Esters Heem » Nieuwsberichten

Laatste Nieuws van het EstersHeem


Fotos' en bidprentjes

Op de 28e oktober tijdens de dag van "Nostalgisch Esteren', hebben we veel (oud)-Escharenaren ontmoet. Verschillende bezoekers hebben ons toen toegezegd nog eens op zoek te gaan naar fotomateriaal. We hebben inmiddels al meerdere mooie afbeeldingen en bidprentjes ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank! Met enkele personen hebben wij afgesproken contact te zullen opnemen. Dat gaan we de komende tijd dan ook zeker doen.

Lees meer »

Bedankt voor uw stem!

Maandag 3 november was de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne 2018. Het aantal stemmen heeft ons het mooie bedrag opgeleverd van € 372 . Onze hartelijke dank voor uw steun en stem. Dit geld willen we o.a. gebruiken voor het realiseren van enkele blijvende informatiebordjes in ons dorp.

Lees meer »

Dorpswandeling uitverkocht!

Maandag 5 november zijn de 50 informatiebordjes door onze werkgroep weer uit de tuinen in de dorpskom gehaald. EstersHeem bracht middels een dorpswandeling de historie van Escharen naar de bewoners toe. Ons doel om op deze manier iets over de geschiedenis van Esteren te vertellen is zeker geslaagd. Of je nu de hond ging uitlaten of voor een boodschap wegfietste, de fotokaarten kwam je overal in het dorp tegen. Fijn ook dat we veel positieve reacties hebben mogen ontvangen. 

Het boek met alle 50 fotokaarten en de plattegrond is inmiddels uitverkocht!!! U kunt zich nog wel inschrijven voor een mogelijke herdruk.

Lees meer »

Drukte bij 'Nostalgisch Esteren'.

Zondag 28 oktober was het een gezellige drukte in Escharen. In de dorpskern liepen veel mensen met behulp van een plattegrond langs de 50 'zeer-de-moeite-waard-plekken'. In het Dorpshuus bekeken 275 mensen de film uit 1967. Achtergrondmuziek was hierbij niet nodig, de toeschouwers zorgde zelf met hun mooie reacties voor commentaar. In de zaal was het dringen voor de fotoborden en landkaarten. Ook onze verzameling bidprentjes kreeg veel aandacht. Michel Bongers, die het Raadhuis aan het restaureren is, heeft met veel inwoners herinneringen kunnen ophalen.

We zijn blij en trots dat er zoveel mensen belangstelling hebben getoond en ons door woord en gebaar hebben laten weten dat het een geslaagde Esterse dag was. Zie het fotoverslag. Het wandelboek met de fotokaarten is nagenoeg uitverkocht. Heeft u hiervoor nog interesse neem dan contact met ons op.

Lees meer »

Plaquette bij Wilhelminaboom

120 jaar oude Wilhelminaboom krijgt een plaquette.

Op verzoek van EstersHeem heeft Gemeente Grave bij de Wilhelminaboom aan het Burgemeester de Bourbonplein een plaquette geplaatst. De kroningslinde, geplant in 1898, herinnert aan Koningin Wilhelmina die toen achttien jaar werd en ging regeren. Deze historische, monumentale boom heeft een beschermde status en is opgenomen in de waardevolle bomenlijst van de gemeente Grave.

EstersHeem is blij met dit informatiebordje. Hiermee wordt weer een stukje Escharense geschiedenis voor de toekomst bewaard.

Lees meer »

Dorpsactiviteit EstersHeem

Zondag 28 oktober: filmvertoning 'Esteren 50 jaar terug' en een Historische Dorpswandeling.

Tussen 11 en 16.00 uur kunt u een film uit 1967 over Escharen en Esterse mensen bekijken in het Dorpshuus. Deze oude film is onlangs gedigitaliseerd en door ons voorzien van namen van de in beeld gebrachte personen. In het Dorpshuus kunt u ook een gratis plattegrond krijgen om een historische dorpswandeling te gaan maken. Op maar liefst 50 plaatsen in de dorpskern staan informatiebordjes met foto’s en veel wetenswaardigheden. Voor slechts 5 euro zijn de fotokaarten en plattegrond ook als boekje te koop. Zo kunt u later de wandeling nog eens maken of deze thuis nog eens rustig bekijken. De oplage is beperkt dus wees er op tijd bij. In het Dorpshuus is verder nog veel te zien. Zo ligt o.a. ons gehele archief van bidprentjes ter inzage en staan er  fotoborden.

