Dagelijks zijn er veel vrijwilligers bezig om voor het BHIC eeuwenoude schepenprotocollen te transcriberen. Door hun inzet is het voor ons mogelijk om deze oude aktes te kunnen lezen.

Zo dook er onlangs in een minuutakte uit 1565 van de Familie Hoernken uit Erp, de naam op van een Escharense boerderij: 'hoeve gelegen tot Escheren metter toebehoerten, ter plaetsen geheijten die Elsen'. Hierdoor kunnen we weer een stukje geschiedenis van boerderij Den Elsbosch inkleuren.