een foto, een familie, een boerderij.


Petronella Poos- Cornelissen met haar zoon Adrianus Poos.


Ine Poels-Poos (1956) kwam in haar familiealbum bovenstaande foto van haar overgrootmoeder en grootvader tegen. Dit was aanleiding voor Ine om haar stamboom van vaders zijde verder te gaan uitzoeken. Hieronder een verslag van haar bevindingen. Samen met haar door ons aangevuld met de geschiedenis van boerderij De Lage Hof.

 

Overgrootmoeder Petronella Cornelissen is geboren op 29 april 1852 als dochter van Adrianus Cornelissen(1793-1863) en Theodora Maria Schouten (1809-1893). Dit gezin kreeg 3 kinderen, Marinus(1846), Wilhelmina(1838) en Petronella (1852). Hij woonde met zijn gezin aan de 'Lage Hof'.

Op deze plaats wonen nu nog nakomelingen van hem namelijk fam. T. Cornelissen op Heesbergenweg 2. Adrianus kocht in 1831 dit perceel grond voor f 200,- van Martinus Peeters.

Zijn beroep was strodekker. Hij was een broer van Laurens Cornelissen, die ook strodekker was en op Graafschedijk 58 woonde. Hier woonde later nog zijn nazaat Koos Cornelissen, die daarom de bijnaam  Koos van 'den dekker' had. Ouders van Adrianus  en Laurens waren Micheal(Michiel) Cornelissen (1755-1813) en Petronella Peters (-1843). Zij wordt ook Petronella Laurensen genoemd naar haar vader Laurens Peters.

Uit de overlijdensakte van Michiel Cornelissen in 1813 staat als vader te boek Corneille (Cornelis) Ariens (1763-1843) en als moeder Allegonda Tunissen.

Allen zijn geboren en gestorven in Escharen, Cornelissen was dus een echte Esterse familie. 


Uitsnede kadasterkaart 1835 Sectie A. In de cirkel 'De Lage Hof' aan de 'Kuykschen Steeg'.


Terug naar Petronella Cornelissen. Zij trouwt in 1878 met Joannes Wilhelmus Poos (1844-1887).

Joannes is een zoon van Bastiaan Poos(1810-1893) die met zijn vrouw Anna Catharina van Beusekom (1819-1869) woont op de Kleine Mulder in de Lage Hei. 

In een huisje daarbij woont ook de moeder van Bastiaan namelijk de weduwe van Johannes Poos(1775-1829), Geertrui Kistemaker (1779-1861). Dit gezin krijgt negen kinderen.

Johannes is op zijn beurt weer een zoon van Hendrik Poos (1748-1800). Deze Hendrik Poos was in de periode van 1776 tot 1797 President Schepen van Gemeente Escharen. Hij was getrouwd met Hermina Jans Thijssen van de Voort (1745-1821).

Petronella Poos - Cornelissen

De stamboom gaat nog verder terug naar de vader van Hendrik namelijk Joannes Hendriks Poos (1714- 1787). Deze Joannes is geboren in Gassel en is daar de vanaf 1754 tot aan zijn dood in 1787 in Gassel Schout geweest. Hij huwt in 1741 met Maria Teeuwsen Linders uit Escharen.

De laatste stamvader van familie Poos die we hebben kunnen vinden is Hendrik Aerts Poos die in Beers in 1669 gedoopt is en waarvan we verder weten dat hij in 1711 in Mill gewoond moet hebben. Hij was gehuwd met Peterke Jakobs en later hertrouwd met Maria Jans uit Beers.

 

Janus Poos en Kaat Poos- Thelosen in 1943 bij hun 25-jarig huwelijk.

 

Terug naar Adrianus Poos geb. 1885 in Escharen, op De Lage Hof.

Hij was dus strodekker van beroep, maar zal daarnaast ook landbouwer geweest zijn. De roepnaam van Adrianus was Janus(ke). Hij trouwde op 14 mei 1918 met Catharina (Kaat) Thelosen(1893-1969) uit Haps.

Zij gingen wonen in het ouderlijk huis van Janus, dus op boerderij, De Lage Hof. Zijn moeder, Petronella Poos- Cornelissen en de vader van Kaat, Gerard Thelosen, komen tot hun dood bij hen inwonen.

In het gezin Janus en Kaat Poos- Thelosen worden vijf kinderen geboren:

- Jan Poos (1920-1988) touwt met Pieta Peters (1926-1995) uit Gassel, Boxmeer, 5 kinderen.

