De Jonge Boerenstand


Vaandel R.K.J.B.

RKJB 1930  (namenlijst)

Van de Noord- Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) is in 1921 de Room-Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) opggericht, aanvankelijk om de jonge boeren te bekwamen in het boerenbedrijf. Er waren cursussen boekhoudkunde en varkensbeoordeling.  Het doel was het bevorderen van de ontwikkeling van jonge boeren en tuinders op geestelijk, lichamelijk, technisch en economisch gebied. Onderling waren er bv. ploeg- en spitwedstrijden.

Om lid te worden moest men ongehuwd zijn en jonger dan 29 jaar.  Het doel van deze vereniging was later wat ruimer; zich ontwikkelen en ontspannen, door het beoefenen van cultuur, sport en spel.

Ook jonge vrouwen mochten toen lid worden. Deze meisjes hadden o.a een korfbalteam en een gymclub (ritmische oefeningen op muziek)

 

De RK Jonge Boerenstand met voorzitter Piet Cuppen, Pastoor Stevens en Meester Bongaards.

.

Een RKJB sportdag begon steevast met een Heilige Mis in de plaatselijke parochiekerk en bestond verder uit onder meer verplichte en vrije gymnastische muziek oefeningen, touwtrekken, piramidebouw, diverse atletieknummers, massadefilé etc.

.

 

Wedstijd op een Kringdag RKJB in Langenboom

boven: Piramide bouwen; op de piramide; Gerrit van den Hoogen

onder: Touwtrekwedstrijd: 4e van links; Pietje Derks

.

Later mochten er ook meisjes lid worden van de R.K.J.B. Zij deden op muziek, gymnastische oefeningen.

Zittend: Truus vd Hoogen, Marietje vd Burgt, Riek Cuppen.

Staand: NN, NN, Marietje Cuppen, Annie Snoek, Gonny Roelofs en Anneke Spanjers

.

Busreisje van de Jonge Boerenstand met pater Leemereise.