Processie


Op Sacramentsdag ( tweede donderdag na Pinksteren) werd er na de Hoogmis een Sacramentsprocessie gehouden. Processie is een kerkelijk woord voor plechtige optocht.

De pastoor liep dan in de optocht onder een baldakijn met het Allerheiligste Sacrament (de Heilige Hostie) in een monstrans, door de straten van de parochie.

.

.

De straten waren versierd met wit- gele vlaggetjes en stokken met processievaandels markeerden de route.

De mensen langs de route deden mee door bijvoorbeeld beelden met bloemen buiten te zetten. Op de foto hiernaast zien we het H. Hart beeld in de deurpost van een woning aan de St. Machutusweg staan.

Ook het St. Anthonius Abt gilde en fanfare Jongelingslust liepen mee in de processie. Op de foto hieronder het Gilde in 1953 op de St. Machutusweg, met Gilde Koning, Jan Verweijen.

 

Op de achtergrond het huis van Hent Willems. Ook de boerderij van Fons Bardoel en de Molen op de Zanddijk zijn te zien.

 

v.l.n.r. Juffr. Greet de Valk, Corry Bardoel, Nellie van Bommel, NN, Annie van Boekel, Hannie Peeters, NN, Diny Cuppen, Nellie Habraken.

Bruidjes met  'H. Maagd Maria', hier mocht Mimi Nas deze rol vertolken.

1956: Hannie Peeters, Nelly Cornelissen en Juffr. de Valk


Heel het dorp was, in hun 'zondagse kleren' op de been, om te bidden, te kijken of om mee te lopen.

Miet Michiels van Dinther, Annie Michiels, Hermina van Dinther v. Boekel.

Arnold van Dinther en Harrie Michiels met zijn zoons, Arnold en Piet .

 

Tiny van der Heijden en Marian Vollenberg

1952 Hanneke van den Hoogen- van Raay, met dochter Annie

Toon Laurensen en Fons Bardoel


Processie bruiden voor Winkel- Cafe Van Raay 1950?

boven: Trees v. Sambeek, Annie Peters, Nellie v.d. Hoogen, Iet v. Sambeek, Tina Spanjers, Jo Arts

onder: Nel Willems, Gonny v. Raaij, Geertje Arts


De misdienaars liepen ook in de Processie mee.


1920 Processie H. Kindsheid

1920 met oa. Theo, Jo en Minard Peeters, Frans en Truus Cruijsen.

 

De H. Kindsheid was een broederschap, waarvan kinderen tot hun 13e jaar lid konden zijn. Deze broederschap beoogde de liefde en de zorg voor het missiewerk te bevorderen en door giften en gebeden bijdragen te leveren aan de kerstening van de jeugd elders in de niet-christelijke wereld.

Ieder lid van de H. Kindsheid had twee verplichtingen: dagelijks een Weesgegroet bidden met de aanroeping 'Heilige Maagd Maria, bid voor ons en voor de arme ongelovige kindertjes' en maandelijks een missie-aalmoes geven in een daavoor speciaal bestemd missiebusje.

 

Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd hieraan gestalte te geven door het organiseren van een H. Kindsheid-processie. In de processie waren alle volken en het geestelijk leven vertegenwoordigd: zo werden er kinderen verkleed als Chineesje, kapucijntje, pausje, engeltje, negertje, missionaris of heidenkindje.


Juli 1920


Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer

.

.

Frans en Regina Arts lopen mee in de Maria-processie te Kevelaer. Veel parochianen gingen hier jaarlijks op bedevaart. Ook de Mariaverering in Katwijk, Uden of Handel werden bezocht.

.

Toon en Bertha van Sambeek


Jan Braam, Wim en Christien Nas, en Hent Willems


Bedevaart naar Uden

Augustus 1913:

Augustus 1917:


Processie gehouden tijdends de Kringgildedag in 1969

.

.

 Pastoor Stevens bij het rustaltaar tijdens processie op het grasveld achter de St. Francisschool.