Aannemersbedrijf:  P.  Peeters - C.H. Thijssen


De stichter van het bedrijf is Peter(Piet)  Peeters (17-2-1868/16-02-1941).

Zijn ouders waren Willem Peeters(1830) en Johanna van der Hagen(1837). De ouders van Johanna waren Peter van der Hagen en Henrica Couwenberg en woonden op de Zwarte Wiel.

Willem en Johanna wonen een aantal jaren in Mill aan de Udenschedijk en komen dan terug naar Escharen, met 3 kinderen; Petronella (1866), Peter (1868)en Martinus (1870).

 .

Peter(Piet) Peeters, timmerman van beroep, trouwde, 40 jaar oud, op 18-05-1908 in Mill en Sint Hubert met Johanna Christina Nuijen, 32 jaar oud.

Ze gaan wonen aan de Middelrotscheweg 2.

Dit gebied wordt van oudsher: 'Aan de Zwarte Wiel' genoemd.

Op de kadasterkaart(rechts) uit 1911, is als groene vlek, een wiel duidelijk te zien. Na de oorlog, rond 1948, is deze wiel gedempt. Dit in het kader van  de D.U.W.(Dienst Uitvoering Werken)'. Op de foto van de boerderij van Piet Peeters hieronder, is op de voorgrond nog wat van deze grondwerkzaamheden te zien.

.

.

Foto: Piet Thijssen

In 1908 bouwt Piet Peeters een nieuwe boerderij aan de Middelrotscheweg 2.

Deze woning dient als woonhuis, boerderij en timmerwerkplaats.

Op bovenstaande foto van de boerderij is goed te zien dat deze 'hoog' is gebouwd. Ten tijde van de Beersche Maas was dit huis dan ook vaak de enige woning in de omgeveing die droog bleef.

Als in 1952 het huis verkocht wordt, komt hier Toon Loeffen vanuit de Lage Hei wonen en later zijn zoon Jan Loeffen, met zijn gezin.

 

In 1913 wordt het bedrijf uitgebreid met een houtzagerij.

 

Hierboven een schrijven van de Gemeente Escharen; Peeters voldoet aan de eisen van de Hinderwet en Veiligheidsdienst en krijgt dus vergunning voor het plaatsen van een bezinemotor van 12 P.K. De situatieschets laat zien dat deze houtzagerij geplaatst wordt naast de 'Timmerwinkel'.

Familieportret: Peter Peeters (17-2-1868 / 16-02-1941), Dora (11-05-1916 / 13-04-1996), Johanna Christina Peeters- Nuijen (24-10-1875 / 3-10-1960), Anna (26-02-1914 / 4-06-1978) en Mina (24-08-1919 / 7-10-2014).

.

Zoals hierboven is te lezen kreeg het gezin Peeters-Nuijen, 3 dochters. De achternaam Peeters wordt afwisselend, heel verwarrend, met 2 of met 1 'e' geschreven.

.

advertentie 1938

 

 

Toewijzing hout: in de oorlogsjaren

De werkzaamheden van Piet Peeters bestaat zoals in bovenstaande advertentie is te lezen, vooral uit het verzagen van bomen en handel in hout. Verder was hij de 'dorpstimmerman'. Hij maakte meubilair, ramen en deuren, kozijnen en al het verdere timmerwerk waar behoefte aan was. Ook bouwde hij in in het dorp menig houten kippenhok.


Dochters: Dora, Mina en Anna op de Middelrotscheweg.


In februari 1941 komt Piet te overlijden. In dat zelfde jaar trouwt op 8 juli zijn dochter Mina Peeters met Cor Thijssen uit Mill. Cor is de jongste zoon van een aannemersbedrijf aldaar.


april 1945

 oktober 1945


Cor neemt het bedrijf van zijn schoonvader, Piet, over. Cor en Mina gaan dan ook wonen op de Middelrotscheweg 2. De moeder van Mina, Han en haar zus Anna, blijven bij hen wonen.

Het gezin Thijssen-Peeters krijgt in de loop der jaren 6 kinderen; Truus, Piet, Annie, Riet, Harry en Jan.


Advertentie uit 1950.


Het gezin Thijssen-Peeters in 1966 als Cor en Mina 25 jaar getrouwd zijn.

Staand: Truus, Annie, Piet, Riet en Harry. Zittend: Jan, Cor Thijssen en Mina Thijssen- Peeters.


 

In 1952 verhuisd het bedrijf naar de Graafschedijk 5a, later 39 nog later 63. Hier is inmiddels een woning met bedrijfsruimte gebouwd.(architect Jan de Jong, Schaijk) Op de achtergrond van bovenstaande foto uit 1960, is de woning van Harry van den Berg te zien.Cor bij zijn nieuwe bedrijfsauto in 1965. 


foto's: Piet Thijssen

 

 

Boven: Cor aan het werk (1964) en hiernaast: tijdens zijn 'Zondagse overdenking' achter zijn woonhuis aan de Graafschedijk.

C.H. Thijssen B.V. heeft maximaal 12 personeelsleden in dienst gehad, waaronder "Mandje" vd Heijden als metselaar.

Er zijn door het bedrijf tientallen boerderijen en woningen in Escharen en omgeving gebouwd evenals stallen en schuren en verbouwingen.

Later heeft Thijssen veel gewerkt voor monumentenzorg in de binnenstad van Grave.

Ook de pastorie hier in Escharen, die inmiddels al weer gesloopt is, is door het bedrijf in 1955, gebouwd.  In 1978 is het bedrijf, C.H. Thijssen B.V. verkocht aan Theo vd Horst. Cor en Mina bouwen een bungalow aan de Beerschemaasweg. 


Foto van Mina en Cor, gemaakt ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijksfeest.


Graafschedijk 63

1965

2018