Esters Heem » Verenigingen » St. Anthonius Abt Gilde

St. Anthonius Abt Gilde


1925: Gildebroeders Jan Habraken, Rein van der Logt, Driek Jans, Jan Jans, Toon van Iersel, Toon en Bertha van Sambeek. 


De oorspronkelijke taak van het gilde was het beschermen (’schutten’) van de kerk en het dorp tegen gewelddadigheden van buitenaf, en het handhaven van de orde binnen de parochie. Maar er was ook sprake van een sociale functie. De schutters waren op alle mogelijke kerkelijke festiviteiten aanwezig en wisten ook prima hoe ze zelf een feestje moeten bouwen. Oorspronkelijk werd er twee maal per jaar ‘geteerd’ bij G. v.d. Burgt of in Gildehuis Van Raay. Op maandag en dinsdag na de feestdag van Sint Anthonius-Abt (17 jan.) namen de gildenbroeders het er flink van.
De gilden voerden begrippen als trouw, broederschap en christelijke dienstbaarheid hoog in het vaandel.
Hoe oud het St. Anthonius Abt Gilde is, is niet exact te zeggen. ‘Vele eeuwen oud’, dat is zo’n beetje alles wat we over de leeftijd van het gilde kunnen zeggen. In 1596 kreeg de kerk al een altaar, gewijd aan St. Anthonius Abt.


1809 Komst Koning Lodewijk Napoleon.

April 1809 brengt Koning Lodewijk Napoleon een inspectiebezoek aan Brabant. Op vrijdag de 14e april bezoekt hij Escharen. De Gildebroeders worden gevraagd zijn Majesteit op te wachten bij de gemeentegrens van Grave. Het gilde zal de Koning en zijn aanzienlijk gevolg de hele route door onze gemeente tot aan Gassel, begeleiden. 
In het archief van het Dorpsbestuur vonden we onderstaande rekening. Aan een van de Dekens van het broederschap, Daniël Peeters, is hiervoor 9 gulden en 17 stuivers betaald.

 

Uit de rekening blijkt verder dat de gildebroeders er na afloop enkele lekkere biertjes op gedronken hebben. Een ton bier kostte 7 gulden en 10 stuivers. De ingehuurde muzikanten zijn wellicht trommelaars geweest?
Wat de onkosten, omschreven als: 'met het ront gaan om de gilde broeders te Comparen', zijn is ons niet duidelijk. Zijn dit een soort van organisatiekosten geweest, elke gildebroeder persoonlijk uitnodigen?
Meer lezen over het Koninklijk bezoek kunt u lezen op de pagina: Koning Lodewijk Napoleon.


Bij de brand in 1940 van gildehuis Van Raay is niet alleen al het gildezilver verloren gegaan maar ook alle oude gildeboeken.
Het gildevaandel uit 1846 heeft de brand overleefd omdat het op dat moment elders was. Delen hiervan zijn later verwerkt in een nieuw vaandel. Maar vandaag de dag ligt dit veilig opgeborgen. Het is het enige tastbare stuk van het rijke verleden.

.


Meer over de geschiedenis van het St. Anthonis Abt Gilde kunt u lezen in  katern 6: Escharen: de kerk en haar schatten; over gilde en bedevaart  ' Escharen terug in de tijd'.

Ook heeft het St. Anthonius Abt Gilde  een website.


.


Fotoalbum St. Anthonius Abt Gilde

.

