St. Anthonius Abt Gilde


1925: Gildebroeders Jan Habraken, Rein van der Logt, Driek Jans, Jan Jans, Toon van Iersel, Toon en Bertha van Sambeek. 


De oorspronkelijke taak van het gilde was het beschermen (’schutten’) van de kerk en het dorp tegen gewelddadigheden van buitenaf, en het handhaven van de orde binnen de parochie. Maar er was ook sprake van een sociale functie. De schutters waren op alle mogelijke kerkelijke festiviteiten aanwezig en wisten ook prima hoe ze zelf een feestje moeten bouwen. Oorspronkelijk werd er twee maal per jaar ‘geteerd’ bij G. v.d. Burgt of in Gildehuis Van Raay. Op maandag en dinsdag na de feestdag van Sint Anthonius-Abt (17 jan.) namen de gildenbroeders het er flink van.
De gilden voerden begrippen als trouw, broederschap en christelijke dienstbaarheid hoog in het vaandel.
Hoe oud het St. Anthonius Abt Gilde is, is niet exact te zeggen. ‘Vele eeuwen oud’, dat is zo’n beetje alles wat we over de leeftijd van het gilde kunnen zeggen. In 1596 kreeg de kerk al een altaar, gewijd aan St. Anthonius Abt.


1809 Komst Koning Lodewijk Napoleon.

April 1809 brengt Koning Lodewijk Napoleon een inspectiebezoek aan Brabant. Op vrijdag de 14e april bezoekt hij Escharen. De Gildebroeders worden gevraagd zijn Majesteit op te wachten bij de gemeentegrens van Grave. Het gilde zal de Koning en zijn aanzienlijk gevolg de hele route door onze gemeente tot aan Gassel, begeleiden. 
In het archief van het Dorpsbestuur vonden we onderstaande rekening. Aan een van de Dekens van het broederschap, Daniël Peeters, is hiervoor 9 gulden en 17 stuivers betaald.

 

Uit de rekening blijkt verder dat de gildebroeders er na afloop enkele lekkere biertjes op gedronken hebben. Een ton bier kostte 7 gulden en 10 stuivers. De ingehuurde muzikanten zijn wellicht trommelaars geweest?
Wat de onkosten, omschreven als: 'met het ront gaan om de gilde broeders te Comparen', zijn is ons niet duidelijk. Zijn dit een soort van organisatiekosten geweest, elke gildebroeder persoonlijk uitnodigen?
Meer lezen over het Koninklijk bezoek kunt u lezen op de pagina: Koning Lodewijk Napoleon.


Bij de brand in 1940 van gildehuis Van Raay is niet alleen al het gildezilver verloren gegaan maar ook alle oude gildeboeken.
Het gildevaandel uit 1846 heeft de brand overleefd omdat het op dat moment elders was. Delen hiervan zijn later verwerkt in een nieuw vaandel. Maar vandaag de dag ligt dit veilig opgeborgen. Het is het enige tastbare stuk van het rijke verleden.

.


Meer over de geschiedenis van het St. Anthonis Abt Gilde kunt u lezen in  katern 6: Escharen: de kerk en haar schatten; over gilde en bedevaart  ' Escharen terug in de tijd'.

Ook heeft het St. Anthonius Abt Gilde  een website.


.


Fotoalbum St. Anthonius Abt Gilde

.