U komt toch ook de 28e?

Lees meer »

Boerderij 'De Zwarte Wiel'

De geschiedenis van boerderij 'De Zwarte Wiel' aan de Middel-rotscheweg is toegevoegd. Vanaf 1957 is deze bewoond door Familie Blom. Daarvoor was Martinus Peeters en later zijn weduwe jarenlang eigenaar. Om te weten te komen wat deze boerderij met de 'Helenahof' in het dorp te maken had moet u echt deze pagina lezen. Ook leest u hierin het verschil tussen 'de Swarte Wiel op 't Rott' en de huidige 'Zwarte Wiel '. Ga naar pagina de Zwarte Wiel.

Lees meer »

EstersHeem loopt in Escharen de Zuiderwaterlinie

Op zaterdag 8 en woensdag 12 september liep EstersHeem samen met Gedeputeerde Dhr. Henri Swinkels, de 17e en 18e etappe van de Zuiderwaterlinie.

Zie hier het blog van Henri Swinkels:  ' Henri wandelt de linie'.

Mooi dat we zo een klein stukje van Escharen hebben kunnen laten zien: de Circumvallatielinie, De Bus, natuurgebied het Raamdal, sporen van de Beerse Overlaat, vondsten van de 12e eeuwse watermolen in 't Meulengat en natuurlijk de kazematten van de PeelRaamstelling. 

Deze wandeltocht van de Zuiderwaterlinie staat op de wandelroutepaaltjes met het logo aangegeven.

 

Lees meer »

Uw stem is geld waard!

Esters Heem heeft een aanvraag gedaan via de Raboclubkasactie voor het permanent realiseren van een aantal info-borden in ons dorp. Het betreft plekken die iets over de geschiedenis van Escharen vertellen. In het septembernummer van de Minipers heeft u hierover wellicht al gelezen.

Als u lid bent van de Rabobank krijgt u een stemkaart die te gebruiken is tussen 10 en 25 september. U kunt vijf stemmen uitbrengen, maar mag niet meer dan 2 stemmen aan één project geven. U zou Esters Heem financieel zeer helpen als u twee stemmen geeft aan het project van de Esterse Minipers (onder die vlag hebben wij aangevraagd).

Bij voorbaat hartelijk dank!

Lees meer »

Beste verhalen BHIC

Elke maand selecteert het B.H.I.C. 'De beste verhalen van deze maand'. In juli staat hier het verhaal van Marilou Nillesen: Boerenzoons ontdekken pot vol goudstukken.

In dit artikel wordt de muntvondst van 1897 beschreven. Frans en Willem Schamp, toen wonende op de Zanddijk, vinden een pot met 66 gouden munten.

Hier de link naar het BHIC en de link naar onze pagina Bodemvondsten  hier op deze website.

Lees meer »

Bakkerij Jan Snoek

Onder het tabblad 'Bedrijvigheid' staat de geschiedenis van Bakkerij Jan Snoek. Van 1928 tot 1964 was dit pand aan de Beerschemaasweg 31 in gebruik als bakkerij. Jan Snoek was bakker en zijn vrouw Bertha van Heijnsbergen beheerde de bakkerswinkel annex kruidenierszaak.

In dit pand zijn later Jan van Schipstal en Marietje Bartels, met hun kinderen vanuit Luxemburg komen wonen.

Lees meer »

Boerderij Frans Spanjers

Van Fien Spanjers, dochter van Frans Spanjers en Maria Franssen, hebben we onlangs deze foto van haar ouderlijk huis gekregen. Deze grote boerderij stond op de hoek Beerschemaaswweg - Zanddijk.

De geschiedenis van deze zeer oude boerderij moeten we nog verder uitzoeken. Zeker is al wel dat Burgemeester Mathijs Poos hier gewoond heeft en dat er voorheen ook een herberg in dit pand is geweest.

Op deze foto staat Piet Spanjers. De boerderij is rond 1964 gesloopt. De Zanddijk is toen verlegd. Tegenwoordig woont Fam. Van Beuningen-Willems op dit perceel.

Lees meer »

St. Anthonius Abt Gilde

Onlangs hebben we een verkoopakte uit het jaar 1676 gevonden. Hierin verkoopt ene Evert Driessen als deken van het St. Anthoniusgilde aan Maria van Baer, weduwe van Joost Vincent, een huis met een ‘plaxken’ land. Het Gilde had dit huis in eigendom gekregen door het overlijden van Huijbert Smits.

