burgemeesters


Burgemeester Louis de Bourbon, met Wethouder Marinus Roelofs en Secretaris Minard Peeters.


Vanaf 1810 tot aan opheffing van de gemeente in juli 1942 heeft Escharen 9 burgemeesters gehad:

1810 – 1851                           Mathijs Poos

1851 – 1866                           Martinus Poos

1866 – 1870                           Hendrik Poos

1870 – 1885                           Jan Cuppen

1886 – 1910                           Lambertus Cuppen

1910 – 1938                           F.J.A. baron van Hövell van Westerflier

1938 – mei 1941                     Louis de Bourbon

mei 1941 - dec. 1941              H.C.A. Muijser

jan. 1942 – juli 1942               F.H.M. Schram


1810 – 1851 Mathijs Poos

Mathijs Poos (Escharen,1782 - overleden 1858).

Was getrouwd met Maria Anna de Groot (1782, overleden in 1857). Dit gezin kreeg negen kinderen.

Mathijs Poos woonde op de hoek, Beerschemaasweg - Zanddijk, in de boerderij waar later ook Frans Spanjers woonde. Hij was een landbouwer met drie koeien, twee stuks jongvee, een paard en en korte kar. Voor die tijd een 'gemiddeld', niet uitzonderlijk rijk dus. Toch werd hij op 28-jarige leeftijd al burgemeester ( Schout) van Escharen.

In 1851 werd hij door ziekte getroffen. Hij geraakte zodanig in de lappenmand, dat de plaatselijke politiek het beter vond om hem geen officiële stukken meer te laten ondertekenen, zoals attesten van de Nationale Militie. Die taak werd overgenomen door het raadslid Peter van Raay.

Eind 1851 wordt Mathijs opgevolgd door Martin Poos uit Gassel.

.

Krantenartikel 1850 van landelijke inzamelingsactie voor watersnood Beersche Maas.


Op de website van het BHIC staat een artikel: Burgemeesters Poos van Gassel en Escharen.

Hierbij de link naar deze pagina.


1851 – 1866 Martinus Poos 

.


 1866 – 1870 Hendrik Poos

.

Hendrikus Poos(1809-1870) was een zoon van Joannes Poos. Deze Joannes was weer een broer van Burgemeester Mathijs Poos. Hendrikus was getrouwd met Johanna Cuppen en woonde op de Kleine Mulder(dubbele bewoning) aan de Schrijfakkerweg.

Hendrik was in 1851 raadslid geworden maar stopte daar op 9 december van datzelfde jaar al weer mee, want toen werd hij benoemd tot gemeentesecretaris met een wedde van 95 gulden per jaar.

Op 1857 werd Hendrik tevens gemeente-ontvanger, hetgeen hem een jaarwedde van nog eens 45 gulden opleverde. Toen Hendrik  in 1866 tot burgemeester werd benoemd, bleef hij daarnaast gemeentesecretaris. Zijn baan als gemeenteontvanger gaf hij over aan Marianus Linders. 

In 1870 overleed hij.


1870 – 1885 Jan Cuppen

Den Elsbosch, Burgemeester Jan Cuppen en zijn familie, woonden hier.

 

Johannes (Jan) Cuppen (Escharen, gedoopt 19 mei 1804 – aldaar, 24 december 1885)

Jan Cuppen was een zoon van Mathijs Cuppen, raadslid en wethouder in Escharen, en Maria van de Wiggelaar. Hij werd in 1870 benoemd tot burgemeester van de gemeente Escharen en bleef dit tot aan zijn dood in 1885. ( lid Algemeen Armbestuur (1853-1866), raadslid (1854-1885), wethouder (1857-1870), burgemeester 1870-1885)

Jan Cuppen trouwde op 17 januari 1833 met Lamberdina Poels uit Overloon. Samen hadden ze 6 kinderen, waaronder Lambertus Cuppen, die hem opvolgde als burgemeester. Hij was naast burgemeester ook landbouwer. Hij woonde op boerderij 'Den Elsbosch' op 't Roth.

