Esters Heem » Nieuwsberichten

Laatste Nieuws van het EstersHeem


Document 1940

Document 1940, Grave op weg naar de oorlog, is het tweede boek van Cees Vos. Van zijn hand verscheen in 2014 'Bridge Eleven Is Ours'. Zijn nieuwste boek is 31 augustus verschenen.

In 'Document 1940 'beschrijft Cees Vos o.a. de geschiedenis van het noordelijk deel van de Peel-Raamstelling, van Gagel tot Maas. Het hart van het verhaal wordt gevormd door brieven van de militairen in de stelling in het Escharens Broek. Esters Heem is bij dit boek betrokken geweest door het geven van informatie van de plaatselijke bevolking en door het aanleveren van foto's. Esters Heem is verheugd dat, dit nog onbekende deel van de Peel-Raamlinie, nu eindelijk op papier staat. Wij kunnen u dit boek dus van harte aanbevelen. Het boek is ook bij ons te koop voor €20,-. Heeft u interesse neem dan contact met ons op: mail@EstersHeem.nl 

Lees meer »

75 jaar Bevrijding

Voor het in beeld brengen van wat hier in Escharen rondom 17 september 1944, heeft afgespeeld, heeft Esters Heem verschillende 80-plussers bezocht. Het zijn mooie persoonlijke verhalen geworden, die vertellen hoe zij deze historische dag als kind beleefd hebben.

Lees dit verslag op de pagina: Publicaties.

Lees meer »

Luchtdoop Adrianus van Dinther

Uit het familiearchief van de kinderen van Piet en Ko van Dinther-Schonk, kregen we een interessante foto. Burgemeester Van den Hövell tot Westerflier is hier in gesprek met de 81-jarige Adrianus van Dinther. Deze foto blijkt gemaakt te zijn tijdens de Vliegweek die in 1933 in Balgoij/Keent gehouden werd. Middels deze link komt u bij dit nieuwe artikel terecht en leest u er alles over.

Lees meer »

Voortgang Claim

In het tijdschrift van het Brabants Heem, De Koerier, is in de laatste uitgave een artikel gepubliceerd over onze claim. Middels deze link kunt u dit lezen. Wij zijn enorm blij met de hulp van Brabants Heem. Ook van andere heemkundeverenigingen en de vele bezoekers van onze site, krijgen we veel steun. We hopen dan ook nog steeds op een goede afloop. Ondertussen pakken we de draad weer op en gaan we verder met het aanvullen deze website. 

Lees meer »

Claim

Een trouwe bezoeker zal het wellicht opgevallen zijn dat er de laatste periode weinig actie is op onze website. Dit heeft zijn reden. Voor een door ons gebruikte foto hebben we van een fotografe een forse claim ontvangen met betrekking tot auteursrecht. We zijn hierdoor erg uit het veld geslagen. De toekomst van deze website is hierdoor onzeker geworden. We houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Lees meer »

Kadasterkaarten

Het Kadaster is een onmisbare bron voor ons onderzoek naar de dorpsgeschiedenis. Deze week zijn we in het bezit gekomen van alle originele kadasterkaarten van Gemeente Escharen. EstersHeem had al een abonnement op Kadasterviewer, een computerprogramma waarin al deze kaarten gedigitaliseerd zijn. Hiermee is de eigendomsgeschiedenis van panden en onroerend goed te achterhalen van ca. 1840 tot en met 1942. Via verwijzingen in het digitale register vind je telkens de oude en de nieuwe eigenaar. Ook de grootte van het perceel en het grondgebruik (huis, erf, boomgaard, weiland etcetera) is vermeld.

Lees meer »

De Brouwketel

Hoe de herberg van de plaatselijke veldwachter Peter Engelmann aan de basis stond van het huidige bedrijf 'De Brouwketel', kunt u lezen op deze pagina. Onlangs ontvingen we van Fam. Peters veel foto's en gegevens van hun tijd (1951-1982) in De Kleine Brouwketel. Reden voor ons om de reeds bestaande pagina grondig aan te passen. Zie hier de verwijzing.

