In het tijdschrift van het Brabants Heem, De Koerier, is in de laatste uitgave een artikel gepubliceerd over onze claim. Middels deze link kunt u dit lezen. Wij zijn enorm blij met de hulp van Brabants Heem. Ook van andere heemkundeverenigingen en de vele bezoekers van onze site, krijgen we veel steun. We hopen dan ook nog steeds op een goede afloop. Ondertussen pakken we de draad weer op en gaan we verder met het aanvullen deze website.