Esters Heem » Bedrijvigheid » De Brouwketel

De kleine BrouwketelOp de plaats van de Brouwketel, staat sinds 1865 een woonhuis.

In de notulen van de Gemeenteraadsvergadering van 12 augustus 1865 lezen we het volgende:

'Peter Engelman, veldwachter, vraagt om op den gemeenten eikenwal, tegenover zijn aangekochte perceel een woonhuis te mogen bouwen, wordt akkoord bevonden. B. en W. zullen de nodige aanwijzingen doen.'

 

Herberg Engelman:

Petrus (Peter) Engelmann (1824-1892) is de oudste zoon van Frans Ferdinand Engelmann. Net als zijn vader is hij veldwachter in Escharen(van 1850-1869). Peter is getrouwd met Maria Janssen(1824-1898) uit Schaijk. Vanaf 1865 wonen ze aan de Hoogeweg 9, op de plaats van Bistro De Brouwketel. Waarschijnlijk is Peter na het beëindigen van zijn functie als veldwachter, pas herbergier geworden. Een combinatie van die twee beroepen zou wel heel opmerkelijk zijn. Zie advertentie uit 1870 waaruit blijkt dat Herberg P. Engelman al bestond.

 


Herberg van Sambeek- Engelman: 

Een dochter van Peter Engelman is Adriana (Antje, 1867-1929). Zij trouwt in 1901 met Martinus (Ties) Gerardus van Sambeek. Ze neemt de herberg van haar inmiddels overleden ouders over. De herberg  heet na haar huwelijk voortaan Herberg van Sambeek-Engelman.

Ties van Sambeek (1869-1943) en Antje Engelmann krijgen twee tweelingen. In 1902 worden Maria (Miet) en Alphonsius(Fons) geboren. De volgende tweeling komt in 1905 ter wereld; Theodora (Door) en Wilhelmina. Wilhelmina sterft echter al een maand na haar geboorte.

In 1938 trouwt hun zoon Fons van Sambeek (1902-1946) met Hanneke van Balkum. Zij wonen op Hoogweg 11 en in 1934 kopen ze het huis waar later Huub van Sambeek gaat wonen, Hoogweg 1. Als Fons in 1946 komt te overlijden blijft Hanneke er wonen. Als in 1949 Theo Claassen het koopt en Huub van Sambeek met Cisca Claassen hier gaat wonen, blijft Hanneke nog inwonen. Hierna verhuisd Hanneke naar de Ploegweg waar tegenwoordig hun dochter Annie van Gaal -van Sambeek nog woont.

Dochter van Ties en Antje van Sambeek, Miet, blijft ook in Escharen wonen. Zij trouwt in 1935 met Jan van der Horst en wonen in het huis wat hun vader gebouwd heeft, Hoogweg 11, waar later Hubers gaat wonen.

 

Ties van Sambeek en Antje Engelmann

KInderen: Miet, Door en Fons van Sambeek


Café van Sambeek

Toon (Antoon) van Sambeek (geboren op boerderij 'De Schrijfakker' in 1895) trouwde in 1918 met Bertha Bens. Zij wonen in bij de ouders van Toon, aan Schrijfakkerweg. Hun oudste kind wordt daar ook geboren. Samen met de ouders van Toon, Wilhelmus van Sambeek, kopen ze in 1919 Herberg van Sambeek-Engelman. Eigenaar hiervan was Martinus, Ties, van Sambeek, een broer van zijn vader en dus een oom van Toon. Ties verhuisd dan met zijn gezin naar Hoogeweg 11. De herberg heet voortaan Café van Sambeek. Naast het café had Toon ook nog een soort van loonbedrijf en hij startte ook een busonderneming.

In april 1931 brandt zijn café volledig af. De woning met café werd herbouwd maar het transport- en busbedrijf van Toon groeide zo hard dat hij in 1937 naast het café een woning met garage bouwde. Het café verkocht hij aan Johan(Juun) van Raaij

Graafsche Courant juni1930


Café Johan (Juun) van Raay-Loeffen

Vanaf 1937 kwam het bedrijf in handen van Johan van Raaij. Hij was in 1936 getrouwd met Drieka (Hendrika) Loeffen. Johan was een broer van Richard van Raaij die in het dorp een café en bakkerij had.

 

 

Hiernaast: Drieka van Raay- Loeffen (vrouw van Juun van Raay) met Mina Peeters, die daar in dienst was.

 

De foto is gemaakt rond 1939. Tussen het café en het huis van Toon van Sambeek is het zand te zien van de stellingen die tijdens de mobilisatie daar zijn aangelegd. 

 

 

Advertentie uit 1938

 

Op 17 augustus 1950 komt Johan van Raaij te overlijden. Het daarop volgend jaar, september 1951,  zet zijn weduwe Drieka van Raaij Loeffen, het café te koop.

 

knipsel Gelderlander 22-sept.1951


 'De Kleine Brouwketel': Wim Peters.

vanaf: 1951

 

Café de Kleine Bouwketel had ook een spaarkas aan de muur. Deze vereniging had de naam: 'Eerst erin dan eruit'.Carnaval 1965 in Café de Kleine Brouwketel met boerenkapel 'de Pöters'