Mijn Opa: Nadje Geurts

Bernardus (Nadje) Geurts bereikte de leeftijd van 105 jaar!


Bernardus Lambertus (Nadje) Geurts op 103-jarige leeftijd in april 1982.


Anja Loeffen- van Kuppeveld schreef deze herinnering aan haar opa, Nadje Geurts.

Anja is een dochter van Anna van Kuppeveld- Geurts. Anna is op haar beurt weer een dochter van Nadje Geurts en Petronella Manders.

Anja is geboren in Langenboom maar woont momenteel, net zoals haar grootvader toentertijd, in Escharen. 

EstersHeem heeft haar foto's en verhaal, met achtergrond informatie aangevuld. 

Anna Geurts en Klaas van Kuppeveld


Drieënzestig jaar, van 1921 tot 1984, woonde Nadje Geurts in Escharen. Van oorsprong kwam Nadje Geurts uit Schaijk, maar toen hij in 1921 trouwde heeft hij een boerderij in de Lage Hei, aan de Zandvoortsestraat gekocht. Dit ligt op de grens van Escharen en Langenboom. Hier woonde Nadje met zijn gezin totdat hij op 105-jarige leeftijd overleed.

 

Nadje, (Bernardus Lambertus) Geurts is geboren op 10-04-1879 in Schaijk. Zijn ouders waren

Lambertus Geurts (1844-1927) en Elisabeth van Berkel(1851-1936). Nadje was het tweede kind uit een gezin met 12 kinderen, zes jongens en zes meisjes. Dit gezin woonde toentertijd in 'de Straat', de huidige Pastoor van Winkelstraat in Schaijk.

Opgroeien in een gezin van 12 kinderen was toen geen spekkoek”, zei Nadje destijds. “Het was hard werken en weinig verdienen. Als we in die tijd thuis op de boerderij werkten, kregen we 15 cent (7 eurocent) per dag.

Op mijn dertiende jaar ging ik voor twee gulden in de maand als boerenknecht werken”, en de laatste jaren verdiende hij 105 gulden per jaar. “Mijn vader vond dat al verschrikkelijk veel, die praatte toen over een gouden tijd die was aangebroken”.

Nadje werkte als knecht bij boeren in Schaijk en in directe omgeving zoals Huisseling, Reek, Neerloon en Deursen .

Hij ging ook als loonwerker de boer op. Zelfs in Duisland ging hij het koren maaien.

Op zijn éénendertigste, sept. 1910, vertrok Nadje Geurts samen met zijn één jaar jongere broer, Martinus, naar Amerika. Op zoek naar avontuur, op zoek naar werk, op zoek naar geluk. Hij vond werk in een papierfabriek en leidde later een boerenbedrijf. Tijdens de eerste wereldoorlog verbleven Nadje en zijn broer in de Verenigde Staten.

Op zijn veertigste, in 1919, kwam Nadje terug naar Nederland. Aanvankelijk alleen voor een vakantie. Maar hij vertelde ook weleens dat de echte reden dat hij toen terugkeerde was “omdat hier de vrollie mooier zijn”.

 

De boerderij die Nadje in 1921 kocht, Lage Heide A 5, aan de Zandvoortsestraat.


Eenmaal terug, kreeg Nadje verkering met de eveneens in Schaijk woonachtige Petronella Catharina Manders(geb. 1892). Dit was voor hem meteen een goede reden om niet meer terug te keren naar Amerika en weer in Schaijk te gaan wonen. (Zijn broer Martien Geurts is in Amerika gebleven en is daar op 92-jarige leeftijd overleden.)

Nadje (41 jaar) en Petronella (28 jaar) trouwden op 9 april 1921. Kort na hun huwelijk verlieten ze Schaijk en verhuisden naar Escharen, naar de Zandvoortsestraat 2, toen nummer A5.

 


In de Lage Hei kocht Nadje van de kinderen Johannes Hubers (1849-1919) en Maria Barten (1854-1920), in februari 1921 een boerderij. (Een dochter van hen, Anna Hubers, was getrouwd met Cornelis Dinnissen en woonde toen aan de Hoogeweg) 

Volgens bovenstaande advertentie: 

Een boerderijtje gunstig gelegen in de Lage Heide te Escharen, bestaande uit zoo goed als nieuw, goed ingericht huis, schuur, stal, bouw- en weiland en boomgaard, waarin ruim honderd goed onderhouden vruchtboomen (goed soort fruit), samen groot 2 H.A. 54A. 70 c.A.

 

Samen kregen Petronella en Nadje hier twee dochters, te weten;

- Lies Geurts (geb. 23-02-1922, later gehuwd met Frans Dorussen uit Velp) en

- Anna Geurts (geb. 23-11-1923, later gehuwd met Klaas van Kuppeveld uit Langenboom).