Koningschieten 19?
Koningschieten 19?
Gilde bij Sacramentprocessie 1953: met Gilde koning, Jan Verweijen
Gilde bij Sacramentprocessie 1953: met Gilde koning, Jan Verweijen
Praalwagen 'Koningsschieten' intocht  Burgemeester?
Praalwagen 'Koningsschieten' intocht Burgemeester?
Esterse vendeliersgroep 1951,  Tien Arts, Tien Spanjers, Piet v Dinther, Frans v Hal en Piet Spanjers.
Esterse vendeliersgroep 1951, Tien Arts, Tien Spanjers, Piet v Dinther, Frans v Hal en Piet Spanjers.
±1952 Esterse tamboers en vendeliers: Grad Vollenberg, Stands Roelofs, Tien Arts, Piet v Dinther, Piet Spanjers, Frans v Hal en Henk Kuijpers
±1952 Esterse tamboers en vendeliers: Grad Vollenberg, Stands Roelofs, Tien Arts, Piet v Dinther, Piet Spanjers, Frans v Hal en Henk Kuijpers
1959: Lampionenoptocht 100jaar St. Henricus Grave. Gildebroeders: Grad van der Burgt, Cor Thijssen en Hent Willems.
1959: Lampionenoptocht 100jaar St. Henricus Grave. Gildebroeders: Grad van der Burgt, Cor Thijssen en Hent Willems.
GilGildekoning Bertus Loeffen
GilGildekoning Bertus Loeffen
Eerste uniform voor St. Antonius Abt gilde.
Eerste uniform voor St. Antonius Abt gilde.
Rekening munitie 1957
Rekening munitie 1957
groepsvendelwedstrijd Christ Smits
groepsvendelwedstrijd Christ Smits
1960: Op weg naar de Schutboom
1960: Op weg naar de Schutboom
1961 Pastoor Stevens, zegening gildebroeders
1961 Pastoor Stevens, zegening gildebroeders
1961 kringdag Escharen, op het schoolpad
1961 kringdag Escharen, op het schoolpad
1961 Kringdag, op schoolterrein
1961 Kringdag, op schoolterrein
1963:Grad vd Burgt haalt munitie op voor het Koningsschieten, verder Toon Opsteeg, Harry vd Berg, Albert Thoonen en Theo Bisseling
1963:Grad vd Burgt haalt munitie op voor het Koningsschieten, verder Toon Opsteeg, Harry vd Berg, Albert Thoonen en Theo Bisseling
 Gildebroeder Gradvan der Burgt 1967.
Gildebroeder Gradvan der Burgt 1967.
1964 Gilde op een feestterrein
1964 Gilde op een feestterrein
vendelgroep tijdens kringdag Gassel 1964: Frans vd Heijden, Piet vd Boogaard, Wim vd Boogaard, Chris Smits, Frans Opsteegh en Harrie Thijsen
vendelgroep tijdens kringdag Gassel 1964: Frans vd Heijden, Piet vd Boogaard, Wim vd Boogaard, Chris Smits, Frans Opsteegh en Harrie Thijsen
Drumband gilde in Gassell
Drumband gilde in Gassell
1964 Erehaag gilde bij kerk
1964 Erehaag gilde bij kerk
1964 Kringdag Haps Prijsvendelen met Harry Thijssen
1964 Kringdag Haps Prijsvendelen met Harry Thijssen
1964 Kringdag Haps
1964 Kringdag Haps
 1965 Deelname vendelwedstrijd Piet van den Bogaard.
1965 Deelname vendelwedstrijd Piet van den Bogaard.
Kringdag in ?
Kringdag in ?
Links Grad vd Burgt en Bertus Loeffen en zijn vrouw Anna als Gilde Koning.
Links Grad vd Burgt en Bertus Loeffen en zijn vrouw Anna als Gilde Koning.
1969 Gildemis in feesttent.
1969 Gildemis in feesttent.
1969 Kringdag in Eschare
1969 Kringdag in Eschare
Processie 1969 Gildefeesten
Processie 1969 Gildefeesten
Optocht vanaf het feestterrein bij de Schutsboom
Optocht vanaf het feestterrein bij de Schutsboom
Optocht 1969
Optocht 1969
Processie 1969
Processie 1969
Bezoekers tentoonstelling 1969 met Hein Rutten, Rein Kuijpers, Toon v. Sambeek, Gradje vd Burgt en Haske vd Heijden
Bezoekers tentoonstelling 1969 met Hein Rutten, Rein Kuijpers, Toon v. Sambeek, Gradje vd Burgt en Haske vd Heijden
 Vendelier Bennie van der Heijden
Vendelier Bennie van der Heijden
Op weg naar de Schietboom, Cor Thijssen vaandeldrager.
Op weg naar de Schietboom, Cor Thijssen vaandeldrager.
Koningsschieten, schutter Cor Thijssen daarnaast Thé Bisseling.
Koningsschieten, schutter Cor Thijssen daarnaast Thé Bisseling.
1971 Installatie omhanging sikkel, Burgemeester Gerrits door 1e deken, Toon van Sambeek tijdens gildemis
1971 Installatie omhanging sikkel, Burgemeester Gerrits door 1e deken, Toon van Sambeek tijdens gildemis