Lees meer »

1e klas 1959

Woensdagmiddag 10 april hadden de leerlingen van de 1e klas uit 1959 een reünie. De opkomst was groot. Ook de toenmalige leerkrachten, Meester Jilissen, Juffr. Bardoel en Juffr. Nooijen waren hierbij aanwezig. Vele verhalen werden verteld en jeugdherinneringen opgehaald. Ook EstersHeem was hier een uur aanwezig. We hebben anekdotes kunnen optekenen, foto's kunnen inscannen en hebben de film uit 1967 vertoond. De organisatie, leerling Maria Loeffen, had het prima voor elkaar. De reacties van een ieder was dan ook heel enthousiast.

Lees meer »

Muziekboek koster M. Linders

Uit de nalatenschap van het koster-echtpaar Piet en Ko van Dinther-Schonk kregen we een oud muziekboek. Hierin staan verschillende handgeschreven muziekstukken voor kerkelijke missen. Dat het gaat om een muziekboek uit de Escharense Lambertuskerk blijkt o.a. uit het 'Danklied aan den Heiligen Machutus' en uit de naam die op de binnenzijde van de kaft geschreven staat: M. Linders. Marianus Linders was tot zijn overlijden in 1905, koster in de Escharense kerk.
Lees hier meer over Marinus Linders.

Lees meer »

Gemeentevlag Escharen

De originele Gemeentevlag van Escharen wordt bewaard in het Graafs Museum en staat als volgt in hun collectiedatabase:
Gemeentevlag van Escharen. Rood-witte vlakken met Maria met kind in linkerbovenhoek op blauwe achtergrond. Rood-witte franjes langs de 3 zijden. Vlag gebruikt tot opheffing gemeente Escharen in 1942. Diverse beschadigingen. Afmetingen: 135 x 150 cm.

Deze vlag is van oorsprong een defileervlag. Deze werd tijdens de grote vlaggenparade in 1935 in 's-Hertogenbosch is gebruikt, en later in 1938 tijdens het defilé in Amsterdam tijdens de viering van het veertigjarig regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina. Iedere gemeente in ons land zonder eigen vlag kreeg een dergelijke vlag. Elke provincie had zijn eigen ontwerp. Gemeente Escharen is, net zoals velen gemeentes, deze defileervlag naderhand als gemeentevlag gaan gebruiken.

Lees meer »

Schenking Bidprentjes

Onlangs heeft onze werkgroep Bidprentjes de verzameling van Mevr. Jo van Schipstal-Arts geschonken gekregen. Deze collectie bestaat bijna geheel uit prentjes van Esterse mensen. Veel hebben we in het verleden al van haar mogen scannen maar nu hebben we dus de originele kaartjes in ons bezit. Ook kwamen er nog een tiental nieuwe aanvullingen tevoorschijn. Onze collectie bevat inmiddels rond de 2200 bidprentjes. Jo, namens Esters Heem, hartelijk dank voor deze gift.

Lees meer »

Opgraving Alendonk 1982

Onlangs zijn we in het bezit gekomen van een Engelstalig wetenschappelijk artikel van P. Verwers over het Merovingisch grafveld hier in Escharen. Destijds gevonden bij archeologisch onderzoek in de jaren 1981-1982 op ‘den Alendonk’. (Dit is grofweg het gebied tussen het Duisterstraatje en de Raam.) Amateurarcheoloog Martien Koolen was dagelijks bij dit onderzoek van het ROB aanwezig. Van hem hadden we al veel gegevens maar met dit artikel als informatiebron gaan we deze pagina aanpassen. Gelukkig heeft Martien destijds veel foto’s gemaakt, want de vondsten zijn niet meer te traceren. De pagina ‘Bodemvondsten/ den Alendonk is dus tijdelijk onder constructie.

Lees meer »

Sint Machutus

Escharen is sinds jaar en dag een bedevaartsoord van St. Machutus. Vele pelgrims uit de wijde omgeving bezochten de Lambertuskerk om deze Heilige, die aangeroepen werd voor o.a. kinderziektes, te vereren. Er werden in de jaren zestig verschillende devotie-artikelen van Machuut verkocht. Esters Heem is hiernaar op zoek en wil deze graag in hun archief bewaren. Wie heeft er voor ons nog een beeldje, boekje, wijwaterbakje of medaille van Sint Machutus? Ga hier naar ons contactformulier. 
Lees meer »

Dialectenbank

Luisteren naar het dialect van deze streek.

