A.s. zaterdag 14 maart zou Estersheem met 17 vrijwilligers een begin maken met het schoonmaken en opknappen van de kazematten. Ook Wethouder Rick Joosten zou zijn medewerking verlenen. Deze dag moest een opmaat worden van een grotere actie voor het behoud van deze overblijfselen van de Peel-Raamstelling in het Raamdal.

De NL-Doet actiedagen, zijn echter in heel Noord Brabant wegens het coronavirus afgelast.

Een klein begin is er echter afgelopen woensdag al wel gemaakt. Gerard van Beuningen heeft een tweetal kazematten met zijn graafmachine rondom schoongemaakt. Onze hartelijke dank hiervoor.

Binnenkort gaan we opnieuw de actiedag plannen.