Door de vondst van deze aantekening kunnen we weer een stukje geschiedenis van het Gilde invullen.

Hoe oud ons St. Anthonius Abt Gilde is, is niet exact te zeggen, ‘Vele eeuwen oud’ in ieder geval. Bij de brand in 1940 van gildehuis Van Raay is niet alleen al het gildezilver verloren gegaan maar helaas ook alle oude gildeboeken. Bewijzen over de leeftijd van het Gilde vinden we nu slechts sporadisch terug in andere archieven. Zo weten we uit het parochiearchief dat in 1596 de kerk al een altaar had, gewijd aan de Heilige Anthonius. 

Lees meer »

Den Elsbosch

Onlangs is de geschiedenis van boerderij Den Elsbosch, Rotscheweg 7, geplaatst. 

De naam ‘Den Elsbosch’ is voor ons onlosmakelijk verbonden met de familienaam Cuppen. Verschillende generaties Cuppen hebben hier dan ook van 1833 tot 1988 gewoond. Omdat er zoveel Cuppen’s in Escharen woonden kregen bewoners de bijnaam ‘Cuppen-van-den-Elsbosch’. Echter al in het jaar 1513 komt de naam ‘De Elsen’ voor.

Klik hier voor 'Geschiedenis Den Elsbosch'.

Lees meer »

Raakt Escharen zijn orgel kwijt?

Het monumentale Brammertz-orgel van de H. Lambertuskerk verhuist mogelijk naar Grave. Het orgel heeft te lijden onder tinpest. Een investeringsstop belet het kerkbestuur om in de kerk van Escharen, en dus ook in het orgel, geld te steken. 

De monumentstatus van de kerk is verbonden met de monumentstatus van het orgel. EstersHeem wil duidelijk aangeven een verhuizing te betreuren voor de kerkgeschiedenis van ons dorp. Maar we zijn ook van mening dat dit kostbaar orgel niet verloren mag gaan. We willen daarom graag meedenken over de toekomst van het orgel.

Het parochiebestuur wil een vrijblijvend gesprek met alle parochianen: woensdag 25 april, 20.00 uur, in de foyer van de Elisabethkerk. EsterHeem zal hier dan ook aanwezig zijn.

Meer lezen over 'ons' orgel kan op deze pagina: Parochie H. Lambertus / Kerkorgel

Lees meer »

Naambord de 'Prinsenhof' terug!

Vanmorgen, 20 maart, hebben de bejaardenwoningen aan de Graafschedijk hun naambord teruggekregen. Na een beloofde renovatie door Mooiland was het bord ‘Prinsenhof’ echter verdwenen. EstersHeem vond dit erg jammer, want met de naam Prinsenhof zou zo weer een stukje Esterse geschiedenis verdwijnen. Deze in de jaren zestig gebouwde woningen staan namelijk letterlijk in de hof/tuin van Hoeve de Prins, de inmiddels gesloopte boerderij van Piet van Boekel.
Henk Wijdeven heeft als bestuurslid van EZV, onze wens opgepikt en heeft zich samen met bewoner Toon van Gaal ingezet voor een nieuw naambord. Iedereen hartelijk dank voor dit mooie resultaat!

Lees hier over de geschiedenis van Hoeve De Prins.

Lees meer »

Bewijzen voor nog een watermolen in Escharen.

In 1985 zijn bij het uitgraven van de schaatsvijver in het Raamdal, restanten gevonden van een 12e eeuwse watermolen. Een dermate unieke vondst dat hier verschillende publicaties over verschenen zijn. Door verzanding van de Raam zou deze onderslagmolen buiten werking zijn geraakt. In verschillende archieven zijn we inmiddels aktes tegengekomen uit de jaren 1403 en 1423, die bewijzen dat er ook toen aan de Raam een watermolen stond. Ook in het jaar 1665 wordt er nog gesproken van inkomsten uit 'het gemale te Escharen'. We hopen in de toekomst hierover meer informatie te vinden zodat we ook de locatie van deze watermolen kunnen aanduiden.

Lees meer over de 12e eeuwse watermolen op de pagina Bodemvondsten: Watermolen.

Lees meer »

EstersHeem op bezoek bij 't Esters Uurke'.