Het Meertens Instituut (onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur) heeft in de jaren 60 in veel plaatsen het dialect op band opgenomen. Inwoners vertellen in hun streektaal mooie verhalen over vroeger. Deze opnames zijn verzameld en samengebracht in een zogenaamde Dialectenbank. Ook al staat Escharen er niet in, verschillende plaatsen in onze omgeving wel. Zij zullen zeker voor u herkenbaar zijn. Daarbij vertellen de verhalen veel over het alledaagse leven van toen. Hier de link naar de Dialectenbank.

Lees meer »

Villa Nova toegevoegd

De zoektocht naar de geschiedenis van 'Huize Villa Nova' was erg interessant maar een hele puzzel. De historie van dit landgoed gaat terug naar de Heren van Cuijk als de Waltgraaf er woont. Later komt het in handen van De Zusters der Liefde ofwel het Liefdesgesticht De Wijnberg uit Grave. De naam 'Villa Nova' blijkt toen pas in gebruik genomen te zijn. Op deze nieuwe pagina  kunt u lezen wat we tot op heden over deze bijzondere boerderij ontdekt hebben. 

Lees meer »

'Hoeve die Elsen' in 1565

Dagelijks zijn er veel vrijwilligers bezig om voor het BHIC eeuwenoude schepenprotocollen te transcriberen. Door hun inzet is het voor ons mogelijk om deze oude aktes te kunnen lezen.

Zo dook er onlangs in een minuutakte uit 1565 van de Familie Hoernken uit Erp, de naam op van een Escharense boerderij: 'hoeve gelegen tot Escheren metter toebehoerten, ter plaetsen geheijten die Elsen'. Hierdoor kunnen we weer een stukje geschiedenis van boerderij Den Elsbosch inkleuren.

Lees meer »

Klooster St. Agatha

Ons onderzoek naar de geschiedenis van Landgoed Villa Nova bracht ons onlangs naar St. Agatha. Hier, in het oudste klooster van Nederland, is het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd. Het archief van de Congregatie Zusters der Liefde uit Tilburg ligt hier opgeslagen. Deze kloosterorde kennen wij beter als Gesticht De Wijnberg in Grave. Ons onderzoek heeft geresulteerd in een bevestiging dat ook de Zusters van De Wijnberg, Villa Nova in hun bezit hebben gehad. De pagina over de geschiedenis van Villa Nova is bijna gereed dus binnenkort volgt hier op de website het hele verhaal.

Lees meer »

Merksteen Beersche Maas

Van Willy van Schipstal ontvingen we deze week een foto van een merksteen van de Beersche Maas. Deze peilmerkstenen werden in 1827 in de dijken gegraven. Zo konden er hoogte-opgaven van de Beersche Maas gedaan worden naar Amsterdams Peil. Deze stenen werden gemerkt en in kaart gebracht. Door het afgraven van dijken en verbreding van wegen zijn de meeste verdwenen. In het huidige landschap hebben we er nu dus twee kunnen traceren. Beiden in restanten van de dijk rondom Polder de Vogelshoek. Merksteen 'J' bij de Broekse Wielen en nu dus ook merksteen 'H' in de dijk achter boerderij Den Heihoek. (zie Beersche Maas)

Lees meer »

Film 1967 opnieuw vertoond

Zondag 27 januari om 11.00 uur wordt in het Dorpshuus de film van 'Escharen in 1967' opnieuw vertoond. Tijdens de dag van Nostalgisch Esteren was deze film een groot succes. Nadien hebben we van veel mensen de vraag gekregen of deze film nogmaals vertoond kon worden. De werkgroep heeft besloten dit dus op 27 januari te doen. Zie hier een filmfragment.

Let wel, enkel de film zal dan te zien zijn. Natuurlijk kunt u in het Dorpshuus na afloop wel een kopje koffie drinken en gezellig nakletsen. Entreeprijs €2,-. Tevens zal voor €7,50 een herdruk van het boek De Dorpswandeling, in een beperkte oplage weer te koop zijn.