 

foto: Hardstenen gevelsteen op het bordes van het Raadhuis


 1886 – 1910 Lambertus Cuppen

briefkaart 26 juli 1898

Lambertus Cuppen (Escharen, 15 oktober 1835 – aldaar, 12 december 1910)

Lambertus was een zoon van Jan Cuppen en Lamberdina Poels. Hij werd in 1886 benoemd tot burgemeester van de gemeente Escharen In 1892 en 1898 werd zijn ambtsperiode verlengd.

Begin 1910 neemt hij ontslag.

Lambert Cuppen trouwde op 3 mei 1873 met Wilhelmina Lange uit Mill.

Hij was naast burgemeester ook landbouwer. Hij woonde aan de Kievitsweg en later aan de Willem van Esterenweg 15, in de woning waar later Grad van Boekel woont.

 

.

.

 

Bij zijn afscheid als burgemeester van Escharen mocht Lambertus Cuppen de stoel meenemen waar hij gedurende zijn ambtsperiode op gezeten had. 

Deze stoel is een erfstuk binnen de Familie Cuppen. Deze is jarenlang in het bezit geweest van Jo Cuppen, de oudste zoon van Theo Cuppen. Theo was weer de oudste zoon van Johannes Cuppen.

Aangezien Jo geen zonen heeft gaat de stoel nu als erfstuk verder middels zijn broer, Thijs.

.


 1910 – 1938 F.J.A. baron van Hövell tot Westerflier

1925 Stormramp Langenboom

Op de foto staat hier tweede van links Burgemeester Baron Frans van Hövell tot Westerflier. Gemaakt in Zeeland op 01-11-1933 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Boswachter Theo Moorman bij Rijksbosbeheer. Derde van links staat Dhr. Martien Peeters, toentertijd Gemeente secretaris van Escharen. (bron BHIC)

 

Baron van Hövell van Westerflier met zijn auto op de bevroren Maas in Grave. Op de achtergrond het veerhuis aan de overzijde. (bron: Graafs Museum)


1938 – mei 1941 Louis de Bourbon

Burgemeester Louis de Bourbon, met wethouder Marinus Roelofs en secretaris Minard Peeters.

 

.

Versierde fietsen in 'den stoet'. 

(rechts de school, wij kijken de Willem van Esterweg op met links de woning van Theo Cuppen)

.

Wagen met Gemeentepersoneel: geheel links, Jan van Wychen en helemaal rechts, Tien van Boxtel.

 

'Nering en Ambacht' op praalwagen 21 
Toon v. Iersel (molenaar), Grad vd Burgt (smid), Piet v.d. Heijden (kolenboer), Tien Bulkens (Gassel, bakkersknecht bij Van Raaij), Piet Peeters (timmerman) en Richard van Raaij (Café eigenaar, bakker, winkelier)

.

Praalwagen 16, Boerinnenbond Escharen.

Op het bordes van het Raadhuis keek de burgemeester naar het defilé.

.

.3e van rechts is Hanneke v. Bommel

.


'Het plein in den kom van het dorp zal in het vervolg: Burgemeester de Bourbonplein genoemd worden.'

.

april 1941

.

Plaquette bij de dorpspomp


mei 1941 - dec. 1941 H.C.A. Muyser

Burgemeester Muyser voor het Raadhuis temidden van de ambtenaren Tinie, Jo en Minard Peeters en NN in plusfour.

 

1941: Burgemeester Muyser met secretaris, wethouders en Raadsleden.

Van Links naar Rechts:
Harrie Lamers (café 't Huukske) - Jan Jans (Escharen) - Bernard Christiaans (Langenboom) - Hent Emons (Langenboom)-
secretaris Minard Peeters -(Lange) Toon van der Linden (Langenboom) - Jan Arts (wethouder Langenboom) - burgemeester  Muyser en wethouder Marinus Roelofs uit Escharen.


jan. 1942 – juli 1942 F.H.M. Schram

Januari 1942: Het laatste College van B&W van gemeente Escharen.
Van links naar rechts: Wethouder Jan Arts (Langenboom), Wethouder Marinus Roelofs, NN (waarschijnlijk een veldwachter), Burgemeester Dhr. F. Schram, diens echtgenote en Minard Peeters (secretaris).
Deze foto is gemaakt in de raadszaal van het Gemeentehuis.

.

Dhr. F.H.M. Schram was ook Burgemeester van Gassel. Hier op de foto het Gassels college van B. en W. met veldwachter Grad Megens.