Muziekvereniging Eendracht


1960: 5-jarig bestaan Fanfare 'Eendracht'
zie de namenlijst

Tekst uit de  'Feestgids van het Festival ' georganiseerd door Fanfare “Eendracht” op 27 april en 4 mei 1958: 

Op 26 juli 1955, ’s avonds getroffen door de stilte in het dorp, wendde Jo v.an den Hoogen zich tot Piet Peters, die in de deur van de avondlucht stond te genieten met de woorden: “Wat is het hier ’s avonds toch altijd stil in het dorp. We moesten nodig weer eens een fanfare hebben, die wat leven in de brouwerij bracht.”
Het korte antwoord van Piet was: “Kom we gaan met Theo Cuppen praten.”
Onder het genot van een kop koffie bij Theo werden die avond de plannen van een fanfare bekeken. De slotconclusie luidde: “Het zal geprobeerd worden”.

Ze spraken er met anderen over en hieruit bleek, dat er onder de bevolking en vooral bij de jeugd een algemeen verlangen naar een fanfare bestond. Het plan werd verder uitgewerkt.

Uit de verschillende buurtschappen van het dorp werden mensen gevraagd om mee te helpen. Zo ontstond er een commissie van 15 personen die bij elkaar kwamen voor besprekingen.
De grootste moeilijkheid bleek de financiële zijde. Toch werd besloten om door te zetten en een beroep te doen op de inwoners van Escharen.

 

Zo kon dan op 22 sept. 1955 de oprichtingsvergadering worden gehouden in café Piet Peters. Als bestuur werd gekozen; Th. Cuppen voorzitter, J.v. Dinther secretaris-penningmeester, en A. Laurensen, H v.d. Berg en H. v. Sambeek als leden.

In verband net de eendrachtige samenwerking en de steun van de dorpelingen kreeg de nieuwe fanfare de naam ‘Eendracht’. Er was inmiddels een actie op touw gezet onder de naam ‘instrumentenfonds’ of ‘kwartjesactie’. Waarbij elk huisgezin in Escharen als geldelijke steun een bijdrage van een kwartje per week werd gevraagd, gedurende de tijd van drie jaar, zulks ter financiering van de aankoop van instrumenten.

Deze actie werd een groot succes. Het overgrote deel der gezinnen deed mee en dit stelde het bestuur in staat al vrij spoedig in contact te treden met de firma Schenkelaars te Eindhoven. Deze stelde het volste vertrouwen in de nieuwe fanfare en verklaarde zich bereid de instrumenten te leveren. Zo kwam het, dat reeds op 16 januari 1956 de fanfare kon bogen op een 21-tal nieuwe instrumenten. Op 22 januari werden zij voor het publiek ter bezichting gesteld in café P. Peters en op 24 januari vond de inzegening door Pastoor Stevens plaats.

Sinds half oktober hadden de leden al theoretische scholing gehad, maar nu de instrumenten er waren begonnen de praktische repetities.
Als eerste mars werd de ‘Marsparade’ ingestudeerd. Voor repetitielokaal was de fanfare aangewezen op café Peters. Begonnen werd met de opleiding van 25 aspirant-leden, waarvan er later 15 als werkend id werden aangenomen.


Filmopname 1967


Er werd een commissie opgericht met als doel de inkomsten van de vereniging te vergroten. Toon Lauwrensen, Piet Peters, Jo vd Hoogen en Mandje vd Heijden werden hiervoor gekozen. Van de vele acties die op touw gezet werden noemen we o.a. een toneeluitvoering, een grote fancy-fair, het exploiteren van een schiettent tijdens de kermisdagen en het houden van verschillende loterijen. Ook werd er verschillende malen een danstent opgezet.

Luciferdoosje Uniformenfonds

Er kwam een Instrumentenfonds en een Uniformenfonds die afzonderlijk activiteiten organiseerde. Het Instrumentenfonds om aan geld te komen voor aanschaf en onderhoud van de benodigde instrumenten. Uit dit fonds werden in 1966 ook de muziekdoffers gekocht. Het Uniformenfonds zorgde voor geld in het laatje voor aanschaf van Uniformen en schoenen. 

Hiernaast staat hiervan een luciferdoosje afgebeeld dat toen ter tijd verkocht werd.

Het Uniformenfonds droeg ook f 225,- bij toen er in 1966 een nieuw vaandel werd aangeschaft. (f750,-)

 

In 1966 werd het repetitielokaal gebruikt als tijdelijk schoollokaal. De Franciscusschool zat toen dringend om ruimte verlegen. Omdat het repetitielokaal toen dus in gebruik was ging de Fanfare en Drumband repeteren in het houten clubgebouw van S.A.V.A.Fanfare Eendracht rond 1956.

v.l.n.r. Lambert Selten, Jo Cuppen, Jan van Boekel, Henny Selten, Henk van der Burgt, (over zijn schouder een klein stukje van Thijs Cuppen), Piet Arts, Harry Roelofs, Dre Cornelissen, Tiny van Boekel, Richard Arts, Piet van Dinther, Dirigent Theo Cuppen en als vaandeldrager Jan (van Pietje) Peters.


fotoalbum Fanfare/Muziekvereniging Eendracht

10 juni 1962:

Fanfare Eendracht brengt een serenade aan jubilerend pastoor Stevens.
Links: Leo Willems, Jo van den Hoogen (voorzitter), NN, Richard Arts en Jan van Boekel.
Midden: Cor van der Cruijsen en Ton Cornelissen
Rechts: Jos Willems, Huub van Sambeek (bestuurslid), Theo Cuppen (dirigent), Piet Arts en Thijs Cuppen.

.