Lees meer »

Brabants Heem

Sinds 1 oktober heeft Esters Heem zich aangesloten bij Stichting Brabants Heem. Dit is een overkoepelende organisatie waarbij ± 127 Brabantse heemkundekringen zijn aangesloten. Middels regiobijeenkomsten, nieuwsbrieven, een website en 'De Koerier'  blijft Esters Heem zo op de hoogte van alle ontwikkelingen van heemkundeclubs hier uit de omgeving. Door samen te werken kunnen we veel van elkaar leren. Neem beslist eens een kijkje op de website: BrabantsHeem.nl. Ook het tijdschrift 'De Koerier' kunt u hier downloaden.

Lees meer »

Fotos' en bidprentjes

Op de 28e oktober tijdens de dag van "Nostalgisch Esteren', hebben we veel (oud)-Escharenaren ontmoet. Verschillende bezoekers hebben ons toen toegezegd nog eens op zoek te gaan naar fotomateriaal. We hebben inmiddels al meerdere mooie afbeeldingen en bidprentjes ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank! Met enkele personen hebben wij afgesproken contact te zullen opnemen. Dat gaan we de komende tijd dan ook zeker doen.

Lees meer »

Bedankt voor uw stem!

Maandag 3 november was de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne 2018. Het aantal stemmen heeft ons het mooie bedrag opgeleverd van € 372 . Onze hartelijke dank voor uw steun en stem. Dit geld willen we o.a. gebruiken voor het realiseren van enkele blijvende informatiebordjes in ons dorp.

Lees meer »

Dorpswandeling uitverkocht!

Maandag 5 november zijn de 50 informatiebordjes door onze werkgroep weer uit de tuinen in de dorpskom gehaald. EstersHeem bracht middels een dorpswandeling de historie van Escharen naar de bewoners toe. Ons doel om op deze manier iets over de geschiedenis van Esteren te vertellen is zeker geslaagd. Of je nu de hond ging uitlaten of voor een boodschap wegfietste, de fotokaarten kwam je overal in het dorp tegen. Fijn ook dat we veel positieve reacties hebben mogen ontvangen. 

Het boek met alle 50 fotokaarten en de plattegrond is inmiddels uitverkocht!!! U kunt zich nog wel inschrijven voor een mogelijke herdruk.

Lees meer »

Drukte bij 'Nostalgisch Esteren'.

Zondag 28 oktober was het een gezellige drukte in Escharen. In de dorpskern liepen veel mensen met behulp van een plattegrond langs de 50 'zeer-de-moeite-waard-plekken'. In het Dorpshuus bekeken 275 mensen de film uit 1967. Achtergrondmuziek was hierbij niet nodig, de toeschouwers zorgde zelf met hun mooie reacties voor commentaar. In de zaal was het dringen voor de fotoborden en landkaarten. Ook onze verzameling bidprentjes kreeg veel aandacht. Michel Bongers, die het Raadhuis aan het restaureren is, heeft met veel inwoners herinneringen kunnen ophalen.

We zijn blij en trots dat er zoveel mensen belangstelling hebben getoond en ons door woord en gebaar hebben laten weten dat het een geslaagde Esterse dag was. Zie het fotoverslag. Het wandelboek met de fotokaarten is nagenoeg uitverkocht. Heeft u hiervoor nog interesse neem dan contact met ons op.

Lees meer »

Plaquette bij Wilhelminaboom

120 jaar oude Wilhelminaboom krijgt een plaquette.

Op verzoek van EstersHeem heeft Gemeente Grave bij de Wilhelminaboom aan het Burgemeester de Bourbonplein een plaquette geplaatst. De kroningslinde, geplant in 1898, herinnert aan Koningin Wilhelmina die toen achttien jaar werd en ging regeren. Deze historische, monumentale boom heeft een beschermde status en is opgenomen in de waardevolle bomenlijst van de gemeente Grave.

EstersHeem is blij met dit informatiebordje. Hiermee wordt weer een stukje Escharense geschiedenis voor de toekomst bewaard.

Lees meer »

Dorpsactiviteit EstersHeem

Zondag 28 oktober: filmvertoning 'Esteren 50 jaar terug' en een Historische Dorpswandeling.

