Dorpspomp


Gebouwd in 1986.


uit: De Esterse Pompkrant, zondag 31 augustus 1986

.


Filmopname bouw Dorpspomp 1986Arie van der Linden, geholpen door Thé Bisseling, last de knop aan de zwengel.Graafsche Courant, sept. 1986.


Toespraak wethouder Jo van den Hoogen, initiatiefnemer heroprichten dorpspomp, tijdens opening 1986.


De oude dorpspomp.

Tot op heden hebben we helaas nog steeds geen foto kunnen vinden waar de oude gietijzeren dorpspomp duidelijk op staat afgebeeld. Deze pomp stond bijna op dezelfde plaats als de huidige pomp uit 1986: Onder de 'Wilhelmina'-boom. Op de plattegrond hieronder is de locatie aangeven met een rode ster. Dit was dus voor de brand in januari 1940 waarbij Café-Bakkerij Van Raay en de boerderij van Harry Peeters afbranden.

 

Dorpspomp voor januari 1940.

Op de foto hier rechts is een glimp van de pomp te zien. Links op de foto is nog een gedeelte van café van Raay en daarvoor het witte gebouw van toen café-timmermanswerkplaats, Kobus Bulkens.(huidige café Bardoel)

Na de brand in 1940, werden de woningen herbouwd en ontstond er ruimte voor een heus plantsoen: het Burgemeester Bourbonplein. De dorpspomp is bij deze opknapbeurt niet meer teruggeplaatst. Waar die uiteindelijk gebleven is, is ons nog steeds niet duidelijk geworden.

Lees voor meer informatie de pagina's: Café Van Raay en Burg. Bourbonplein


1986: Thé Bisseling en Mantje van der Heijden, metselaars van de dorpspomp, krijgen een 'Gouden Troffel' overhandigd.


Uit de pomp stroomt bier!

De jongste (Bart Opsteeg) en de oudste (Bertus Loeffen) bewoners van buurtvereniging 'de Durpsstraot' mogen met het tappen van een pul bier, de pomp 'openen'.Optreden K.V.O.


Dorps Wisseltrofee

In de jaren negentig werden er door de gezamenlijke buurtverenigingen, onderlinge voetbaltoernooien en zeskampen georganiseerd.

Voor de winnaar had S.V. Estria een mooie Dorps Wisseltrofee geschonken. Deze trofee, in de vorm van de dorpspomp, is gemaakt door Peter de Ridder in 1992.

Volgens het plaatje op de voorkant is buurtvereniging 'Den Driehoek' de laatste geweest die deze trofee gewonnen heeft.

EsterHeem is in het bezit gekomen van deze Dorpswisseltrofee door Geert Cuppen. Daar heeft hij jaren lang op zolder gestaan. Hopelijk wordt er in de toekomst weer een dorpsactiviteit georganiseerd waarbij deze wisseltrofee opnieuw in gebruik genomen gaat worden.

 


 

 

Al jaren kwam er om verschillende redenen geen water meer uit de dorpspomp.

E.Z.V. heeft hiervoor actie ondernomen.

Sinds augustus 2015 staat er voortaan bij de pomp een officieel drinkwaterpunt. Dit water voldoet aan alle milieuvoorschriften en wordt hierop regelmatig gecontroleerd.

Voortaan kunnen we bij de pomp dus toch weer water halen!