'Esteren Heuvel', Graafschedijk 78 (60).


Luchtfoto van de huidige boerderij aan Graafschedijk 60.


Martien van Boxtel wordt in 1897 geboren als zoon van Peter van Boxtel en Trui van Lijssel. Dit gezin woont dan aan de Graafschedijk 73.

In mei 1922 trouwt Martien met Tonia Driessen. Tonia (1904) komt ook uit Escharen en is een dochter van Driekes Driessen. Zij wonen op de Hei, in het huis waar later Grad van Haren komt te wonen. Lies van Haren- Driessen is een zus van Tonia.

Trouwfoto 1922

Tien van Boxtel en Tonia Driessen

Gezin Peter van Boxtel, Graafschedijk 73.


Na hun huwelijk gaan Martien en Tonia inwonen bij zijn ouders van Tien. Hier wordt hun dochter Marietje geboren.

In 1924 koopt Martien van Boxtel een perceel grond, gelegen aan de Graafscheijk, dichtbij zijn ouderlijk huis. Verkoper van de grond is P. Oliemeulen uit Schaijk.

 

Aanvraag bouwvergunning door M. van Boxtel, januari 1925.

 

In januari 1925 is de vergunning van Gemeente Escharen binnen en begint de bouw. Maar eerst moet de grond nog bouwrijp gemaakt worden. Het perceel was nog onontgonnen, heuvelachtig met veel wit zand, hei, struikgewas en hier en daar een dennenboom. De boerderij werd op de 'heuvel' gebouwd iets verder van de Graafschedijk af.

Men begon met het egaliseren van de grond, het uitzetten van de woning, fundering storten en metselen. Volgens overlevering stond er nog een den midden in de woonkamer die pas weggehaald werd toen de muren al steigerhoog stonden.

De stenen die gebruikt werden waren afkomstig uit Grave. Toentertijd werd daar de Bomvrije afgebroken en deze stenen werden naar Escharen vervoerd en een voor een schoon gebikt en hergebruikt.

Daar de boerderij op een natuurlijke heuvel op het terrein gebouwd werd kreeg het later van de volgend bewoners de naam 'Esterenheuvel'.


Toen Graafschedijk 8, nu Graafschedijk 60.


Martien en Tonia van Boxtel met de drie oudste kinderen Marietje, Piet en Gerrit.

 

Het echtpaar Tien van Boxtel en Tonia Driessen kreeg vijf kinderen:

Marietje (1922), trouwde met Jan Bernts en woonde in Horssen.

Piet (1926) trouwde met Dinie Rouw en vertrok in 1953 naar Australië.

Gerrit (1931) trouwde met Nellie Jetten en woont in Roosendaal.

Henk (1935) trouwde met Mimi Nas en woont nu in Grave.

Jo (1939) was de jongste, trouwde met Joke Jans en woont in Schaijk.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937: Driek Driessen, Martien van Boxtel, zoontje Henk van Boxtel, Tonia van Boxtel-Driessen en nichtje Marietje Jacobs.


Graafsche Courant 1937

Het gebied heette toen Heikant.


Familie Tien van Boxtel in 1944.

Van links naar rechts: Gerrit, Tien,Jo, Marietje, Tonia, Piet en Henk.


Martien van Boxtel had een klein gemengd bedrijf: kippen, 4 koeien, enkele varkens en een paard. Verder enkele percelen grond op 't Bord samen zo'n 3.5 bunder groot, bestaande uit bouw- en weiland. Rondom de boerderij lag ook nog 1,5 bunder grond. Dat werd door de jaren heen ook ontgonnen en geschikt gemaakt voor de boerderij. Zoon Henk weet nog te vertellen dat zijn vader het boerenbedrijf begon met 1 geit en een hondenkar. 

 

Martien van Boxtel met de berenkar op pad.

 

Naast boer had Martien afwisselend wat baantjes erbij om het bedrijf draaiende te houden. Zo is hij jarenlang gemeentewerker geweest waar zijn taak vooral bestond uit het onderhoudenen wegen en sloten. Ook 'voer hij met de romkar', langs de boeren: met paard en platte kar de melktuiten ophalen voor Nutricia (voorheen Lacto) uit Cuijk. Dit heeft Martien en later ook zijn zoon Henk, jaren gedaan.

Voor het Onderlinge Veefonds van Escharen reed Martien de 'berenkar'. Zie onderstaande foto. Boeren die varkens, zeugen, hadden die door de beer(mannetjes varken) gedekt moesten worden kwamen dit bij Tien van Boxtel melden. Er werd dan een afspraak gemaakt en Tien ging met de beer, die eigendom was van het Veefonds, met de berenkar op pad. Een keer per maand kwam Janus Kuipers namens het Veefonds met Tien afrekenen voor het vervoeren van de beer. Tien heeft dit tot eind jaren vijftig gedaan. Daarna nam zijn zwager Grad van Haaren dit bijbaantje over.


Zoons Henk, Jo en Gerrit voor de boerderij ± 1944.

 

Martien en Tonia in 1964


In 1963 wilde Martien stoppen met boeren en had hij in het dorp op de Korteweg de woning van Cornelis Dinnissen gekocht. In 1964 werd hun boerderij verkocht aan Marius van Uije Pieterse (1902-1987) en zijn echtgenote Christine uit Den Haag.

De functie van boerderij verdween en de woning is door aannemer Cor Thijssen grondig verbouwd tot woonhuis. Een groot deel van de verbouwing bleven Martien en Tonia op de boerderij wonen. In augustus 1964 kwam Martien te overlijden en hij heeft dus de verhuizing naar het dorp niet meer meegemaakt.


Hierboven is aannemer Cor Thijssen met zijn personeel aan het werk. Marius van Uije Pieterse had fotografie als hobby zodoende zijn hier mooie foto's van gemaakt. Han van Breughel die deze jaren lang in zijn bezit had heeft deze onlangs aan de huidige bewoners gegeven.
Aan het werk zie we o.a. Mantje van der Heijden en zijn zoon Frans en Leo Willems.


Op de foto hierboven maakt Cor Thijssen even een praatje maken met Christien van Uije Pieterse. Rechts naast haar staat Bert Peters (Bert Pluk) uit Gassel. Hij kwam regelmatig langs om klusjes te doen. De hond heeft fam. van Uije Pieterse van fam. van Boxtel overgenomen. 


1965: Fam. Van Uije Pieterse


Marius en Christien van Uije Pieterse gaven hun woning de naam: Esteren Heuvel


Na het overleden van Christien werd de woning verkocht aan Han van Breughel. Marius van Uije Pieterse nam daardoor tot aan zijn dood zijn intrek in de vakantiewoning op het terrein.

De volgende bewoning was door familie Stan en Karin Verhaak-Kersten. Ook zij hebben de woning weer verbouwd en aan hun woonwensen aangepast.


Vanaf 2012 wordt Graafschedijk 60 bewoond door Hugo Cornelissen en Marina Vogel. Op hun perceel staat een prachtige strooien schuur van bijna 100 jaar oud.
Ze doen er alles aan om deze in stand te houden. Naast het nodige onderhoud is de laatste aanpassing die ze aan de schuur gedaan hebben het aanbouwen van een atelier.
Deze schuur is dermate uniek dat we hiervoor bij de rubriek 'Gebouwen' een aparte pagina maken.