 

 

 

Het huwelijk van Nadje met Petronella duurde echter nog geen 3 jaar.

Op 25 januari 1924 komt zijn vrouw Petronella, al op 31 jarige leeftijd te overlijden.

Nadje blijft dan achter met twee hele jonge kinderen. Hun pasgeboren dochtertje Anna, is dan slechts twee maanden oud. De baby gaat voor de nodige verzorging een aantal maanden naar het gezin van tante Ciska, een zus van haar moeder, in Overloon.


Bernardus Lambertus Geurts en Antonia Helena Habraken.


Later zegt hij hierover: “Gelukkig ben ik toen maar een paar maanden weduwnaar geweest. Ik heb er veel geluk mee gehad, dat ik snel weer een goede vrouw gevonden heb”. 

Op 21 mei 1924 trouwde Nadje op 45-jarige leeftijd voor de tweede keer, met de dan 28-jarige Antonia Helena Habraken (geb. 1895). Tonia was afkomstig uit Escharen en was een dochter van Johannes Habraken en Petronella Schiks die destijds aan de Hondsdijk op de Bolt woonden.

Uit het huwelijk met Tonia Habraken, werden nog 6 kinderen geboren:

- Pieta Geurts (geb. 20-3-1925,

 later gehuwd met Wim Janssen uit Schaijk),

- Jan Geurts (geb. 25-7-1926,

later gehuwd met Miet Gelden uit Langenboom),

- Albert Geurts (geb. 28-05-1928,

later gehuwd met Tonnie Janssen uit Mill), 

- Antonia Geurts (geb. 04-01-1930,

overleden op 14-jarige leeftijd in 1944),

- Bets Geurts (geb. 19-9-1933,

later gehuwd met Wim Ruijs uit Oss) 

- Piet Geurts (geb. 1-6-1935,

later gehuwd met Mientje van Balkum uit Mill).

Tonia, Anna en Pieta Geurts


Familiefoto genomen in 1945 van Nadje en Tonia met hun kinderen

v.l.n.r.: Piet, Jan, Pieta, Anna, Albert, Lies en Bets. 


Nadje heeft zijn hele leven lang hard gewerkt. Geen enkel klus op zijn boerderij was hem teveel. Zelfs op tachtig-jarige leeftijd stond hij nog om zes uur op om het gras te gaan maaien, op de manier zoals hij die vroeger geleerd had, met zijn 'zicht'.

Vooral zijn werktempo was kenmerkend, hij was behoorlijk haastig. Zijn aansporing: "Vort, vort....vorruut" klonk regelmatig als je met hem aan het werk was.


In 1947 kwam er een nieuwe burgemeester in Grave, Dhr. L. Raijmakers. Ook buurtschap de Lage Hei was aanwezig tijdens het inhuldigingsfeest. In oude klederdracht reden ze met een praalwagen mee in een feestelijke optocht. Hier op de foto staan v.l.n.r. Cornelis van der Cruijsen, Anna Geurts, Gradje Koenen, Zus Koenen, Nadje Geurts en Lies Geurts. Met op de achtergrond verder nog Piet Koenen en Gien Schaap.

De Zandvoortsestraat lag in het grensgebied van Escharen en Langenboom. Door opheffing van de Gemeente Escharen in 1942 hoorde het vanaf toen bij Grave. Tegenwoordig hoort de Zandvoortsestraat bij gemeente Mill en ligt deze in Langenboom. Het is wel altijd parochie Escharen geweest. De kinderen van familie Geurts zijn in Langenboom naar school gegaan.


zoons Piet, Albert en Jan

dochters: Anna, Bets, Pieta en boven Lies


Op onderstaande foto staan Nadje en Tonia te midden van hun kleinkinderen. Deze foto is in1964 gemaakt ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk.

Nadje kreeg in totaal 8 kinderen, 31 kleinkinderen en nog vele achterkleinkinderen.

 


De kinderen Geurts trouwden en verlieten het ouderlijk huis. Als laatste van de acht kinderen was dat hun zoon Albert. Hij trouwde met Tonnie Janssen uit Mill en Albert heeft in 1966 de boerderij van zijn vader over genomen. Nadje en Tonia zijn altijd bij hen en hun gezin, op de boerderij blijven wonen.

In 1974 vierden Nadje en Antonia hun gouden huwelijksfeest. Nadje was toen 95 en Antonia 79 jaar.

