WebLinks


Via deze pagina kunt u snel naar een aantal websites die direct of indirect met heemkunde van Escharen te maken hebben. Klik hiervoor op de afbeelding.


 

Bidprentjes Escharen

Directe link naar onze website met bidprentjes. Op dit moment bevat ons digitaal archief ± 2150 prentjes.

 

Topotijdreis

Een website van het kadaster met 200 jaar oude topografische kaarten. Ook van Escharen zijn hier landkaarten te zien vanaf 1815 tot heden.

 

Brabants Historisch Informatiecentrum

Het BHIC is het geheugen van de provincie Noord-Brabant en heeft als missie om mensen historische informatie en beleving te leveren. Het BHIC beheert ruim 1.500 archieven en collecties.

.

Kranten en Knipsels

Brabants Historisch Informatiecentrum

Zoeken in oude kranten van Noordoost Brabant.

Minuutplans

Brabants Historisch Informatiecentrum

Bekijken van de eerste kadastrale kaarten en gegevens uit 1832.  

 

Verhalen

Brabants Historisch Informatiecentrum

Op de website zijn maar liefst 9481 Brabantse verhalen te lezen. Waaronder 46 verhalen die direct met Escharen te maken hebben.

Stamboomonderzoek

Brabants Historisch Informatiecentrum

Vind met de zoekfunctie links naar voorouders in o.a. burgerlijke stand, bevolkingsregister en doop-, trouw- en begraafboeken.

 

Graeft Voort / Graafs Museum

De Stichting "Graeft Voort" wil de belangstelling bevorderen voor het Graafs Heem in brede kring, pleegt historisch onderzoek en exploiteert het Graafs Museum.

KazemattenMuseum in Grave

Het Graafs KazemattenMuseum is een onderdeel van het Graafs Museum. In het Graafs Kazematten Museum wordt een beeld gegeven van de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Grave.

 

Grave Nostalgia

Grave Nostalgia is een Facebookpagina van Frank Haans, met mooie foto's en verhalen van het Graafse verleden, bestemd voor iedereen die op welke wijze dan ook iets met dit oude Maasstadje heeft.

BAG in 3D

Op deze website kun je binnen een paar seconden uitzoeken hoe oud een gebouw is. Deze informatie komt van de openbare database 'Basisregistratie Adressen en Gebouwen' (BAG)Nieuwe gebouwen zijn blauw en groen, terwijl oudere panden geel, oranje en rood zijn.

Bommeltje.nl

Website van Peter van Bommel uit Grave. Onder het tabblad: Vestingstad Grave zijn interessante onderwerpen te lezen en te bekijken.

inbrabantstaateenhuis.nl

Website van het Brabants Historisch Informatie Centrum waarin een beeld wordt geschetst van een naoorlogse woning en bedrijven die bepalend zijn geweest voor het leven in Brabant.

vandenhoogen.com

Website van Maarten van den Hoogen uit Escharen. Al jaren doet hij stamboek onderzoek. Zijn website bevat over veel Escharense families informatie.

Heemkundekring "Felix Walter" Langenboom
Het dorp Langenboom was tot 1942 een buurtschap in Gemeente Escharen. Wij hebben dus een gezamenlijk verleden.

 

Sporen van de Oorlog Mill

De Stichting Sporen van de Oorlog is opgericht om de herinnering aan deze slag en de verdere jaren van de oorlog levend te houden en aan jong en oud uit te dragen. 
Wegens een fout ontbreken daar de  ooggetuigenverslagen.

Op deze LINK zijn ze toch te zien.

BrabantsHeem

BrabantsHeem is een overkoepelende stichting waar momenteel123 heemkundekringen uit Brabant bij zijn aangesloten. Ook EstersHeem is lid.

Dialect / Brabants Erfgoed

Brabant is Brabant door de geschiedenis die we delen. Onze grenzen, onze steden, onze dorpen, platteland en natuur zijn het resultaat van een lange, enerverende en bewogen geschiedenis. Een geschiedenis die ons, onze leefomgeving en onze cultuur gevormd en bepaald heeft’

De auto van mijn opa

‘Brabantse kentekens. Tussen 1906 en 1951 droegen alle motorvoertuigen met een Brabantse eigenaar een kenteken dat begon met N- (gevolgd door een getal). Uiteindelijk zijn dat er bijna 100.000 geweest. Bij nagenoeg al die kentekens weten we de naam en de woonplaats van de eigenaar. Echt leuk wordt het natuurlijk als er dan ook nog een foto van zo’n auto of motor is en we die kunnen laten zien’ 

Stichting Brabantse Boerderij

De Stichting de Brabantse Boerderij zet zich in voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen in Noord-Brabant. Zij zet zich bovendien in voor de omgeving van deze boerderijen: het erf, de bijgebouwen, het landschap en het agrarisch erfgoed.

Brabants Landschap

Van mistige heidevelden met verscholen vennen, tot een rijtje knotwilgen op het erf van boer Jan. Het Brabants Landschap beschermt en beheert de Brabantse natuur. Zij willen de Brabantse natuur en cultuurhistorie behouden.

De Raam / Waterschap Aa en Maas

Het stroomgebied van de Raam bestaat uit beken, plassen en vennen. Het gebied heeft veel functies: op gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, landschap en cultuurhistorie. Waterschap Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken met het Gebiedsplan Raam.

Zuiderwaterlinie

Dwars door Brabant loopt de Zuiderwaterlinie: de vroegere scheidslijn tussen het protestante Noorden en het katholieke Zuiden. De Zuiderwaterlinie uit de 16e en 17e eeuw is een historisch kralensnoer van vestingsteden, forten, schansen en inundatievlaktes. Met een ingenieus stelsel van dijken en sluizen wordt het land tussen deze versterkte steden in tijden van oorlog onder water gezet (inundatie)