Het Kadaster is een onmisbare bron voor ons onderzoek naar de dorpsgeschiedenis. Deze week zijn we in het bezit gekomen van alle originele kadasterkaarten van Gemeente Escharen. EstersHeem had al een abonnement op Kadasterviewer, een computerprogramma waarin al deze kaarten gedigitaliseerd zijn. Hiermee is de eigendomsgeschiedenis van panden en onroerend goed te achterhalen van ca. 1840 tot en met 1942. Via verwijzingen in het digitale register vind je telkens de oude en de nieuwe eigenaar. Ook de grootte van het perceel en het grondgebruik (huis, erf, boomgaard, weiland etcetera) is vermeld.