Van Familie van Melis ontvingen we het bericht dat de naam van hun mini-camping definitief is veranderd in Het Boltsebroek. Deze aanpassing, ‘de’ vervangen door ‘het’ maakt dat het historisch nu weer klopt. Fijn! De naam ‘het’ broek verwijst hier immers naar moerassige grond gelegen op De Bolt. Aanvraag van zo’n kleine naamsverandering heeft hen nogal wat moeite gekost. De bewegwijzering wordt ook aangepast.