DE Hekkens  (1)                                         graafschedijk 57


De vijfsprong met de drie boerderijen "Aan de Hekkens' rond 1970.


Het gebied rondom de 'vijfsprong', Graafschedijk-Beerschemaasweg-Rotscheweg, wordt al sinds mensenheugenis: 'Aan het Hekkens' of 'de Hekkens' genoemd. Al in 1617 lezen we in een archief over 'De Hecken'.

 

Een Banhekken

Hekken om vals te roten


Een naamverklaring van 'De Hekkens' zou kunnen zijn, dat er op dit kruispunt van wegen vroeger tol werd geheven en dat daarvoor de wegen met 'hekkens' waren afgesloten. 
Een andere mogelijke naamverklaring is de volgende: op het aangrenzende perceel land, het 'Rot' genaamd, werd vlas geroot. Om het vlas te kunnen bewerken, moest het eerst een aantal dagen onder water in een sloot of wiel gelegd worden. Dit gebeurde in grote houten kisten die 'Hekkens' werden genoemd. Op hele oude kaarten is te zien dat er bij de vijfsprong een wiel gelegen heeft. Mogelijk werden in deze verdwenen wiel, hekkens voor dit doel gebruikt. Dat zou dus ook een verklaring van de naam  'Aan de Hekkens' kunnen zijn.

We hopen we in de toekomst hierover duidelijkheid te krijgen.Deze drie boerderijen hadden het adres; Hekkens A 115, 116 en 117.

Boerderij 1 is hier de woning aan Graafschedijk 57 van fam. Janssen, nu de Kinderhoeve. Boerderij 2, de boerderij van Piet Cruijsen, Beerschemaasweg 55 en boerderij 3 is de voormalige boerderij van Harry Roelofs, Graafschedijk 61 met daarbij behorend een grote schuur die toen precies op de splitsing stond.

Volgens de geschiedenis zouden dus alle 3 de boerderijen de naam 'de Hekkens' mogen gebruiken. In het verleden zien we alleen boerderij 1 en 2 dit doen.

Deze pagina gaat over 'de Hekkens', Graafschedijk 57. De historie van de twee andere boerderijen volgt later.


Hekkens, Graafschedijk 57

Graafschedijk 57 in 1882.


De geschiedenis van deze boerderij begint bij een Schepenprotocol uit 1797. Hierin wordt gesproken over het bestaan van 'Herberg De Drie Sterren'. Deze blijkt inmiddels afgebrand te zijn want we lezen:
'een plaats of erf van een afgebrand huis De Drie Sterren genaamd, met de overblijfselen der muren en fundamenten, zoals deze nog voorhanden zijn, en de daarbij behorende moeshof in Escharen, grenzend ten westen, noorden en oosten langs de gemeene straaten en ten zuiden aan daar langs heen lopende voetpad'
Eigenaar Mr. Willem Gerard van Oijen, toen wonend op de Alendonk, hoek huidige Zanddijk-Molenpad, verkoopt dit perceel grond met daarop de afgebrande resten van de herberg in het jaar 1797 aan de Heer W. van Tuerenhout. Uit verschillende aktes hebben we dit perceel kunnen lokaliseren en het blijkt te gaan om Graafschedijk 57. (Zie: Herberg De Drie Sterren)

Dus waar eens Herberg De Drie Sterren heeft gestaan, bouwt Van Tuerenhout 'aan de Hekkens' een nieuwe boerderij.

 

Rond 1806 is deze boerderij (G341) en de percelen 340, 342 en 152 dus van de Heer W. van Tuerenhout en later van zijn erfgenamen. Deze van Tuerenhout was een wijnkoopman uit Grave en in Escharen een grootgrondbezitter. Veel bouw- en weiland in de kom van het dorp, maar ook in het Estersveld en in de uitwaarden van Maas, was van hem. De boerderij aan de Hekkens verhuurde hij steeds voor een aantal jaren aan een boer.

Het was een grote hoeve en stond met het voorhuis pal aan de Graafschedijk, wat toen niet meer was dan een zandpad. De boerderij had een rieten kap. Naast de boerderij stond verder aan de Graafschedijk het bakhuis, en achter aan de Beerschemaasweg, een grote schuur. Er was een moestuin, een boomgaard en een perceel weiland. Het 'grondgebied' was omzoomd met een haag waar langs een voetpad liep.


Graafsche Courant 1889

Graafsche Courant 1890


Rond 1850 woont hier Francis Cuppen(1801) met zijn vrouw Johanna Maria van Beusekom (1813). Dit gezin telde 12 kinderen. Het was een grote boerderij van ruim 14 ha. om deze te runnen waren er naast het gebruik van al die kinderhanden ook nog een dienstknecht en werkbode nodig.

In 1877 overlijdt zijn vrouw en steeds meer kinderen verlaten het ouderlijk huis. In mei 1890 vertrekt Francis Cuppen met vier van zijn dan nog thuiswonende kinderen naar Huisseling. Bouwhoeve De Hekkens komt vrij om opnieuw verhuurd te worden. Zie bovenstaande advertenties.