EstersHeem was woensdag 28 febr. te gast bij 't Esters Uurke' in het Dorpshuus. Leden Tonnie Roefs en Jan van den Hoogen vertelden iets over de topografie van Escharen door de jaren heen. Daarna werd een filmpje vertoond dat gemaakt is door wijlen Tiny Peeters van het zilveren huwelijksfeest van Theo Cuppen en Jaan van Dinther. Veel inwoners kwamen dit bruidspaar in 1962 in Zaal Van Raay feliciteren. Deze film riep mooie herinneringen op en er werd na afloop dan ook nog gezellig nagekletst.

Link naar de website '200 jaar Topografie': topotijdreis.nl

Lees meer »

Kasteel op de Bolt?

Op onze website verschijnt binnenkort een pagina over 'kasteel', 't Boltshuijs, dat tot 1794 op De Bolt gestaan heeft. In de Minipers van februari 2018 staat hierover al een artikel met een korte vooruitblik. In een akte uit het jaar 1434 is de naam ‘die Bolt’ al te lezen. Of Huize de Bolt daadwerkelijk een kasteel of een versterkt en omgracht huis is geweest, blijft de vraag.

Lees het artikel op pagina: Publicaties: Kasteel op De Bolt.

Lees meer »

Prinses Elinn op zoek naar schat!

Jeugdprinses Elinn en voorzitter Piet Michiels van C.V. De Pieperknallers zijn gespot met een metaaldetector in hun achtertuin.
Op deze plek is namelijk bij Familie Schamp in het jaar 1897 een belangrijke gouden muntvondst gedaan. Piet en Elinn hebben echter niets meer kunnen vinden. Maar om deze schat te herdenken en omdat het voor de Carnavalsvereniging dit jaar met twee prinsessen een bijzonder jaar is, hebben ze een nieuwe munt laten slaan. Bij de sleuteloverdracht hebben ze Burgemeester Roolvink gevraagd deze munt zorgvuldig te bewaren. Ze hopen dat deze bijzondere munt over een paar honderd jaar ook weer als een schat tevoorschijn zal komen.

Lees op onze site meer over de Muntvondst en C.V. De Pieperknallers.

Lees meer »

Plaquette voor Wilhelminaboom uit 1898.

Zoals u wellicht weet heeft het Esters Heem al enige tijd plannen om onze bijzondere Wilhelminaboom te voorzien van een plaquette. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 6 febr. jl. heeft Lokale Partij Grave (LPG) hiervoor een motie ingediend. Deze is aangenomen en dus zal onze lindeboom bij de dorpspomp op het Burg. de Bourdonplein, binnenkort voorzien worden van een plaquette. Hierop zullen de gegevens over deze monumentale boom vermeld worden: Een boom die geplant is in 1898 ter herinnering aan de kroning van Koningin Wilhelmina.

zie pagina Burg. de Bourbonplein.

Lees meer »

'Geheime kaart' over inundatie Escharen in het archief van het NIMH.

Als onderdeel van de Peel-Raamstelling was het gebied 'het Broek' ten westen van Escharen onder water gezet om zo de Duitse opmars vanuit het oosten te vertragen. Door een dam onder/nabij de Escharense brug aan te leggen in de rivier de Raam werd het water stroom opwaarts opgestuwd en kwam het Raamdal, 'het Broek', onder water te staan. Op 10 mei 1940 in de vroege ochtend werd de Raambrug opgeblazen om zodoende een mogelijke Duitse opmars via Escharen te vertragen of te stoppen.

Kijk voor meer info op de pagina Peel-Raamstelling.

Lees meer »

Foto van sloop molen Zanddijk gevonden!

Tijdens de sloop van de molen in 1955 is bovenstaande foto gemaakt. Onder de toeschouwers is Antoon van Bommel (geheel links), van wie deze unieke afbeelding in het bezit was. Goed te zien is dat de molenberg, de belt, hier al is afgegraven. Juist op het moment dat deze foto gemaakt wordt, gooit men de wiekenas naar beneden. Voor de molen lijken de wieken al op de grond te liggen.