Tussen 11 en 16.00 uur kunt u een film uit 1967 over Escharen en Esterse mensen bekijken in het Dorpshuus. Deze oude film is onlangs gedigitaliseerd en door ons voorzien van namen van de in beeld gebrachte personen. In het Dorpshuus kunt u ook een gratis plattegrond krijgen om een historische dorpswandeling te gaan maken. Op maar liefst 50 plaatsen in de dorpskern staan informatiebordjes met foto’s en veel wetenswaardigheden. Voor slechts 5 euro zijn de fotokaarten en plattegrond ook als boekje te koop. Zo kunt u later de wandeling nog eens maken of deze thuis nog eens rustig bekijken. De oplage is beperkt dus wees er op tijd bij. In het Dorpshuus is verder nog veel te zien. Zo ligt o.a. ons gehele archief van bidprentjes ter inzage en staan er  fotoborden.

U komt toch ook de 28e?

Lees meer »

Boerderij 'De Zwarte Wiel'

De geschiedenis van boerderij 'De Zwarte Wiel' aan de Middel-rotscheweg is toegevoegd. Vanaf 1957 is deze bewoond door Familie Blom. Daarvoor was Martinus Peeters en later zijn weduwe jarenlang eigenaar. Om te weten te komen wat deze boerderij met de 'Helenahof' in het dorp te maken had moet u echt deze pagina lezen. Ook leest u hierin het verschil tussen 'de Swarte Wiel op 't Rott' en de huidige 'Zwarte Wiel '. Ga naar pagina de Zwarte Wiel.

Lees meer »

EstersHeem loopt in Escharen de Zuiderwaterlinie

Op zaterdag 8 en woensdag 12 september liep EstersHeem samen met Gedeputeerde Dhr. Henri Swinkels, de 17e en 18e etappe van de Zuiderwaterlinie.

Zie hier het blog van Henri Swinkels:  ' Henri wandelt de linie'.

Mooi dat we zo een klein stukje van Escharen hebben kunnen laten zien: de Circumvallatielinie, De Bus, natuurgebied het Raamdal, sporen van de Beerse Overlaat, vondsten van de 12e eeuwse watermolen in 't Meulengat en natuurlijk de kazematten van de PeelRaamstelling. 

Deze wandeltocht van de Zuiderwaterlinie staat op de wandelroutepaaltjes met het logo aangegeven.

 

Lees meer »

Uw stem is geld waard!

Esters Heem heeft een aanvraag gedaan via de Raboclubkasactie voor het permanent realiseren van een aantal info-borden in ons dorp. Het betreft plekken die iets over de geschiedenis van Escharen vertellen. In het septembernummer van de Minipers heeft u hierover wellicht al gelezen.

Als u lid bent van de Rabobank krijgt u een stemkaart die te gebruiken is tussen 10 en 25 september. U kunt vijf stemmen uitbrengen, maar mag niet meer dan 2 stemmen aan één project geven. U zou Esters Heem financieel zeer helpen als u twee stemmen geeft aan het project van de Esterse Minipers (onder die vlag hebben wij aangevraagd).

Bij voorbaat hartelijk dank!

Lees meer »

Beste verhalen BHIC

Elke maand selecteert het B.H.I.C. 'De beste verhalen van deze maand'. In juli staat hier het verhaal van Marilou Nillesen: Boerenzoons ontdekken pot vol goudstukken.

In dit artikel wordt de muntvondst van 1897 beschreven. Frans en Willem Schamp, toen wonende op de Zanddijk, vinden een pot met 66 gouden munten.

Hier de link naar het BHIC en de link naar onze pagina Bodemvondsten  hier op deze website.

Lees meer »

Bakkerij Jan Snoek

Onder het tabblad 'Bedrijvigheid' staat de geschiedenis van Bakkerij Jan Snoek. Van 1928 tot 1964 was dit pand aan de Beerschemaasweg 31 in gebruik als bakkerij. Jan Snoek was bakker en zijn vrouw Bertha van Heijnsbergen beheerde de bakkerswinkel annex kruidenierszaak.

In dit pand zijn later Jan van Schipstal en Marietje Bartels, met hun kinderen vanuit Luxemburg komen wonen.

