Waterschap Aa en Maas: Graafsche Raam

Op dinsdag 3 december heeft een schetssessie plaatsgevonden rondom de ontwikkeling van de Graafsche Raam. Tijdens deze bijeenkomst zijn met een brede vertegenwoordiging vanuit diverse belangengroepen en betrokken organisaties ideeën opgehaald voor de herinrichting van het gebied rondom de Graafsche Raam, tussen de Beersche Maasweg en het gemaal van Sasse. Esters Heem, Jan van den Hoogen en Tonnie Roefs, waren hierbij aanwezig.

Het was een erg zinvolle bijeenkomst en het beloofd een prachtig plan te worden. Waarin naast de natuurlijke doelen voor de Raam zelf ook vele aanknopingspunten op het vlak van cultuurhistorie en recreatie aan bod kwamen. We denken hierbij aan een wandel- en fietspad langs de Raam, aandacht voor de Beersche Maas, de Zuiderwaterlinie en de Peel-Raamstelling. Wij houden u van het vervolg op de hoogte. Het deel vanaf de Escharense brug tot aan Kammerberg komt volgend voorjaar aan de beurt.