Zie Molen Zanddijk

Lees meer »

Fokregisters Nationaal Veeteelt Museum

In het Nationaal Veeteelt Museum in Beers liggen de fokregisters van de Fok- en Controlevereniging Escharen in bewaring. Deze boeken stammen uit de jaren 1920 tot 1950, dus uit de tijd dat de boeren voor de voet nog koeien hadden.
Wellicht moet het museum in Beers stoppen, omdat het KI-complex verkocht is. Het Veeteelt Museum heeft deze fokregisters daarom overgedragen aan het Esters Heem.

Graag willen wij over dit onderwerp een artikel maken voor op onze website. Heeft u dus nog informatie over deze vereniging dan horen wij dat uiteraard graag. 

Lees meer »

De Eierbond

Wat heeft deze afbeelding uit 1910 van de Markt in Grave met de Escharense Eierbond te maken?
Lees hier alles over op onze nieuwe pagina: De Eierbond. De naam in de volksmond voor de V.P.N. (Verenigde Pluimveehouders Nederland) afdeling Escharen-Langenboom.

Pagina: De Eierbond

Lees meer »

Bijna 2000 bidprentjes online!

Onze website met bidprentjes groeit gestaag. Vele families in en uit Escharen hebben ons al in hun familiearchief laten kijken. Het aantal gedigitaliseerde prentjes bestaat nu uit bijna 2000 kaartjes. Wim Jagers uit Venray heeft ons ruim 100 oude prentjes ter beschikking gesteld. Met Heemkundevereniging Felix Walter uit Langenboom heeft inmiddels een uitwisseling plaats gevonden, goed voor ook bijna 200 prentjes. Binnenkort gaan we de verzameling van Graeft Voort bekijken. Onze werkgroep bidprentjes is dus heel actief.

.

Lees meer »

Boerderij Den Heihoek

Er is weer een geschiedenis van een eeuwenoude Escharense boerderij aan deze website toegevoegd: Boerderij Den Heihoek, Kwartelweg 2. Ook al prijkt er op de huidige achtergevel het jaartal 1781, uit archiefstukken blijkt dat hier al veel eerder een boerderij gestaan heeft. Al in 1666 namelijk was deze in het bezit van de Heren van Tongelaar. Deze boerderij die toentertijd verpacht werd, heette eerst 'Den Grooten Hoff'.

 Lees meer hierover op pagina: Boerderij Den Heihoek

Lees meer »

Straatnaam: De Schutsboom

Eind november heeft de nieuwe straat in ’t Hof van Esteren, een officieel straatnaambord gekregen: Schutsboom. Op initiatief van het EstersHeem is voor deze historische veldnaam gekozen. Wij zijn dan ook tevreden met het feit dat Gemeente Grave met ons voorstel akkoord gegaan is. Jammer blijft wel dat we niet op de hoogte zijn gebracht van plaatsing van dit bord. Graag hadden we aan dit feit, samen met het St. Abt Anthonius Gilde, meer aandacht besteed.

Meer lezen over de historie van dit gebied kunt u op onze pagina De Schutsboom.

Lees meer »

Voortaan een Zoekfunctie op deze website!

Op onze website is sinds kort een zoekfunctie toegevoegd. We zijn erg blij met deze nieuwe functie. Hiermee is het voortaan mogelijk om een woord, naam of jaartal te laten zoeken in alle pagina's van onze site. Deze zoekfunctie vindt u onderaan in de linker menubalk.

Probeer deze zoekfunctie eens uit, u komt vast en zeker nog meer interessante Esterse wetenswaardigheden tegen!

Lees meer »

Van rommelmarkt naar het Rijksmuseum

In het tijdschrift ‘Archeologie in Nederland’ (uitgeverij Matrijs, Utrecht) staat in de septemberuitgave 2017, een heel interessant artikel: ‘Van rommelmarkt tot Rijksmuseum: de dubbelbijl van Escharen.’’ Hierin schrijven de conservator van het Rijksmuseum van Oudheden, dr. Luc Amkreutz en Hoogleraar aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit te Leiden, dr. David Fontijn, over deze zeer zeldzame in Escharen gevonden bijl.

De Escharense dubbelbijl is namelijk de enige van zijn soort in Nederland. Tevens is de vondst van deze bijl een bewijs dat er in het Escharen van 4000 jaar geleden, al een vorm van bewoning moet zijn geweest! In de komende Minipers leest u hier meer over en natuurlijk wordt binnenkort onze pagina Bodemvondsten/Dubbelbijl met deze nieuwste gegevens aangevuld.

Lees meer »

Presentatie website bij 't Esters Uurke'.

