Beerschemaasweg 58, ooit 'De Zevenmorgen'.


Beerschemaasweg 58, rond 1970


De geschiedenis van deze inmiddels verdwenen boerderij begint in 1916. 

Landbouwer H.F. Cornelissen woonde op de Hekkens (Zie Hekkens), nu de Kinderhoeve. Hij verkoopt in oktober 1916 zijn boerderij met al de daarbij behorende bouw- en graslanden. Ook een groot perceel "De Zevenmorgen" komt hierdoor te koop. Deze  grond ligt aan de Beerschemaasweg en Cuijksesteeg, richting Estersveld. Het grote perceel komt te koop als drie afzonderlijke 'kopen' of als één geheel.


1916: Bouw- en grasland De Zevenmorgen te koop.


Bertus Thoonen

Koper van het perceel langs de Beerschemaasweg/Cuijksesteeg is Bertus (Lambertus) Thoonen uit Escharen. 

Bertus is de oudste zoon van Antoni Thoonen (1834-1921) en Maria van Boekel (1835-1919).
Dit gezin woonden op de Vogelshoek op de boerderij waar later Marinus Roelofs komt te wonen. Marinus trouwde met een zus van Bertus, Johanna Thoonen. Tegenwoordig woont hier Fam. Roffelsen, Vogelshoekscheweg 1a.

 

Antoni Thoonen (1934-1921)


November 1916 vraagt Lambertus een bouwvergunning aan bij Gemeente Escharen, voor het bouwen van een woonhuis met stalling.

 


Kadasterkaart 1917


Het adres is dan A111 en vanaf 1946, Beerschemaasweg 10.
Als de boerderij gereed is gaat Bertus er wonen. Zijn vader Antoni komt na het overlijden van zijn moeder in 1919 bij hem inwonen. Zijn vader overlijdt in april 1921.

Een maand later, mei 1921, trouwt Bertus Thoonen met Grada Teijssen (1879-1959). De Escharense Grada is een dochter van hoofdonderwijzer Jan Teijssen en Henrica van Raaij die woonden op Den Alendonk


Bertus Thoonen en Grada Teijssen


In het gezin Thoonen-Teijssen worden twee zoons geboren:

Albertus Antonius Maria (Albert) in 1922 en Johannes Petrus Paulus (Jo) in 1924.

 

Op de foto hiernaast zien we Bertus in zijn 'zondagse goed' in het dorp. Op de achtergrond de boerderij van Grad van Boekel. (nu Henk Wijdeven)

 

Bertus was naast boer ook botermaker. Hij werkte een aantal uren per dag in de Roomfabriek 'De Eendracht'. Het gebouw van deze coöperatieve zuivelvereniging stond op de vijfsprong bij de Hekkens. Op de pagina 'Zuivelfabriek', kunt u meer lezen over dit bedrijf.Tot hun dood blijven Bertus (1958) en Grada (1959) op de boerderij wonen. Als hun  zoon Jo trouwt blijft deze met zijn gezin thuis inwonen. Ook broer Albert woont dan nog thuis.


Albert Thoonen

Albert Thoonen (1922-2005)

Na het overlijden van Bertus bouwt oudste zoon Albert aan het eind van Thoonen’s perceel een burgerwoning. Albert en zijn vrouw, Stien van Grinsven, gaan wonen op Cuijkschesteeg 2. Daar waar nu in 2023 Fam. Jans woont.


Jo Thoonen 

Beerschemaasweg 10 werd later Beerschemaasweg 58

.

In 1954 trouwt zoon Jo Thoonen met Mieneke Cuppen (1924-2008).
Mieneke is een dochter van Dorus Cuppen die woonde aan de Rotscheweg. Lambert Cuppen, die daar later met zijn gezin woonden, was haar tweelingbroer.
Op 12 mei 1954 trouwden zowel Mieneke als Lambert hier in de parochiekerk. Lambert Cuppen trouwde die dag met Dineke van der Cruijsen.

 

 

Trouwfoto mei 1954

Jo Thoonen en Mieneke Cuppen


Jo blijft in zijn ouderlijk huis, de boerderij wonen. In de loop der jaren breidt zijn gezin zich langzaam uit. Er worden vier jongens en drie meisjes geboren:

Egbert,

Henriëtte (2003†),

Theo,

Gerard,

Christien (2007†),

Jos (1963†)

Paulien


Gezinsfoto gemaakt in 1964:

Theo, Henriëtte, Gerard, Mieneke, Christien, Jo en zittend Egbert. Dochter Paulien is nog niet geboren en zoontje Jos is al overleden.


1964: Gerard en Theo met vader Jo.


Jo Thoonen komt in 1966 na een ziekbed op 42-jarige leeftijd te overlijden. Mieneke blijft dan met zes kinderen achter.

De kinderen groeien op en verlaten het huis. Dochter Paulien als laatste in 1986.


1966: Moeder Mieneke Thoonen-Cuppen met kinderen Gerard, Paulien en Theo


In 1987 wordt de boerderij en de landbouwgrond verkocht aan Gemeente Grave.
De boerderij wordt gesloopt want er ligt een uitbreidingsplan voor het dorp klaar. Na het bouwrijp maken van de gronden worden er vanaf 1990 woningen gebouwd op dit perceel. Tussen het huis van Familie Jans en de woning van Corry van Dongen verrijzen dan negen woningen.

Mieneke Thoonen verhuisd naar een bejaardenwoning aan de Akkerslagen. Ze komt in 2008 op 83-jarige leeftijd te overlijden.Foto van de boerderij rond 1985.  Met daarachter de woning van Corry van Dongen op Beerschemaasweg 56. Ten tijde van familie Thoonen woonden hier Jan en Lena Cuppen-Janssen met hun gezin.


Daar waar nu de woningen 58 t/m 74 aan de Beerschemaasweg staan, stond dus ± 70 jaar de boerderij van Bertus en later Jo Thoonen.