Schrijfakkerweg 1


Uitsnede kaart van 1860 met hierop de locatie waar de boerderij gebouwd wordt.

De huidige Schrijfakkerweg moest nog aangelegd worden.


Het perceel waarop de boerderij later gebouwd werd, was eigendom van Gemeente Escharen en stond te boek als heide, woeste grond dus. De verkoop van deze gronden door de Gemeente had alles te maken met de nieuw aangelegde Hoogeweg. Rond 1850 is men begonnen met de werkzaamheden. Deze weg die voorheen over het dijkje langs de Groote Mulder liep, liep voortaan in een rechte lijn door het Bolts en Esters Broek heen. Pas nadat de Hoogeweg gereed was werd er rond 1874 de aansluiting van de Schrijfakkerweg op de Hoogeweg gerealiseerd. Voorheen liep de weg, een karrenspoor, langs de boerderij naar de Hoogeweg toe.
Dit verklaart ook de ligging van de boerderij, evenwijdig aan dit karrenspoor.


F374 is in het bezit van Gemeente Escharen en Peter Jans koopt in 1870, evenals zijn buren, een perceel. Jans is daar sinds 1868 al in het bezit van een ander stuk grond.


Vanaf 1868 bewonen de volgende mensen Schrijfakkerweg 1:

 

1868 -1882 Petrus Jans

Peter Jans (1826-1882) geboren in Escharen trouwt in 1862 met Ardina van der Coer(1835-1879) uit Zeeland. Zij zijn volgens ons onderzoek de eerste bewoners van deze boerderij. Hij koopt in 1868 de grond maar de exacte datum van de boerderij is niet bekend. Wij houden het op 1870.
Blijkens het bevolkingsregister worden er in het gezin Jans - Van der Coer vijf dochters en een zoon geboren. Moeder Ardina komt in 1879 te overlijden en Peter Jans in 1882. De kinderen in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar worden over verschillende familieleden verspreid.
Volgens de Memorie van Successie van Peter Jans bestaat de erfenis uit: een half huis, erf, bouwland en heide groot 2.43.10 ha, Kadastraal onder Escharen Sectie F nrs. 441, 443 en 444 ter waarde van f 550,-. Verder nog roerende goederen ter waarde van f 210,-.
De boerderij komt september 1872 in de verkoop.Schattingskaart 1886


1883 -1901 Gerardus Peters

In januari 1883 komen Gerardus Peters (1836) en Catharina van de Wijst (1838) vanuit Beers hier wonen. Dit echtpaar heeft geen kinderen.

Ze verkopen de boerderij en vertrekken in februari 1901 naar Zeeland.


1901 - 1919 Marinus Jans

 

Gezinsfoto familie Marinus Jans in 1918


Mei 1900 komt Marinus Jans (Beers, 1872) met zijn echtgenote Anna Maria Jansen (Beugen, 1872) vanuit Beugen naar Escharen. In dit gezin worden 8 kinderen geboren, vier zonen en vier dochters. Een zoon komt op drie-jarige leeftijd te overlijden.

Marinus Jans was in 1911 een van de oprichters van 'De Eierbond'. Een vereniging van pluimveehouders die de kracht van samenwerken zag. Men wilde vooral een eerlijke betaling voor de door hen aangeleverde eieren. Marinus Jans was jarenlang voorzitter. Hij verzorgde ook het 'eiergeld', een bedrag dat de boeren uitgekeerd kregen voor de geleverde eieren. (Zie pagina Eierbond)


Schrijfakkerweg 1


In mei 1919 doet Marinus zijn boerderij in de verkoop. In de hiernaast geplaatste advertentie lezen we: huis, erf, tuin en boomgaard met 54 welig groeiende fruitbomen. Verder natuurlijk bouw- en weiland.
Marinus verhuist met zijn gezin naar de Vlagberg in St. Anthonis.


Wonend op de Vlagberg krijgt Marinus Jans later nog met een inwoner van Escharen te maken. Hendrik Willems (1923) uit de Maurik, krijgt in 1943 namelijk een oproep om zich te melden voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. De Escharense veldwachter Beuvink regelde in plaats daarvan voor Hendrik een onderduikadres in 'Sint Tunnis'. Dat bleek dus bij Marinus Jans te zijn. Hendrik heeft hier 4 maanden ondergedoken gezeten. Het hele verhaal kunt u lezen op de pagina van Veldwachter Beuvink.


1919-1936 Petrus (Piet) Opsteeg 

Marie Meulepas en Piet Opsteeg

 

In 1919 koopt Petrus (Piet) Opsteeg (1860) de boerderij. Piet is getrouwd met Maria (Marie) Meulepas (1869) en ze wonen een eindje verderop op Schrijfakkerweg 12; in de boerderij waar later o.a. Families Van Dijk en Van Vondelen wonen.
De gekochte boerderij wordt door hem tot 1936 verpacht.
  