De werkgroep Bidprentjes van het Estersheem was woensdag 20 sept. aanwezig bij het Esters Welzijn in het Dorpshuus. Tijdens het 'Esters Uurke' vertelden we de ruim 40 belangstellenden iets over onze nieuwe website. Middels een Powerpoint presentatie en demonstratie van de website werd iedereen op de hoogte gebracht. Ook hadden we ter inzage verschillende mappen met bidprentjes uit ons archief meegebracht. Verschillende personen hebben ons toegezegd thuis eens te kijken of ze nog bidprentjes hebben.

Al met al, ondanks dit gevoelige onderwerp, een gezellige ochtend!

Lees meer »

1500 bidprentjes op de site!

Freddy Klooté schrijft in weekblad Arena deze week een artikel over onze website met bidprentjes '....... Het nieuwste hoofdstuk aan de Esterse boom der geschiedenis is een collectie bidprentjes. Die geven een beeld van de bevolking. In de teksten voel je de sfeer van Escharen, de manier van leven in de laatste eeuwen en word je meegezogen in de levens van overleden inwoners......'

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Lees meer »

Foto gevonden van oude boerderij De Bus

Uit het familiearchief van Tien en Pieta Selten van de Leest is een mooie foto te voorschijn gekomen. Hierop staat de oorspronkelijke boerderij de Bus. Deze foto is gemaakt rond 1946. Hierop staan de kinderen Selten; Hennie, Miny, Lambert en Gerard. In hun midden hun oudtante: Tante Nel Kersten. (Een tante van hun moeder) Het achterdeel van boerderij De Bus, de woning van hun grootmoeder, is later verbouwd door er een woning aan te bouwen. Dit werd Buswegweg 1A de woning van (Ome) Sjef Selten.

Lees het hele verhaal op pagina: Boerderij De Bus.

Lees meer »

Bidprentjes Website

Met trots presenteren wij onze Esterse bidprentjes website. Door vele vrijwilligers zijn de laatste maanden ± 1500 prentjes verwerkt in een digitaal archief. Op deze website vindt u alle bidprentjes van personen die geboren of gestorven zijn in Escharen, of daar een groot deel van hun leven gewoond hebben. Het is een enorme klus geweest maar uiteindelijk met een prachtig resultaat. Neem snel een kijkje en oordeel zelf. Mist u familieleden of bezit u prentjes die in onze verzameling nog ontbreken, neem dan contact met ons op. Natuurlijk hebben we het liefst de originele kaartjes maar met het mogen maken van een kopie zijn we ook al tevreden. Graag horen we uw bevindingen.

Klik hier om meteen naar deze pagina te gaan.

Lees meer »

Kerkplein Escharen ± 1935

De kerken uit de dorpen Escharen, Gassel en Velp vormen het thema van de vijfde ansichtkaart uit de reeks 'Bezoek Historisch Grave'. De foto van Escharen komt uit het archief van het Esters Heem. Hierop zien we het kerkplein met het H. Hartbeeld. De kerk is gebouwd in 1863. Het H. Hartbeeld is door een weldoener geschonken aan de parochie in 1933. Verder staat op de foto het pand van Piet van Raaij. Hierin was het café, de bakkerij, de winkel, het woonhuis en ook nog de boerderij gevestigd. In jan. 1940 is dit samen met de boerderij van buurman Harrie Peeters totaal afgebrand. In 1942 vond herbouw plaats. De panden werden verder naar achteren gebouwd. Zo ontstond er ruimte voor een dorpsplein. Dit plein werd genoemd naar de toenmalige burgemeester die afscheid nam van gemeente Escharen; Louis De Bourbon.

Vanaf dinsdag 18 juli ligt deze kaart (en die van Gassel en Velp) in Escharen bij Salon Hairs. Hier kunt u binnenlopen en deze gratis ophalen. Doen!

Lees meer »

Wilhelmina-boom

Bij de dorpspomp staat al sinds het jaar 1898 deze zogenaamde Wilhelmina-boom. Geplant destijds ter herinnering aan de kroning van Koningin Wilhelmina.
EstersHeem gaat moeite doen om deze monumentale boom meer aandacht te geven. De lindeboom staat inmiddels bij Gemeente Grave te boek als 'waardevolle' boom. We hebben inmiddels bij hen aangekaart dat deze boom niet alleen wegens hoge ouderdom waardevol is maar ook cultuur-historische een hoge waarde heeft. Dat het hier om een Kroningsboom gaat staat bij de gemeente nergens op papier. Graag zien we deze gegevens daarom opgenomen in de de Groene Kaart van de gemeente. Het plaatsen van een plaquette waarop gegevens over deze monumentale boom vermeld zouden staan, zou een erkenning zijn. Zodat voor alle Escharenaren en bezoekers duidelijk wordt hoe bijzonder deze boom is.

