'EsterenHeuvel': Graafschedijk 60.


Luchtfoto van de huidige boerderij aan Graafschedijk 60.


Tien (Martien) van Boxtel wordt in 1897 geboren als zoon van Peter van Boxtel en Trui van Lijssel. Dit gezin woont dan aan de Graafschedijk 73.

In mei 1922 trouwt Tien met Tonia Driessen.

Tonia (1904) komt ook uit Escharen en is een dochter van Driekes Driessen. Zij wonen op de Hei, in het huis waar later Grad van Haren komt te wonen. Lies van Haren- Driessen is een zus van Tonia.

 

Trouwfoto Tien van Boxtel en Tonia Driessen in 1922.

Gezin Peter van Boxtel, Graafschedijk 73.


Na hun huwelijk gaan Tien en Tonia inwonen bij de ouders van Tien. Hier wordt hun dochter Marietje geboren.

In 1924 koopt Tien van Boxtel een perceel grond, gelegen aan de Graafscheijk, dichtbij zijn ouderlijk huis. Verkoper van de grond is P. Oliemeulen.

 

Aanvraag bouwvergunning door M. van Boxtel, januari 1925.

 

In januari 1925 is de vergunning van Gemeente Escharen binnen en begint de bouw. Maar eerst moet de grond nog bouwrijp gemaakt worden. Het perceel was nog onontgonnen, heuvelachtig met veel wit zand, hei, struikgewas en hier en daar een dennenboom. De boerderij werd op de 'heuvel' gebouwd iets verder van de Graafschedijk af.

Men begon met uitzetten van de woning, fundering storten en metselen. Volgens een verhaal uit de overlevering stond er nog een den midden in de woonkamer die pas weggehaald werd toen de muren al steigerhoog stonden.

De stenen die gebruikt werden waren uit Grave afkomstig. Toentertijd werd daar de Bomvrije afgebroken en deze stenen werden naar Escharen vervoerd en een voor een schoon gebikt en hergebruikt.

Daar de boerderij dus op een natuurlijke heuvel op het terrein lag kreeg het de naam 'Esterenheuvel'.


Toen Graafschedijk 8, nu Graafschedijk 60.


Tien en Tonia van Boxtel met de drie oudste kinderen Marietje, Piet en Gerrit.

 

Het echtpaar Tien van Boxtel en Tonia Driessen kreeg vijf kinderen:

Marietje (1922), trouwde met Jan Bernts en woonde in Horssen.

Piet (1926) trouwde met Dinie Rouw en vertrok in 1953 naar Australië.

Gerrit (1931) trouwde met Nellie Jetten en woont in Roosendaal.

Henk (1935) trouwde met Mimi Nas en woont nu in Grave.

Jo (1939) was de jongste, trouwde met Joke Jans en woont in Schaijk.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937: Driek Driessen, Tien van Boxtel, zoontje Henk van Boxtel, Tonia van Boxtel-Driessen en nichtje Marietje Jacobs.


Graafsche Courant 1937


Familie Tien van Boxtel in 1944.

Van links naar rechts: Gerrit, Tien,Jo, Marietje, Tonia, Piet en Henk.


Tien van Boxtel had een klein gemengd bedrijf: kippen, 4 koeien, enkele varkens en een paard. Verder enkele percelen grond op 't Bord samen zo'n 3.5 bunder groot, bestaande uit bouw- en weiland. Rondom de boerderij lag ook nog 1,5 bunder grond. Dat werd door de jaren heen ook ontgonnen en geschikt gemaakt voor de boerderij. Zoon Henk weet nog te vertellen dat zijn vader het boerenbedrijf begon met 1 geit en een hondenkar. 

Naast boer had Tien afwisselend wat baantjes erbij om het bedrijf draaiende te houden. Zo is hij jarenlang gemeentewerker geweest waar zijn taak vooral bestond uit het onderhoudenen wegen en sloten. Ook 'voer hij met de romkar', langs de boeren: met paard en platte kar de melktuiten ophalen voor Nutricia (voorheen Lacto) uit Cuijk. Dit heeft Tien en later ook zijn zoon Henk, jaren gedaan.

Voor het Onderlinge Veefonds van Escharen reed Tien van Boxtel de 'berenkar'. Zie onderstaande foto.

Boeren die varkens, zeugen, hadden die door de beer(mannetjes varken) gedekt moesten worden kwamen dit bij Tien van Boxtel melden. Er werd dan een afspraak gemaakt en Tien ging met de beer, die eigendom was van het Veefonds, met de berenkar op pad. Een keer per maand kwam Janus Kuipers namens het Veefonds met Tien afrekenen voor het vervoeren van de beer. Tien heeft dit tot eind jaren vijftig gedaan. Daarna nam zijn zwager Grad van Haaren dit bijbaantje over.

 

Tien van Boxtel met de berenkar op pad.


Zoons Henk, Jo en Gerrit voor de boerderij ± 1944.

 

 In 1963 wilde Tien stoppen met boeren en had hij in het dorp op de Korteweg de woning van Cornelis Dinnissen gekocht.

Maar voor het zover was kwam Tien te overlijden. Weduwe Tonia van Boxtel- Driessen verhuisde in 1964 wel naar het dorp.


In 1964 is hun boerderij verkocht aan Marius v. Uije Pieterse (1902-1987) en zijn echtgenote uit Den Haag.

De functie van boerderij verdween en de woning is door aannemer Cor Thijssen in 1965, grondig verbouwd tot woonhuis.

Op de foto hierboven maakt aannemer Cor Thijssen even een praatje met Christien van Uije Pieterse. Rechts naast haar Bert Peters(Bert Pluk) uit Gassel die regelmatig klusjes in de tuin kwam doen. De hond heeft fam. Uije Pieterse van fam. van Boxtel overgenomen. 

 

1965: Fam. Van Uije Pieterse


Na het overleden van Van UIje Pieterse kwam Han van Breughel er met zijn gezin wonen. De volgende bewoning was door familie Stan en Karin Verhaak-Kersten. Tegenwoordig wordt Graafschedijk 60 bewoond door Fam. Hugo Cornelissen.