Voor de periode van 1 jaar komen hier van 1890 tot 1891, timmerman Johannes van Raaij met zijn vrouw, Gertruda Poos, wonen.In 1891 neemt Hendricus Cornelissen (Beers, 1838) met zijn vrouw Johanna Lepoutre (Niftrik, 1839) zijn intrek op De Hekkens. Het gezin heeft 2 zoons en 1 dochter. Na het overlijden van zijn ouders, blijft zoon Hubertus er met zijn vrouw (Wilhelmina Poos uit Velp) en zijn broer (Anthonius) er wonen tot oktober 1916. Dan vertrekt de familie Cornelissen naar Velp.


Familie H. Cornelissen voor hun boerderij 'aan de Hekkens' in 1911.

Nu Graafschedijk 57, toen Hekkens A 113.


In oktober 1916 komt boerderij de Hekkens in de verkoop en familie Cornelissen vertrekt naar Velp.


Eind 1916 koopt Arnoldus (Nol) van Dinther (1885-1966) De Hekkens. Arnoldus was 'brievenbesteller' van beroep. Hij was getrouwd met Hermina Petronella (Miena) van Boekel (1885-1961).

Vijf kinderen telt het gezin dan; Mies, Anna, Jaan, Miet en Tiny. In de loop der jaren worden hier 'aan de Hekkens' nog 5 kinderen geboren; Toon, Wim, Nol, Jo en Piet. Ook de ouders van Miena komen inwonen op de boerderij.

Kadasterkaart uit 1917 waarop de oude en de nieuwe (rood) boerderij staan aangegeven.


In het voorjaar van 1917 breekt er brand uit. Door de rieten kap richten de vlammen snel veel schade aan. Harry Roelofs weet nog wat te vertellen over deze brand. Niet uit eigen herinnering maar uit verhalen die zijn moeder hem verteld heeft. De schuur van familie Roelofs stond namelijk heel dichtbij, aan de overkant van de Beerschemaasweg. Ook het dak van deze schuur was met riet bedekt.
Zijn moeder vertelde hem dat er toentertijd met man en macht gewerkt is om het dak van hun schuur nat te houden en zo voor overslaande vlammen en vonken te behoeden. Dat is uiteindelijk ook gelukt, maar boerderij De Hekkens liep zoveel brandschade op dat hij afgebroken moest worden.

.

Eind 1917 herbouwt Nol van Dinther op dezelfde locatie de boerderij. (zie bovenstaande tekening)

Met één opvallend verschil: het voorhuis van de boerderij staat niet meer aan de Graafschedijk, maar aan de Beerschemaasweg. Dus ook al is de voordeur aan de Beerschemaasweg het adres blijft, zelfs nu in 2015 is dit nog zo, Graafschedijk 57. (zie kadasterkaart)

.

Staand van links naar rechts: Jo, Miet, Wim, Arnold, Tiny en Piet.
Zittend van links naar rechts: Toon, Anna, Nol van Dinther, Miena van Dinther van Boekel, Mies en Jaan.

 

Zoons: Jo, Toon, Wim, Nol, Piet en Mies 

 

Moeder Miena met voor haar twee zoons, Piet en Toon. (de twee andere kinderen zijn onbekend).

In het 'deurgebond', dochters Jaan en Tiny.

.

Familiefoto 1961, tijdens het 50-jarig huwelijksfeest van Nol en Miena van Dinther- van Boekel

boven: Toon, Miet, Jo, Piet, Jaan, Wim, Tiny en Nol jr.

onder: Anna, Nol, Miena en Mies

 


Begin jaren 1950 bouwt Nol van Dinther, op zijn eigen grond, een woning aan de St. Machutusweg 14. Hier gaat hij met zijn vrouw wonen en de boerderij gaat over naar zijn zoon, Toon.

Huwelijk: 5-8-1952

Toon van Dinther (1918-2003) en Dina Verbruggen (1923-2008)

 

Van 1952 tot 1967 wonen en werken Toon en Dina van Dinther-Verbruggen met hun gezin op de Hekkens. In 1967 wordt er naast de boerderij aan de Beerschemaasweg 42 een nieuwe woning gebouwd en verhuizen ze. 

 

Staand: Wilma, Bert en Diny. Zittend: Tonny, Dina, Toon en Nol


Dan komt in 1967 Haske (Johannes) van der Heijden (1899) naar de Hekkens. Voorheen woonde hij op de boerderij aan de Zwarte Wiel, het ouderlijk huis van zijn vrouw Marie (Maria) Dekkers (1896). Ook de zus van zijn vrouw komt bij hen op de Hekkens wonen. Het echtpaar had geen kinderen. 


Henk van Haren koopt het pand van Haske en start hierin, in 1971, zijn bedrijf: Technisch Buro Van Haren B.V.  Bij de verbouwing om van de boerderij een bedrijfspand te maken, worden onder meer de oude staldeuren aan de Graafschedijk gesloopt.

Op de voorgevel komt dan het bord te hangen: De oude Hoeve de Hekkens. Het bedrijf vertrekt in 1998 naar het industrieterrein in Cuijk.In het jaar 2000 komen Kees en Gera Janssen- van Eeuwijk met hun twee kinderen naar de Hekkens.

In 2001 starten ze hier een kinderdagopvang en zo wordt  'De Hekkens' weer een Hoeve, maar dan wel een 'Kinderhoeve'. 

Kinderhoeve 2015


Ogenschijnlijk lijkt deze boerderij de jongste van de drie boerderijen 'Aan de Hekkens', maar deze is dus wel herbouwd op oude fundamenten van een in 1794 afgebrande herberg!