Lees meer hierover op de pagina Burg. de Bourbonplein

Lees meer »

Filmopnames uit 1962

Uit de nalatenschap van Tiny en Dinie Peeters van de Weem hebben we filmopnames gekregen uit 1962. Deze 8mm film bevat interessante opnames zoals o.a. organisatie van een motorcross door het Uniformenfonds, Viering jubileum Pastoor Stevens, Koninginnedagoptocht en kinderspelen, Gildefeesten en nieuwe uniformen Eendracht. We zijn nu de mogelijkheden aan het bekijken om deze film te laten digitaliseren. Zodat de opnames voor de toekomst bewaard blijven en we deze natuurlijk aan u kunnen tonen. Wij houden u op de hoogte.

.

Lees meer »

Promotiefilmpje Escharen

Het archief van het EstersHeem is gebruikt om een promotiefilmpje te maken. Een team uit Escharen doet onder de naam ' De Esterse Kwis' mee aan de Graafse stadsquiz 'w i z z i k ' op zondag 25 juni. Dit is hun eerste opdracht. Op de Facebookpagina van de Esterse Minipers is dit filmpje geplaatst en het moet daar zoveel mogelijk 'likes' halen om daar punten mee te verdienen.

Kijk op deze website op de pagina Diversen/Publicatie. of op Facebookpagina van de Esterse Minipers.

Lees meer »

Bedankt voor uw stem!

Maandag 12 juni was de uitreiking van de Rabobank Clubkasactie. Het grote aantal stemmen heeft ons het mooie bedrag opgeleverd van € 430. Onze hartelijke dank voor uw steun en stem. Dit geld willen we o.a. gebruiken voor het onderhouden en bouwen van een website voor onze collectie bidprentjes.

.

Lees meer »

Villa Nova

Op dit moment zijn we druk doende om de geschiedenis van boerderij 'Villa Nova' aan de Vegetasscheweg 4 uit te zoeken. We worden hierbij geholpen door Evert Martens, een nazaat van Janus Martens die daar tot 1934 gewoond heeft. Voor de volledige historie zijn we nog op zoek naar iemand die ons iets meer kan vertellen over familie Hermanus Manders die daar later gewoond heeft. Graag zouden we in contact komen met iemand van deze familie.

.

Lees meer »

Hooge Burcht

Herman Geurts uit Grave, vrijwilliger bij het BHIC, houdt zich bezig met transcriptie van oude aktes. In het archief kwam hij een akte tegen uit het jaar 1517. (zie foto) Voor het Esters Heem heeft hij deze vertaald. Hieruit komen we een belangrijk feit te weten over de geschiedenis van de Hooge Burcht. Al hoewel het toponiem altijd heeft doen vermoeden dat dit een verwijzing zou zijn naar een grote hoeve, een 'Burcht', hadden we daar tot op heden geen bewijzen voor.

In deze akte uit 1517 wordt echter duidelijk gesproken over: 'een hoeve landt tot Esseren gelegen namentlich van huys en hofstad geheten Die Burcht haldende omtrent vijff mergen landts'.
Deze hoeve had dezelfde eigenaar als 'Hoog Escharen' en hoorde toe aan de Kartuizers uit Vugth. Zie ook Bodemvondsten: Hooge Burcht.

Lees meer »

Esters Uurke

Woensdagochtend 17 mei is het EstersHeem weer te gast bij het Esters Welzijn.
Samen met de aanwezigen duiken we dan weer in het verleden van Escharen.
Met de beamer zullen we enkele pagina's van onze website gaan bekijken. Wij hopen zodoende weer mooie herinneringen samen te delen.

.

Lees meer »

Bidprentjes

Achter de schermen zijn we druk doende om alle bidprentjes te archiveren, in te voeren in een database en te scannen. Een enorme klus waar verschillende personen op dit moment veel tijd in steken. Het aantal ingevoerde prentjes ligt al rond de 800 stuks.
Ook de website die hiervoor door Lana Cornelissen speciaal gemaakt wordt, is al in een ver gevorderd stadium.

