Kleuterschool 'Dominicus Savio'

Juffrouw Regien, kleuterleidster 1957-1970

 

Slechts 17 jaar was de Esterse Regien Arts toen ze in 14 oktober 1957 werd benoemd tot kleuterleidster. Haar opleiding had ze gedaan in Dongen, intern bij de nonnen. Hier werd ze geschoold in de pedagogiek en methodiek van Fröbel en Montessori.

 

Ze was juist klaar met haar scholing toen Meester Bongaards haar tipte, dat Escharen binnenkort ook een kleuterschool zou krijgen. Er werd een houten schoollokaal gebouwd achter de kerk, aan de Veldweg. Dit perceel grond was vrij gekomen omdat de oude pastorie gesloopt was. Het bouwterrein was van het kerkbestuur, dat tevens het schoolbestuur was. Het toenmalige kerkbestuur bestond uit Pastoor Stevens, Janus Kuijpers en Frans Peeters. Regien schreef een sollicitatiebrief en werd aangenomen. Ze moest nog wel verder leren voor Akte B, hoofdleidster.

.

In 1957 was het houten gebouw klaar voor gebruik. Jongere leden van de Boerinnenbond kwamen helpen poetsen en inrichten en enkele vaders knapte het rondom het schooltje wat op. Het kleuteronderwijs kon beginnen. De school werd vernoemd naar een Heilige, de 14-jarige Dominicus Savio, een Italiaanse vrome jongen. Hij is de patroon van veel jeugdverenigingen en scholen.

 

Aan leerlingen was er geen gebrek. Er waren 40 stoeltjes en die waren altijd bezet. De meeste jaren was er zelfs een wachtlijst. Het lesprogramma werd wekelijks door Regien gemaakt.

 De werkles bestond uit tafelgroepjes die allen aan één activiteit met hetzelfde ontwikkelingsmateriaal werkten. Ringen en stokjes, mozaïek, bouwblokjes, kralenplankjes of bijvoorbeeld een knutselopdracht. Sowieso was het een hele klus om een groep van 40 leerlingen les te geven, maar daar kwam nog bij dat er nauwelijks geld was voor verbruiksmateriaal. Er moest heel zuinig worden omgegaan met vouwblaadjes, tekenpapier, verf en potloden. Ouders betaalden een schoolbijdrage van f 1,50 per maand. Om dit geld te innen kregen de kleuters een portemonnee met een koordje om hun nek mee naar huis, en daar kon dan maandelijks het schoolgeld in. Deze administratie deed Regien erbij.

. 

Er waren geen oudergesprekken en er was geen leerlingvolgsysteem. Toch had juffrouw. Regien door te observeren een heel goed beeld van de ontwikkeling van elk kind. Ontwikkelen in eigen tempo en plezier in het naar school toe gaan, waren de belangrijkste doelen. Geen druk van toetsen en werkbladen, iedereen kon zichzelf zijn en ging als ze 6 jaar geworden waren, gewoon door naar de eerste klas van de St. Franciscusschool.

Toen Regien trouwde en een gezin ging stichten was het tijd om te stoppen als juf. In februari 1970, na 12,5 jaar kleuterleidster te zijn geweest nam ze ontslag. Hierna kwam juffrouw Ans Damen en deze ging in 1973 met de kleuters mee naar het nieuwe gebouw van ‘de Ester’, waar voortaan in twee lokalen en dus in twee groepen kleuteronderwijs werd gegeven. 

De oude houten kleuterschool werd daarna zorgvuldig afgebroken en verplaatst naar het G.V.V.-terrein in Grave. Hier heeft het voormalige schoollokaaltje onder de naam 'Bikkelbunker',  nog een aantal jaren prima dienst gedaan als voetbalkantine.

Wat de meeste oud-leerlingen zich herinneren van hun kleuterschooltijd zijn de volgende zaken: De tasjes met overschoenen aan de kapstok, de kleitafel met de bolletjes natuurklei met daarin een kuiltje water, jarig zijn in de poppenhoek en dan ranja met een koekje krijgen, de grote kachel die het lokaal en de natte handschoentjes ervoor, verwarmde, de ‘paddenstoel-poppenkast’, zilverpapier sparen voor de missie, de kleine wc’tjes met halve klapdeurtjes, het groene flanelbord voor de bijbelvertellingen, maar vooral de herinnering aan een lieve juf en een fijne kleuterschooltijd!


.

Filmopname kleuterklas 1962, gemaakt door Tiny Peeters


Hieronder enkele foto's uit het album van Juffr. Regien.

Op een andere pagina vind u de klassenfoto's.


.

Filmopname 1967


.