Esters Heem » Dorpsleven

Dorpsleven


397familieSeltenaanhetpiepersrapenrond1953-1.jpg

1953 Familie Selten op het land 'Esterse piepers' aan het rapen.