- Dina Poos (1922-2001) trouwt met Piet Opsteegh (1915-1975) uit Velp, Velp, 4 kinderen.

- Gerrit Poos (1923-1970) trouwt met Leen Toonen (1925-1997) uit Beers, Escharen, 3 kinderen.

- Nellie Poos (1925-2006) trouwt Jan Roelofs (geb. 1925) uit Oeffelt, Boxmeer, 2 kinderen.

- Toos Poos (1927-2012) trouwt Jac Toonen (1929-1997) uit Beers, Boxmeer, 4 kinderen.

 

Trouwfoto Nellie Poos en Jan Roelofs gemaakt voor De Lage Hof.


Alle kinderen van Janus en Kaat Poos verlaten het ouderlijk huis behalve Gerrit. Na zijn huwelijk neemt hij de boerderij van zijn ouders over. Zijn vader en moeder blijven tot hun dood bij hem inwonen.

 


De twee boerderijen van Cornelissen en Poos, beiden De Lage Hof geheten, hier op een kaartuitsnede van een wegenkaart uit 1942. De Cuijkschesteeg zien we hier rood gearceerd. De Heesbergenweg was een zandpad dat vanaf de Cuijkschesteeg tussen de twee boerderijen door naar het Hommerzaad liep en hier aansloot op de Eksterweg en Hommerzaadweg. Inmiddels zijn door ruilverkaveling deze wegen verdwenen en niet meer met elkaar verbonden en allen doodlopend geworden en alleen voor bestemmend verkeer in gebruik.

Verder is op dit kaartje mooi 'het Kraaienpad' te zien. Dit was een zandpaadje/karrenspoor door het land naar de Hongerkampseweg. Dit pad is in 1984 verdwenen omdat het nauwelijks nog gebruikt werd. De schuur van de boerderij van Wiel Bens die hier nu in dit gebied staat draagt daarom de naam 'Kraaienpad'.

 

De Lage Hof, A nr. 191, Heesbergenweg 1.

Hoe oud deze boerderij precies is hebben we nog niet kunnen vinden. Gegevens uit het bevolkingsregister wijzen er op dat hier al langer een kleine woning gestaan moet hebben waar werkbodes van de Lage Hof van familie Cornelissen gewoond hebben. Na het huwelijk van dochter Petronella Cornelissen met Joannes Poos in 1878, is dit een volwaardige boerderij geworden en gaat dit echtpaar daar wonen.


Gerardus (Gerrit) Poos werd op 7 november 1923 geboren als derde kind van Janus en Kaat Poos. In 1955 trouwt hij met Helena Hendrika Donata (Leen) Toonen (1925) uit Beers.

Na hun trouwen nemen ze hun intrek in het ouderlijk huis van Gerrit. Zijn ouders blijven bij hen inwonen. Gerrit en Leen krijgen drie kinderen: Ine, Tonnie en Arie.

Gerrit verdiende de kost op zijn boerderij met akkerbouw en veeteelt. Ook werkte hij soms bij de huisslachter Wim Linders als het daar erg druk was. Hij hielp dan mee met het verwerken van de slacht.

 Na een ziekbed komt hij in september 1970 in het ziekenhuis in Nijmegen te overlijden.

Na zijn dood blijft Leen als weduwe met haar drie kinderen achter op de boerderij. Zoon Ad trekt na zijn huwelijk bij haar in en zo blijft Leen tot haar overlijden in 1997 op de Lage Hof wonen.

 

 1955: Gerrit Poos en Leen Toonen.

 

Gerrit Poos en Leen Poos- Toonen met hun kinderen: Tonny, Ine en Ad.

 

De kinderen van Gerrit Poos, Ine en Arie, zijn op het stamhuis blijven wonen. De boerderij is hiervoor gespilst in twee woningen. Op Heesbergenweg 1 woont Arie. Hij is getrouwd met Ellie van Boxtel en ze hebben drie kinderen: Freddy, Geert en Yvonne. Op Heesbergenweg 3 woont Ine en Herman Poels- Poos. Zij hebben twee zonen: Rob en Tom.

Zoon Tonnie Poos woont met zijn gezin in Zeeland: Tonnie en Ans Poos van Hal, vier kinderen: Gerie, Bart, Angela en Nick. 

 

De Lage Hof, Heesbergenweg 1 en 3 in 2017.