Katholieke Bond van Ouderen: KBO  Veertien september 1957, werd hier in Escharen een Ouderenbond (toen nog: Bejaardenbond) opgericht. Het toenmalige hoofd van de lagere school, meester Bongaards, nam hiervoor het initiatief. Het eerste bestuur bestond uit: Gradje Jans, Jan Cuppen, Jan Roefs, Cornelis Dinnissen en Cornelis Derks. Er waren meteen zo'n dertig leden, een aantal dat zou groeien tot het topjaar in 1988, toen er 113 leden stonden ingeschreven.

Begonnen als een organisatie die de ouderen vooral ontspanning wilde bieden, groeide de ouderbond langzaam uit naar een belangenorganisatie. 


Filmopname 1967, 'bejaardenmiddag' in Café van Raay.


Op 16 september 2017 vierde de Katholieke Bond van Ouderen dus zijn 60-jarig bestaan. Het werd een feestelijke dag voor alle leden met muziek, dans, een receptie en een diner.

Bij een jubileum wordt er natuurlijk teruggeblikt op het verleden. Het KBO heeft daarom voor deze gelegenheid een jubileumboekje gemaakt. Samenstellers hiervan zijn: Hermien Cuppen, Toon van Gaal, Riecky Martens, Geertje Roelofs, Jaap Scouten en Henk Wijdeven.

Hieronder vindt u een weergave van dit boekje, aangevuld met nog meer foto's uit ons archief.

 


Carnavalsmiddag 1970Jaarlijks dagtochtje van de KBO.


2007: Escharense ouderen bijeen tijdens een soosmiddag in het Dorpshuus.Ouderenkoor ± 1990   zie namenlijstVoordracht voor huwelijksjubileum Sjaak en Maria Kuipers-Nikkels.


Volksdansgroep 1983