.

Lees meer »

Stem op EstersHeem bij de Rabobank Clubactie!

Zoals u in de Minipers al hebt kunnen lezen doet het EstersHeem mee met de Clubactie van de Rabobank. Tussen 2 en 22 mei kunt u hier stemmen op uw favoriete verenigingen.
Wij nodigen u uit om de aanvraag van Esters Heem te steunen, want hoe meer stemmen hoe meer geld we krijgen. Hiermee kan het EstersHeem mooie dingen doen om de geschiedenis van Escharen vast te leggen. U mag zelfs twee stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen :)

Bij voorbaat dank want wij rekenen ook op uw stem(men)!

Lees meer »

Onthulling plaquette Oorlogsslachtoffers

Op donderdag 4 mei aanstaande vindt in Grave om 19.00uur een herdenkingsplechtigheid plaats in verband met Dodenherdenking. Dit jaar is een bijzondere gelegenheid opgenomen, namelijk de onthulling van een plaquette voor de 32 oorlogsslachtoffers uit Grave, Velp en Escharen.

De Tweede Wereldoorlog heeft onder de inwoners van Escharen, 4 dodelijke slachtoffers gemaakt: Nol Brands (10 mei 1940, 24 jaar), Pater Marinus (Frans) Spanjers (15 juli 1943, 59 jaar), Gerard Schel (22 februari 1944, 36 jaar) en Nico van Sambeek (31 oktober 1944, 6 jaar). De namen van deze Escharenaren staan op de plaquette bij de Carillontoren vermeld. Familieleden van deze personen zullen bij de onthulling aanwezig zijn. Ter nagedachtenis zal aan de nabestaanden ook een boekje uitgereikt worden waarin gegevens van de overledenen staan. Esters Heem heeft geholpen om de informatie hiervoor bij elkaar te zoeken. Een vertegenwoordiging van ons zal daarom bij deze onthulling op 4 mei aanwezig zijn.

Lees hierover meer op onze pagina: Oorlogsslachtoffers.

Lees meer »

Lezing: ' Escharen door de eeuwen heen'.

Amateurarcheoloog Martien Koolen gaf zondag 23 april op uitnodiging van het Esters Heem een lezing in het Dorpshuus van Escharen.

Zondag 23 april was het een gezellige drukte in 't Durpshuus. Voor een geïnteresseerd publiek bestaande uit 75 personen schetste Martien Koolen aan de hand van een diapresentatie het ontstaan van Escharen. Tal van bodemvondsten had hij meegebracht om zijn lezing te ondersteunen. De aanwezigen kregen een ‘lesje’ geschiedenis en weten nu dat Escharen heel oud is, ouder dan Grave, en in het verleden een belangrijke en rijke nederzetting was.

Zie filmpje op de pagina: Bodemvondsten Algemeen.

Lees meer »

Verzameling Bidprentjes

Afgelopen periode is EstersHeem druk bezig geweest met het uitzoeken van bidprentjes. Familie van der Linden heeft de collectie Escharense bidprentjes van hun overleden vader Arie namelijk aan ons geschonken.

Voor het Esters Heem hield dit wel in dat er ruim 100.000 prentjes kritisch bekeken moesten worden. Met deze klus zijn we dan ook 9 dagdelen met 6 personen bezig geweest. Deze speurtocht leverde ons ± 1400 bidprentjes op van personen die geboren of overleden zijn in Escharen of er een grote periode van hun leven gewoond hebben.

Wij gaande de collectie van Arie van der Linden zorgvuldig bewaren en voortzetten. Binnen onze werkgroep gaat Henk en Christien van den Brand dit doen. Op dit moment zijn we druk bezig om alle prentjes te ordenen, in te voeren in een database en te scannen. Er wordt een website ontwikkeld zodat iedereen in de toekomst de verzameling digitaal kan bekijken

Lees meer »

Nieuw promotiemateriaal

EstersHeem beschikt sinds kort over een flyer.

EstersHeem beschikt sinds kort over een flyer zodat we onze heemkundewerkgroep kunnen promoten en zo nog meer bekendheid hopen te krijgen. Een oproep aan alle lezers om zeker onze website te gaan bekijken. Maar ook een verzoek om fotomateriaal en bv. bidprentjes met ons te delen.

Lees meer »