Pachter: 1919-1925 Antonius van der Linden

 

De eerste pachter van de boerderij is Antoon van der Linden (1889). 
In november 1919 komt Antoon vanuit Mill met vrouw en kind (Henricus) naar de Lage Hei. Antoon is getrouwd met de in Escharen geboren Cornelia van Boxtel (1892).
Hun tweede kind Gertruda volgt in 1920.
In 1925 vertrekt het gezin naar de Eikenlaan bij Den Dennendijk in Langenboom.

 


Schrijfakkerweg 1 in 1925


Pachter: 1925-1930 Johannes Antonius Uijen

 

Bevolkingsregister Gemeente Escharen

 

De volgende pachter van de boerderij is Johannes (Han) Uijen. Hij is getrouwd met Mechelina Linders. In dit gezin worden op Schrijfakkerweg 1, twee kinderen geboren. Zoon Jo in 1927 en dochter Nelly in 1928.

In 1930 koopt Han Uijen van Jan Linders de boerderij aan de Liefkenshoekstestraat 2. De woning waar fam. Pater-Lourensen nu woont. Hier wordt zoon Theo in 1931 geboren.


Pachter: 1930-1936 Jacobus Cornelis Arts

Vervolgens verpacht Piet Opsteeg de boerderij aan Jacobus Cornelis (Koos) Arts. Koos trouwt in mei 1930 in Wanroij met Gertruda Verhoeven. Na hun huwelijk vestigen ze zich hier op de Schrijfakkerweg. In dit gezin worden hier vijf kinderen geboren.
In 1936 vertrekt Koos naar Hoogeweg 15, de boerderij waar later o.a. Fam. Roefs en Fam. Schaap komen te wonen. Koos Arts woont dan inmiddels in een van 'de zes huisjes' aan de huidige De Quaylaan.

 


1936-1964 Hendrik (Harrie) Lukassen

 

Schrijfakkerweg 1, ±1960


In 1936 trouwen Hendrik (Harrie) Lukassen en Johanna (Han) Opsteeg. Han is een dochter van Piet Opsteeg, eigenaar van de boerderij. Harrie is een zoon van Tinus Lukassen die klompenmaker was en woonde op De Bolt.


Gezinsfoto uit 1947 gemaakt voor de boerderij, Harrie en Han met de oudste acht kinderen. Later worden er nog twee kinderen geboren, Jo en Ans.
Boven staand: Bets, Piet en Tien
Onder: Henk, Harrie met zoon Sjaak, Gerrie, Han met baby Riek en Mies.


Na hun trouwen gaan Harrie en Han wonen op Schrijfakkerweg 1. In dit gezin worden 10 kinderen geboren, 5 zonen en 5 dochters. Harrie heeft een gemengd bedrijf: koeien, varkens, veel kippen en natuurlijk bouw- en weiland. Daarbij een boomgaard en een flinke moestuin.
In 1952 wordt de woning grondig verbouwd. Zo wordt onder andere het rieten dak vervangen door een pannendak. Het gezin woont dan enkele weken in een kippenschuur op het erf.
In 1964 verhuizen Harrie en Han naar de Tolschestraat in Velp en komt de boerderij weer te koop.


 Han Lukassen- Opsteeg (1907-1989) en Harrie Lukassen (1903-1980).


Tot ±1930 was het karrenspoor/zandpad, dat achter de boerderij doorliep naar de Hoogeweg, nog in gebruik. Op bovenstaande foto kijk je vanaf de Groote Mulder naar de boerderij. De heg op de foto lag paralel aan het pad.


1964-1981 Fam. De Groot

In 1964 komt Hugo de Groot, gehuwd met Johanna van den Broek er te wonen. Zij gaan zodanig verbouwen dat er van de oorspronkelijke boerderij weinig over is. De voordeur komt dan aan de Schrijfakkerweg te liggen.


1981-1987 Fam. Van de Pavert


1987-2001 Fam. Van Laak

Ook deze bewoners deden de nodige aanpassingen aan de woning en tuin. De ligging van het huis, tientallen meters van de huidige Schrijfakkerweg af, maakte een ruime oprijlaan mogelijk.

 


2001-tot heden Fam. Kelders

In 2001 kopen John en Birgitte Kelders de woning en ze komen met hun twee jongste kinderen naar Escharen. Het huis werd eerst grondig verbouwd, vooral aan de buitenzijde vallen nu de grote raampartijen op. Meer licht en ruimte in de woning brengen was het doel. Ook de tuin werd hierop ingericht. De aarden wallen rondom het perceel verdwenen en er kwamen zichtlijnen naar het open landschap erachter en de vijver.
De ruime oprijlaan, de ligging, en 
de oorspronkelijke grootte van het perceel, zijn nog de enige herinneringen aan het boerderijtje dat hier vanaf 1870 gestaan heeft.


Schrijfakkerweg 1