Boerenleenbank


In 1946 is in Escharen een Boerenleenbank opgericht, behorende bij het hoofdkantoor de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. Ook de Escharense Boerenleenbank had een bestuur en een Raad van Toezicht.
 Het eerste bestuur bestond uit de heren J.W. Cuppen, Mart. Selten, H. Peeters, G. Jansen en J.Voet.

Toon Opsteegh, sinds 1942 wonende aan Zanddijk nr. 9 (nu nr. 27), werd benoemd tot kassier.

.

.

Toon Opsteegh (geb. 1913) afkomstig uit Velp, woonde sinds zijn trouwen in 1942 met Anna Fleuren, op Zanddijk 9.

Hier werden 9 van hun 10 kinderen geboren.

Van 1946 tot 1956 was in deze woning de Boerenleenbank gevestigd.

.

In de woonkamer aan de rechterzijde van dit pand was het kantoor, waar Toon zijn
 klanten kon helpen. Er was in die tijd geen sprake van zittingsuren. De bezoekers van de bank konden elk moment terecht. Waren er meerdere klanten tegelijk, dan kon men wachten bij Anna en de kinderen in de keuken.


1949  Toon en Anna voor hun woonhuis aan de Zanddijk met; Ria, Toon jr., Mientje, Harrie en Henk


Meestal bezocht men de bank als het werk thuis gedaan was, dus in de avonduren of op de zondag.


Toon had zelf ook nog een andere baan. Elke dag moest hij naar de melkfabriek. Eerst naar de Reek en later naar Cuyk, naar melkfabriek St. Maarten. ’s Morgens vroeg op de fiets en later op de brommer naar het werk.


Rond 1 uur in de middag kwam Toon thuis. Snel even een dutje en dan de tuin in of naar het land.


Tussen door natuurlijk de klanten van de Boerenleenbank helpen. Toon had het druk.
 En elke dag zorgde Toon er voor, dat hij de boekhouding van de bank op de cent nauwkeurig kon sluiten.
 Desnoods werkte hij door tot na 24.00 uur. 


Eén keer in het jaar was er gedurende enkele dagen inspectie vanuit Eindhoven.
 Dat waren spannende dagen en Anna zorgde voor een lux hapje eten voor de deftige inspecteurs.
 Dan moest het mooiste servies op tafel.In 1956 verhuisde Toon met zijn gezin naar het voormalige raadhuis aan de St. Machutusweg 7.
 En ook de Boerenleenbank, met natuurlijk de grote stalen brandkast, verhuisde mee.
 Met behulp van ronde palen werd de kluis over de Korteweg naar het raadhuis aan de St. Machutusweg, gerold

Toon begon zijn kantoor in de kamer aan de voorzijde/linkerzijde van het raadhuis. 
In deze kamer was voor de klanten een 'loket' gemaakt, en de gang diende als wachtruimte.
 Vaak gebruikte Toon dit loket ook om zijn aardappelen, wortelen, bonen, enz. te koop aan te bieden.


Toon was een zeer klantvriendelijke kassier. Als een boer zijn hypotheek niet kon betalen, omdat er een koe was overleden, dan had Toon alle begrip en zocht hij naar een oplossing. Kon een klant 
door omstandigheden niet op kantoor komen, dan ging Toon op zijn fiets zelf naar de klant toe, weer of geen weer. 
De klant kwam altijd op de eerste plaats.In augustus 1963 ging Boerenleenbank Escharen over in Boerenleenbank Grave. Escharen en Velp werden bijkantoor en Toon werd de bijkantoorhouder voor zowel Escharen als Velp.Tijdens een uitstapje van de Boerenleenbank, links Toon en Anna Opsteegh en Marie en Johan Voet. Voet was toentertijd lid van het Bestuurscollege van de Boerenleenbank. In 1946 zat hij al in het oprichtingsbestuur.


Toon was een populaire man bij de schoolkinderen.

Hij heeft jaren het zegeltjes plakken, het schoolsparen, verzorgd. Op een vast tijdstip in de week ging Toon naar de Lagere school.

Voor schooltijd zat Toon dan aan een tafeltje in de gang, met een geldkistje en een rol zegeltjes. Bij hem kon je dan voor 10cent een zegeltje, met een eekhoorn erop kopenEen volle spaarkaart kon dan weer bij de Boerenleenbank ingeleverd worden. Je kreeg het geld niet contant maar het werd bijgeschreven op je spaarbankboekje. Ook had ieder kind dat spaarde bij de Boerenleenbank een eigen spaarpot in huis. Alleen Toon kreeg die met een 'speciale' sleutel open.

.

1972 werd de naam veranderd van Boerenleenbank in Rabobank.

.


.

In 1978 nam Toon afscheid, hij ging met pensioen.

Er was een druk bezochte receptie bij het afscheid van Toon in zaal Bardoel.


Vele mensen uit Escharen e.o. kwamen Toon feliciteren en ’s avonds was er nog een prachtig feest 
voor Toon en zijn familie met alle collega’s, bestuur enz.


1978: Toon en Anna met hun 10 kinderen, tijdens de afscheidsreceptie van Rabobank Grave.

boven: Tinie, Piet, Henk, Annie, Bart, Frans, Wim, Nellie, Ria, Jan, Toon, Mieke, Harrie.

onder: Annie, Ria, Annemiek, Mientje, Toon en Anna, Dinie, Albert, Tonnie


Medewerkers van de Rabobank uit Grave kwamen daarna naar Escharen om de zittingsuren te houden.
 Vooral Tonny van den Bergh heeft dit nog jaren gedaan.In 1979 werd het raadhuis verkocht aan 2 zoons, Harrie en Jan.


Het kantoor bleef in het raadhuis, maar verhuisde van de linkerzijde naar de rechterzijde van het pand.

Per 1 oktober in 1993, werd de bank in Escharen gesloten.