Disclaimer


1922 Muziekconcours te Wijchen: Fanfare Jongelingslust behaalt Eerste Prijs. Foto is gemaakt voor Herberg De Vegetas.


Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Estersheem accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

 

Het Estersheem heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft het Estersheem er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken. 

 

Ben je van mening dat het tonen van bepaalde foto's via deze website inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt, dan vragen we je dit onderbouwd aan ons te laten weten.

Bij een gegronde klacht zullen we samen met je bekijken hoe we aan je klacht tegemoet kunnen komen. Mochten we er niet uitkomen, dan zullen we het materiaal natuurlijk van de website verwijderen.

 

Deze website bevat links naar websites van derden en het Estersheem is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Evenmin is het Estersheem verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden waarnaar wordt verwezen of waartoe (via link) toegang wordt geboden.

 

Mocht u informatie tegenkomen die volgens u niet correct is of als u suggesties of opmerkingen heeft, dan kunt u dit laten weten via mail: estersheem@esteren.nl.

 

Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Bij commercieel gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van het Estersheem nodig voor het verveelvoudigden, opslaan of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, openbaar maken van of uit de aangeboden teksten en het beeldmateriaal.