Zandvoortscheweg 4, 'Huize Heidezicht'.


Boerderij Fam. Braam, Zandvoortscheweg 4, nu nr. 20.


De zoektocht naar de geschiedenis van deze boerderij brengt ons naar het jaar 1794. Niet direct naar deze woning maar naar de boerderij van Reijn Hendriks op Zandvoortscheweg 2. De boerderij waar later Familie Geurts woonde. (zie Nadje Geurts)  De naam 'Reijn Henderiks' komen we tegen op de Schadelijst van 1794. Ook in het Cohier van Vaste Goederen uit 1805 zien we zijn naam.

Reinerus Hendriks geboren in Mill 1738, komt in 1809 hier te overlijden. Zijn vrouw, Adriana Peters,sterft in het jaar 1812. Dit gezin kreeg 9 kinderen waarvan er 5 in leven blijven. Na het overlijden van beide ouders wordt de nalatenschap verdeeld. Zoon Jacobus Reijnen (1779) blijft in het ouderlijk huis wonen.

Dochter Erentrude (Eerke), geboren in 1770, bouwt hiernaast op de Zandvoortscheweg 4, een nieuwe boerderij. Dit wordt later de boerderij van Familie Braam.


Uitsnede Zandvoortscheweg Gemeente Escharen: Sectie F 133 Fam. Braam en F 135 is Fam. Geurts.


Eerke is gedoopt als Erentude Hendriks in 1770. Ze gaat later verder door het leven onder de naam van Eerke Reijnen. Een patroniem waarbij de achternaam verwijst naar de voornaam van vader, Reijn/Rijn, is in die tijd heel gebruikelijk. 

Eerke Reijnen trouwt met Pauwel van Wijchen (1778-1862). Waarschijnlijk rond het jaar 1803 wonen ze op de Zandvoortsestraat 4, want dan wordt hier zoon Wilhelmus geboren. Pauwel was landarbeider van beroep en werkte o.a. bij familie Claassen op de Zandvoort als dienstknecht.

 

In het gezin Van Wijchen-Reijnen worden vier kinderen geboren; Wilhelmus (1803-1873), Martinus (1806-1836), Johanna (1815-1882) en Reinier ( xx-1886)

Hun dochter, Johanna van Wijchen trouwt in 1847 met Michiel Geurts (1810-1882) en deze gaan bij Johanna's ouders inwonen. Blijkbaar worden de ouders goed door Johanna en Michiel verzorgd. Zowel Eerke als Pauwel laten dit in hun testament vastleggen.

 

In 1855 kopen Michiel en Johanna de boerderij voor f 410,-.

.

Uitsnede uit een landkaart van 1850. Aan de rechterzijde van de Zandvoortscheweg zien we in de cirkel het huis van Pauwel van Wijchen. Het perceel heidegrond wat tussen de boerderij en de Zandvoortscheweg ligt is in het bezit van Gemeente Escharen. Vandaar ook de naam 'Huize Heidezicht 'voor de boerderij.


Michiel Geurts en Johanna van Wijchen kregen drie kinderen: 

Geertrui (1848-?), Egbertus (1851-1928) en Petronella (1854-1917)

 

Dochter Petronella Geurts (1854) trouwt met Lambertus Lamers (geboren in Velp 1854). Zij krijgen 1 zoon, Johannes, in 1885. Als zijn vrouw, Petronella Lamers-Geurts in februari 1917 komt te overlijden zet Lamers de boerderij te koop. Zie advertentie hieronder uit de Graafsche Courant van april 1917.

 Koper van de boerderij is Gerhard Braam (18-8-1881). Hij is een geboren in Scheffen-Baum (Kranenburg) en is in 1917 woonachtig in Groesbeek. Zijn vrouw, Maria Loeffen(1884) is afkomstig uit Overasselt.

In juni 1917 komen ze met hun dochters Marietje (1909), Petronella (1912) en de pasgeboren zoon Albert (april 1917) hier naar Lageheide nr. 4.

 

Gerhard en Maria Braam-Loeffen rond 1926, met de oudste kinderen: Marietje, Nelleke, Bart, Jan, Gerrit en Henk. 

 

Maria Braam-Loeffen in de deuropening van hun boerderij, Lageheide nr. 4.


Hier in Escharen worden in dit gezin nog vier kinderen geboren:

Jan( 1920), Gerrit (1923), Hent (1925) en Bertha (1929).

Gerhard Braam werkt onder andere als gemeentearbeider bij Gemeente Escharen. Daarnaast heeft hij een kleine boerderij. 

 

Familiefoto familie Braam-Loeffen. Boven de kinderen: Bart, Jan, Bertha, Gerrit en Hent.