Lees meer »

Boerderij Frans Spanjers

Van Fien Spanjers, dochter van Frans Spanjers en Maria Franssen, hebben we onlangs deze foto van haar ouderlijk huis gekregen. Deze grote boerderij stond op de hoek Beerschemaaswweg - Zanddijk.

De geschiedenis van deze zeer oude boerderij moeten we nog verder uitzoeken. Zeker is al wel dat Burgemeester Mathijs Poos hier gewoond heeft en dat er voorheen ook een herberg in dit pand is geweest.

Op deze foto staat Piet Spanjers. De boerderij is rond 1964 gesloopt. De Zanddijk is toen verlegd. Tegenwoordig woont Fam. Van Beuningen-Willems op dit perceel.

Lees meer »

St. Anthonius Abt Gilde

Onlangs hebben we een verkoopakte uit het jaar 1676 gevonden. Hierin verkoopt ene Evert Driessen als deken van het St. Anthoniusgilde aan Maria van Baer, weduwe van Joost Vincent, een huis met een ‘plaxken’ land. Het Gilde had dit huis in eigendom gekregen door het overlijden van Huijbert Smits.

Door de vondst van deze aantekening kunnen we weer een stukje geschiedenis van het Gilde invullen.

Hoe oud ons St. Anthonius Abt Gilde is, is niet exact te zeggen, ‘Vele eeuwen oud’ in ieder geval. Bij de brand in 1940 van gildehuis Van Raay is niet alleen al het gildezilver verloren gegaan maar helaas ook alle oude gildeboeken. Bewijzen over de leeftijd van het Gilde vinden we nu slechts sporadisch terug in andere archieven. Zo weten we uit het parochiearchief dat in 1596 de kerk al een altaar had, gewijd aan de Heilige Anthonius. 

Lees meer »

Den Elsbosch

Onlangs is de geschiedenis van boerderij Den Elsbosch, Rotscheweg 7, geplaatst. 

De naam ‘Den Elsbosch’ is voor ons onlosmakelijk verbonden met de familienaam Cuppen. Verschillende generaties Cuppen hebben hier dan ook van 1833 tot 1988 gewoond. Omdat er zoveel Cuppen’s in Escharen woonden kregen bewoners de bijnaam ‘Cuppen-van-den-Elsbosch’. Echter al in het jaar 1513 komt de naam ‘De Elsen’ voor.

Klik hier voor 'Geschiedenis Den Elsbosch'.

Lees meer »

Raakt Escharen zijn orgel kwijt?

Het monumentale Brammertz-orgel van de H. Lambertuskerk verhuist mogelijk naar Grave. Het orgel heeft te lijden onder tinpest. Een investeringsstop belet het kerkbestuur om in de kerk van Escharen, en dus ook in het orgel, geld te steken. 

De monumentstatus van de kerk is verbonden met de monumentstatus van het orgel. EstersHeem wil duidelijk aangeven een verhuizing te betreuren voor de kerkgeschiedenis van ons dorp. Maar we zijn ook van mening dat dit kostbaar orgel niet verloren mag gaan. We willen daarom graag meedenken over de toekomst van het orgel.

Het parochiebestuur wil een vrijblijvend gesprek met alle parochianen: woensdag 25 april, 20.00 uur, in de foyer van de Elisabethkerk. EsterHeem zal hier dan ook aanwezig zijn.

Meer lezen over 'ons' orgel kan op deze pagina: Parochie H. Lambertus / Kerkorgel

Lees meer »

Naambord de 'Prinsenhof' terug!

Vanmorgen, 20 maart, hebben de bejaardenwoningen aan de Graafschedijk hun naambord teruggekregen. Na een beloofde renovatie door Mooiland was het bord ‘Prinsenhof’ echter verdwenen. EstersHeem vond dit erg jammer, want met de naam Prinsenhof zou zo weer een stukje Esterse geschiedenis verdwijnen. Deze in de jaren zestig gebouwde woningen staan namelijk letterlijk in de hof/tuin van Hoeve de Prins, de inmiddels gesloopte boerderij van Piet van Boekel.
Henk Wijdeven heeft als bestuurslid van EZV, onze wens opgepikt en heeft zich samen met bewoner Toon van Gaal ingezet voor een nieuw naambord. Iedereen hartelijk dank voor dit mooie resultaat!

