Stichting Mariakapel


Dat er in 1950 plannen zijn gemaakt om in Escharen een Mariakapel te bouwen, was ons bekend. Maar veel meer dan dat wisten wij ook niet. We waren ook op de hoogte van het feit dat deze 'Stichting Mariakapel' over financiën bezat. We wisten immers van het bestaan van een rekening met deze naam bij de Boerenleenbank. Navraag bij verschillende oudere inwoners naar meer informatie over deze te bouwen Mariakapel heeft ons tot op heden helaas nog niets opgeleverd.

Ons onderzoek liep vast.

In het Parochieblad, 'Ons Elisabethblad' verscheen echter in oktober 2017, een artikel over deze Mariakapel. Dit is voor ons aanleiding om ons onderzoek weer op te starten.

Het feit dat het huidige Mariabeeld dat jarenlang onder de toren in de kerk gestaan heeft en wat tegenwoordig op het kerkhof staat, hiermee te maken heeft, was ons onbekend.

Volgens dat artikel, wat hieronder staat weergegeven, is dit beeld speciaal gemaakt voor de nog te bouwen Mariakapel. Het beeld zou betaald zijn uit de pot 'Stichting Mariakapel', die aan geld is gekomen door inzamelingsacties onder de Parochianen.

Het Esters Heem zit nu met verschillende vragen.

Wat was de reden om te komen tot het bouwen van een Mariakapel? Op veel plaatsen in de omgeving gebeurde dat in deze tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog, uit dankbaarheid dat de oorlog was afgelopen. Was dat de reden waarom een aantal personen van het K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) dit initiatief namen? 

Waarom wilden zij dit voor de gemeenschap doen en wie waren deze bouwvakkers die dat in hun vrije tijd gezamenlijk wilden doen? En natuurlijk de redenen van de uiteindelijke beslissing om de boel af te blazen?

Ook de locatie van de te bouwen kapel is ons niet bekend. Waarschijnlijk niet in het dorp maar ergens in het buitengebied. Dit gebeurde meestal wel op een plaats die goed toegankelijk was, ergens op een kruispunt van wegen bijvoorbeeld. Maar waar? Bij de Brouwketel, de Zandvoort, De Bolt, de Vogelshoek, de Vegetas? We hebben geen enkele aanwijzing. Zou het op grond zijn geweest die al in het bezit van het Kerk- of Armenbestuur was? 

Mocht u iets weten over deze nooit gebouwde kapel of meent u zich te herinneren hier ooit iets over gehoord te hebben, dan horen we dat uiteraard heel graag.


Tekst uit 'Ons Elisabethblad, Ons Erfgoed, oktober 2017, Parochie H. Elisabeth: