gemeentewapen


Oude akten met een lakzegel van Gemeente Escharen er op.


 bron;BHIC

Op 16 juli 1817 verleende de Hoge Raad van Adel Escharen een gemeentewapen met de volgende omschrijving: "Van lazuur (=blauw), beladen met de H. Maagd Maria en het Christuskind, alles van goud".

De keuze voor de beeltenis van Maria lag op zich niet voor de hand: als er al voor een heilige in het gemeentewapen gekozen werd, dan was dat in het algemeen de patroonheilige van de plaatselijke parochie. Voor Escharen had Sint-Lambertus dus voor de hand gelegen.

Maar over het O.L. Vrouwke van Esteren werd al in 1520 gesproken. Ze werd vereerd en aangeroepen om genezing te krijgen voor zieke kinderen. Jarenlang was er Mariaverering met aan haar opgedragen bedevaarten naar Escharen.


Tekst uit het boek: Noord-Brabants Sagenboek, J.R.W. Sinneghe, 1933.Voor 1816 had Escharen dus geen Gemeentewapen. Bij briefwisseling gebruikte de burgemeester, Le Maire, toen een stempel. Deze is hierboven te zien op een rekening uit het jaar 1813.


Een duidelijke afbeelding van het gemeentewapen is te zien in het hekwerk op het bordes van het oude gemeentehuis.


Foto van Burgemeester Louis de Bourbon, gezeten in zijn burgemeestersstoel.

Hier is te zien dat ook in het snijwerk van de rugleuning het gemeentewapen verwerkt is.

.

Ambtsketen van de burgemeester met het gemeentewapen.

.


Originele zegelstempel van Gemeente Escharen, te zien in het Graafs Museum.


De originele Gemeentevlag van Escharen wordt bewaard in het Graafs Museum en staat als volgt in hun collectiedatabase:
Gemeentevlag van Escharen. Rood-witte vlakken met Maria met kind in linkerbovenhoek op blauwe achtergrond. Rood-witte franjes langs de 3 zijden. Vlag gebruikt tot opheffing gemeente Escharen in 1942. Diverse beschadigingenAfmetingen: 135 x 150 cm.

Deze vlag is van oorsprong een defileervlag. Deze werd tijdens de grote vlaggenparade in 1935 in 's-Hertogenbosch is gebruikt, en later in 1938 tijdens het defilé in Amsterdam tijdens de viering van het veertigjarig regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina. Iedere gemeente in ons land zonder eigen vlag kreeg een dergelijke vlag. Elke provincie had zijn eigen ontwerp. Escharen is, net zoals meerdere gemeentes, deze defileervlag naderhand als gemeentevlag gaan gebruiken.


 Briefpapier van Gemeente Escharen met het wapen als logo.

In 1942, toen Escharen ingedeeld werd bij de gemeente Grave, verloor het wapen zijn officiële  status.


Koperen penning van 41mm, van Gemeente Escharen.

Deze penning is ooit gevonden bij graafwerkzaamheden langs de Hoogeweg en is nu in het bezit van Peter Verhaaren uit Grave.

Of deze penning als een soort van Ere-penning door de Gemeente gebruikt werd, weten we niet.

Zo ja, dan zijn er nog meer vragen: Aan wie werd deze penning geschonken en bij welke gelegenheid?

 Bij Koffie HAG kon men in 1924 albumplaatjes sparen van gemeentewapens.

Hierboven uit deze serie nr. 91:  Escharen.


.

Bij Oldenkott, Tabakskerverij uit Amsterdam, kon men in 1910 ook albumplaatjes verzamelen van Gemeentewapens.

Hier afbeelding 457, Escharen.
De Dorpspomp wordt in 1986 gebouwd en voorzien met het wapen van Escharen in hardsteen.

Maria heeft hier het kind op haar linkerarm. Terwijl dit op haar rechterarm moet zijn. Ook in het wapen op het bordes van het Gemeentehuis is deze vergissing gemaakt.


.

.

Wij, het Esters Heem, hebben dan ook niet lang hoeven nadenken over ons logo: het oude Gemeentewapen van Escharen!


.