Lees hier over de geschiedenis van Hoeve De Prins.

Lees meer »

Bewijzen voor nog een watermolen in Escharen.

In 1985 zijn bij het uitgraven van de schaatsvijver in het Raamdal, restanten gevonden van een 12e eeuwse watermolen. Een dermate unieke vondst dat hier verschillende publicaties over verschenen zijn. Door verzanding van de Raam zou deze onderslagmolen buiten werking zijn geraakt. In verschillende archieven zijn we inmiddels aktes tegengekomen uit de jaren 1403 en 1423, die bewijzen dat er ook toen aan de Raam een watermolen stond. Ook in het jaar 1665 wordt er nog gesproken van inkomsten uit 'het gemale te Escharen'. We hopen in de toekomst hierover meer informatie te vinden zodat we ook de locatie van deze watermolen kunnen aanduiden.

Lees meer over de 12e eeuwse watermolen op de pagina Bodemvondsten: Watermolen.

Lees meer »

EstersHeem op bezoek bij 't Esters Uurke'.

EstersHeem was woensdag 28 febr. te gast bij 't Esters Uurke' in het Dorpshuus. Leden Tonnie Roefs en Jan van den Hoogen vertelden iets over de topografie van Escharen door de jaren heen. Daarna werd een filmpje vertoond dat gemaakt is door wijlen Tiny Peeters van het zilveren huwelijksfeest van Theo Cuppen en Jaan van Dinther. Veel inwoners kwamen dit bruidspaar in 1962 in Zaal Van Raay feliciteren. Deze film riep mooie herinneringen op en er werd na afloop dan ook nog gezellig nagekletst.

Link naar de website '200 jaar Topografie': topotijdreis.nl

Lees meer »

Kasteel op de Bolt?

Op onze website verschijnt binnenkort een pagina over 'kasteel', 't Boltshuijs, dat tot 1794 op De Bolt gestaan heeft. In de Minipers van februari 2018 staat hierover al een artikel met een korte vooruitblik. In een akte uit het jaar 1434 is de naam ‘die Bolt’ al te lezen. Of Huize de Bolt daadwerkelijk een kasteel of een versterkt en omgracht huis is geweest, blijft de vraag.

Lees het artikel op pagina: Publicaties: Kasteel op De Bolt.

Lees meer »

Prinses Elinn op zoek naar schat!

Jeugdprinses Elinn en voorzitter Piet Michiels van C.V. De Pieperknallers zijn gespot met een metaaldetector in hun achtertuin.
Op deze plek is namelijk bij Familie Schamp in het jaar 1897 een belangrijke gouden muntvondst gedaan. Piet en Elinn hebben echter niets meer kunnen vinden. Maar om deze schat te herdenken en omdat het voor de Carnavalsvereniging dit jaar met twee prinsessen een bijzonder jaar is, hebben ze een nieuwe munt laten slaan. Bij de sleuteloverdracht hebben ze Burgemeester Roolvink gevraagd deze munt zorgvuldig te bewaren. Ze hopen dat deze bijzondere munt over een paar honderd jaar ook weer als een schat tevoorschijn zal komen.

Lees op onze site meer over de Muntvondst en C.V. De Pieperknallers.

Lees meer »

Plaquette voor Wilhelminaboom uit 1898.

Zoals u wellicht weet heeft het Esters Heem al enige tijd plannen om onze bijzondere Wilhelminaboom te voorzien van een plaquette. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 6 febr. jl. heeft Lokale Partij Grave (LPG) hiervoor een motie ingediend. Deze is aangenomen en dus zal onze lindeboom bij de dorpspomp op het Burg. de Bourdonplein, binnenkort voorzien worden van een plaquette. Hierop zullen de gegevens over deze monumentale boom vermeld worden: Een boom die geplant is in 1898 ter herinnering aan de kroning van Koningin Wilhelmina.

zie pagina Burg. de Bourbonplein.

Lees meer »

'Geheime kaart' over inundatie Escharen in het archief van het NIMH.