Tot zijn 97ste jaar heeft Nadje nog altijd meegewerkt op het boerenbedrijf van zijn zoon maar toen werd hij erg ziek. Voor het eerst van zijn leven moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis. Zijn hele leven had hij zelfs nog geen aspirientje ingenomen, dus Nadje had er wel moeite mee toen hij in het ziekenhuis medicijnen moest gaan slikken. Hij knapte er echter goed van op en kon weer snel huiswaarts keren. Maar ging het van af toen toch wel wat rustiger aan doen.

 

 Zandvoortsestraat 2, ( tegenwoordig huisnummer 22)


10 april 1979: werd Nadje100 jaar!

Op 10 april 1979 bereikte Nadje zijn 100e verjaardag, wat natuurlijk groots gevierd werd in het dorp.

De feestdag begon met een H. Mis in de Lambertuskerk te Escharen, waarna het feest werd voortgezet bij Café-Zaal Bardoel. Een felicitatiebrief van de Koningin, een bezoek van de burgemeester, de Fanfare, de Rijvereniging en de Gildebroeders rukten voor hem uit en daarbij werd het een zéér drukbezochte receptie: het maakte het feest voor Nadje, zijn vrouw en verdere familie, overweldigend. 

 

Boven: Ook zijn broers, Grad(89) en Klaas Geurts(91), waren op dit bijzondere verjaardagsfeest.

 

Nadje was er trots op om deze leeftijd te bereiken. Hij beschouwde het als een uitdaging om ooit de oudste inwoner van Escharen, Gemeente Grave te worden. Maar dan moest hij dus ouder zien te worden dan 'de ouwe Sik'. Hier bedoelde hij Martien Peeters mee, die destijds gemeentesecretaris van Escharen was geweest en bijna 100 jaar was geworden. Op zijn 100e verjaardag had hij dit doel dus bereikt.

Sowieso waren al zijn verjaardagen voor hem reden om feest te vieren. Zijn geboortedag, 10 april, was de 100e dag van het jaar. En elk voorjaar, zo weet Anja zich te herinneren, telde hij de dagen af. "Nog zoveel dagen en dan is het zover....dan zullen we de bloemkes eens buiten gaan zetten!" zei hij dan op zijn Schaijks.

 

Dorpsvereniging E.Z.V. schonk Nadje namens alle mensen uit Escharen een mooie nieuwe wandelstok met een herinneringsplaatje.

Omdat Nadje zo'n fervent sigarenroker was werd er voor die dag door zijn familie een speciaal sigarenbandje gemaakt! Tijdens het feest en receptie stonden deze als 'traktatie' op tafel.

 

 

Ook het ouderenkoor van Escharen zingt de 100-jarige toe.


Zelfs tot na zijn honderdste verjaardag maakte Nadje bij goed weer regelmatig een wandelingetje om het huis en in het nabijgelegen bos. Verder genoot hij op zijn tijd van een borreltje en een sigaar…. “wat wil je nog meer?” Iedere dag om half twaalf dronk hij een borreltje voor het eten. "Anders kan ik niet goed bijten" zei hij dan. Hij las nog dagelijks zijn krant en ging trouw iedere zaterdag naar de kerk.

Op de geijkte vraag hoe hij zo oud heeft kunnen worden antwoorde hij vaak kort en bondig: “Dat weet ik niet, maar ik ben het toch”. Een ander antwoord op deze vraag naar zijn geheim was:  "Elke dag één cognacje, en op zondag twee! "


10 april 1984: Nadje Geurts 105 jaar!


Nadje is vitaal oud geworden. Over zijn gezondheid zei hij dan ook steevast: “Mijn ogen en oren zijn niet zo goed meer, maar met mijn gezondheid is alles in orde”.

Op 21 februari 1982 overleed Tonia Geurts-Habraken op 86-jarige leeftijd. Nadje was bijna zestig jaar met haar getrouwd geweest.

Twee-en-half jaar later, op 11 september 1984, overleed Nadje Geurts op de gezegende leeftijd van 105 jaar. Hij is tot op de dag van vandaag de oudste inwoner van Escharen geweest, die deze leeftijd heeft mogen bereiken.


 

Op onze website Escharense Bid- en Gedachtenisprentjes kunt u meer prentjes zien en lezen van familieleden van Bernardus (Nadje) Geurts.


Kinderen Geurts in 1991 gefotografeerd voor hun ouderlijk huis.

v.l.n.r: Lies, Bets, Albert, Anna, Piet, Pieta en Jan.

 

In dit stamhuis van Fam. Geurts wonen tegenwoordig nog Geurts'en. Twee kinderen van Albert Geurts en dus twee kleinkinderen van Nadje, wonen in deze inmiddels gesplitste woonboerderij.

Verder wonen in Escharen nog twee kleindochters van hem, Anja Loeffen- van Kuppeveld (dochter van Anna Geurts) en Ria van Schipstal- Geurts (dochter van Jan Geurts)