Onder dochter Nelleke, Gerhard Braam, Maria Braam-Loeffen en Marietje Braam.

 

Gerhard en Maria Braam op oudere leeftijd bij hun woning.


Wat er hier op deze mooie lentedag op de Zandvoortscheweg gevierd wordt met een volksdans, is ons jammer genoeg niet bekend. Zijn het familieleden of buren? In ieder geval is iedereen in zijn zondagse-goed in een feestelijke stemming.


Zicht vanaf de moestuin op het achterhuis van boerderij Heidezicht.


Jan Braam voor zijn ouderlijk huis.

 

Jan Braam trouwt in 1953 met Pieta Peters uit Zeeland.

Ze gaan bij Jan's ouders op de boerderij wonen. Beide ouders, Gerhard en Maria Braam blijven tot hun dood bij Jan en zijn gezin inwonen. Maria komt in 1960 te overlijden en Gerhard in 1962.

 

Jan Braam is metselaar van beroep en heeft o.a. bij Aannemer Piet Peters in Escharen en bij Aannemersbedrijf Klaas en later Piet van Kuppeveld in Langenboom gewerkt. Zijn boerderij  heeft hij dan ook eigenhandig verbouwd.

 

Pieta Braam-Peters (1920-1998)

Jan en Pieta Braam krijgen vijf kinderen: twee zoons, Gerard en Henk en drie dochters, Dory, Gerda en Marietje. De kinderen Braam gingen in Langenboom naar school en waren daar betrokken bij het verenigingsleven. Jan Braam echter heeft in zijn jonge jaren wel bij de Escharense voetbalvereniging Estria gevoetbald. 

Familie Braam ging ook  in Langenboom ter kerke terwijl het gebied officieel tot de Parochie Escharen behoorde.


De stippellijn geeft de huidige gemeentegrenzen aan. Voor de weg richting boerderij De Zandvoort bestaan drie verschillende schrijfwijzes:  Zandvoortsestraat, Zandvoortscheweg en Zandvoortseweg.


Voor 1942 lag de boerderij rustig aan een zandpad die liep van ’t Huukske tot op de Zandvoort. Op de grens tussen Zeeland, Reek, en gemeente Escharen. Het adres was toen Lageheide 4, Escharen.

Door opheffing van Gemeente Escharen in 1942 werd het grondgebied verdeeld tussen Grave en Mill. Deze herindeling heeft toen nogal wat onrust teweeggebracht. Langenboom ging naar gemeente Mill. De scheidslijn tussen Grave en Mill kwam hierbij op de Zandvoortsestraat te liggen. Fam. Geurts en Fam. Braam waren hierop een uitzondering en bleven wonen in Escharen en werden zodoende dus gemeente Grave. Even verderop aan de Zandvoortsestraat woonde Familie Claasen op boerderij De Zandvoort. Deze boerderij werd Langenboom, dus gemeente Mill. Om het nog onduidelijker te maken was de nieuwe gemeentegrens niet de parochiegrens. De Zandvoort en de Maurik bleven tot 1995 Parochie Escharen behoren. In 1994 werd door de gemeente Mill en Grave een ‘grenscorrectie’ uitgevoerd. Dit hield voor de Familie Geurts en Familie Braam in dat men voortaan bij gemeente Mill ging horen. Het adres van Familie Braam dat voorheen, Zandvoortscheweg 4, Escharen was, werd in 1995 Zandvoortsestraat 20, Langenboom.

In onderstaand krantenartikel uit 1994 kunt u hier meer over lezen.

 

Gelderlander 1994.


Jan Braam en Pieta Braam-Peters met hun kinderen: Gerard, Henk, Dory, Gerda en Marietje.

Ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijksfeest in 1993.


Jan en  Pieta Braam hebben bijna 45 jaar samen op Heidezicht aan de Zandvoortsestaat gewoond.

In 1998 overleed Pieta. Dat heeft Jan er toen tot doen besluiten om naar een aanleunwoning in Zeeland te verhuizen. Hier heeft hij tot zijn overlijden in 2007 gewoond.

Boerderij 'Huize Heidezicht' van Familie Braam gaat daarop in 1998 in de verkoop.


'Huize Heidezicht' komt te koop in 1998.In 1998 kopen Ad van Son en Gerda Arts, Huize Heidezicht. De boerderij is door hen gesloopt en herbouwd. De nieuwe bewoners hebben getracht alles zoveel mogelijk in originele staat terug te brengen. Het dakraam in de rieten kap is echter verdwenen. De typerende voor de boerderij staande lindebomen, zijn inmiddels te oud geworden en gekapt .

 

Zandvoortsestraat 20, december 2018.