Als onderdeel van de Peel-Raamstelling was het gebied 'het Broek' ten westen van Escharen onder water gezet om zo de Duitse opmars vanuit het oosten te vertragen. Door een dam onder/nabij de Escharense brug aan te leggen in de rivier de Raam werd het water stroom opwaarts opgestuwd en kwam het Raamdal, 'het Broek', onder water te staan. Op 10 mei 1940 in de vroege ochtend werd de Raambrug opgeblazen om zodoende een mogelijke Duitse opmars via Escharen te vertragen of te stoppen.

Kijk voor meer info op de pagina Peel-Raamstelling.

Lees meer »

Foto van sloop molen Zanddijk gevonden!

Tijdens de sloop van de molen in 1955 is bovenstaande foto gemaakt. Onder de toeschouwers is Antoon van Bommel (geheel links), van wie deze unieke afbeelding in het bezit was. Goed te zien is dat de molenberg, de belt, hier al is afgegraven. Juist op het moment dat deze foto gemaakt wordt, gooit men de wiekenas naar beneden. Voor de molen lijken de wieken al op de grond te liggen.

Zie Molen Zanddijk

Lees meer »

Fokregisters Nationaal Veeteelt Museum

In het Nationaal Veeteelt Museum in Beers liggen de fokregisters van de Fok- en Controlevereniging Escharen in bewaring. Deze boeken stammen uit de jaren 1920 tot 1950, dus uit de tijd dat de boeren voor de voet nog koeien hadden.
Wellicht moet het museum in Beers stoppen, omdat het KI-complex verkocht is. Het Veeteelt Museum heeft deze fokregisters daarom overgedragen aan het Esters Heem.

Graag willen wij over dit onderwerp een artikel maken voor op onze website. Heeft u dus nog informatie over deze vereniging dan horen wij dat uiteraard graag. 

Lees meer »

De Eierbond

Wat heeft deze afbeelding uit 1910 van de Markt in Grave met de Escharense Eierbond te maken?
Lees hier alles over op onze nieuwe pagina: De Eierbond. De naam in de volksmond voor de V.P.N. (Verenigde Pluimveehouders Nederland) afdeling Escharen-Langenboom.

Pagina: De Eierbond

Lees meer »

Bijna 2000 bidprentjes online!

Onze website met bidprentjes groeit gestaag. Vele families in en uit Escharen hebben ons al in hun familiearchief laten kijken. Het aantal gedigitaliseerde prentjes bestaat nu uit bijna 2000 kaartjes. Wim Jagers uit Venray heeft ons ruim 100 oude prentjes ter beschikking gesteld. Met Heemkundevereniging Felix Walter uit Langenboom heeft inmiddels een uitwisseling plaats gevonden, goed voor ook bijna 200 prentjes. Binnenkort gaan we de verzameling van Graeft Voort bekijken. Onze werkgroep bidprentjes is dus heel actief.

.

Lees meer »

Boerderij Den Heihoek

Er is weer een geschiedenis van een eeuwenoude Escharense boerderij aan deze website toegevoegd: Boerderij Den Heihoek, Kwartelweg 2. Ook al prijkt er op de huidige achtergevel het jaartal 1781, uit archiefstukken blijkt dat hier al veel eerder een boerderij gestaan heeft. Al in 1666 namelijk was deze in het bezit van de Heren van Tongelaar. Deze boerderij die toentertijd verpacht werd, heette eerst 'Den Grooten Hoff'.

 Lees meer hierover op pagina: Boerderij Den Heihoek

Lees meer »

Straatnaam: De Schutsboom

Eind november heeft de nieuwe straat in ’t Hof van Esteren, een officieel straatnaambord gekregen: Schutsboom. Op initiatief van het EstersHeem is voor deze historische veldnaam gekozen. Wij zijn dan ook tevreden met het feit dat Gemeente Grave met ons voorstel akkoord gegaan is. Jammer blijft wel dat we niet op de hoogte zijn gebracht van plaatsing van dit bord. Graag hadden we aan dit feit, samen met het St. Abt Anthonius Gilde, meer aandacht besteed.

Meer lezen over de historie van dit gebied kunt u op onze pagina De Schutsboom.

Lees meer »