Een leven op De Groote MulderMatt Gerrits, kleinzoon van Martinus Gerrits (1877-1969) verteld in maart 2020 in het weekblad Arena.Lokaal, over zijn leven op boerderij De Groote Mulder aan de Hoogeweg.

Een pagina over de geschiedenis van De Groote Mulder is in voorbereiding. Het bestaan van een boerderij met deze naam is zo oud dat we teruggaan naar het jaar 1313. In een akte lezen we dan: 'Jan, heer van Cuijk, oorkondt dat hij verkocht heeft aan Jacob Veren Enghelbernen sone van Driele zijn goederen Ten Molenlaer ...' In een latere akte uit 1472 wordt gesproken over 'Hof then Molner'. 

De historie van deze boerderij vergt dus nog wat onderzoek. Wellicht vinden we dan ook de betekenis van de naam 'De Mulder'. Zou deze dan toch te maken hebben met de restanten van de gevonden 12e eeuwse watermolen in het Raamdal?Piet en Ria Gerrits aan het werk op boerderij De Groote Mulder.