Esters Heem » Nieuwsberichten

Laatste Nieuws van het EstersHeem


Verzamelalbum Belééf Historisch Grave

Vanaf 9 september kunt u bij de Jumbo stickers sparen om deze vervolgens in een boek te plakken. Zo ontstaat er een naslagwerk die de geschiedenis van Grave verteld. Esters Heem heeft hier op verzoek van het Graafs Museum aan meegewerkt. Ook al gaat dit mooie verzamelalbum grotendeels over de historie van stad Grave, de kerkdorpen krijgen ook een korte vermelding.

Lees meer »

Subsidie opknap kazematten!

Maart j.l. stonden we startklaar om een begin te maken met een opknapbeurt van een aantal kazematten in Escharen, deel uitmakende van de Peel-Raamstelling. De start in de vorm van het project NL-Doet werd echter abrupt afgebroken door de afgekondigde maatregelen rondom de corona-virusuitbraak.
Nu, 6 maanden later, zijn er nog geen concrete plannen dit project op korte termijn op te starten, maar de besprekingen hierover zijn inmiddels hervat. Desalniettemin zijn er erg positieve ontwikkelingen te melden. Reeds november vorig jaar heeft onze Kazematten-werkgroep bij de Gemeente Grave een verzoek ingediend voor subsidie uit de pot Historisch Grave.
Diverse malen overleg met de betreffende ambtenaren en verantwoordelijk Wethouder Rick Joosten heeft ertoe geleid dat ons een subsidiebedrag van €5.000,— is toegekend!
We zijn erg blij met dit bedrag en zeker met de wetenschap dat dit bedrag nog verhoogd kan worden als we in de toekomst in samenwerking met Waterschap Aa en Maas het project kunnen verruimen.
Waterschap Aa en Maas gaat nl. het gebied tussen de Raambrug van Escharen en de Stuw bij Kammerberg herinrichten. Een ecologische verbindingszone zal aangelegd worden en de recreatieve beleving van de natuur en cultuurhistorie langs de Raam zal verstrekt worden. Hier zullen ook de kazematten deel van uitmaken.
Komende herfst gaan we al wel een start maken met het reinigen van een 3-tal kazematten, welk mede een conditie-peiling van de kazematten zal zijn. We verkrijgen hiermee ook inzicht in de hoeveelheid werk en de tijd die het reinigen gaat kosten. Vanwege de huidige corona-regels gaan we deze test met een klein team uitvoeren en zal dit gebeuren door de heemkunde-commissieleden en enkele vrijwilligers. Wij houden u op de hoogte.

Lees meer »

Laatste college van B. en W. gemeente Escharen

Onlangs zijn we in bezit gekomen van een foto van het laatste College van B. en W. van gemeente Escharen. Deze foto, genomen in de raadszaal van het Gemeentehuis, is genomen bij de installatie van Burgemeester F.H.M. Schram in januari 1942. Dhr. Schram kreeg deze tijdelijke benoeming tot juli 1942 omdat Gemeente Escharen dan opgeheven zou worden. Burgemeester Schram vervulde deze functie tevens in gemeente Gassel.
Op de foto zien we:
v.l.n.r: Wethouder Jan Arts (Langenboom), Wethouder Marinus Roelofs, NN (waarschijnlijk een veldwachter), Burgemeester Dhr. F. Schram, diens echtgenote en Minard Peeters (secretaris).
Deze foto is ons toegestuurd door Herman de Klein, een kleinzoon van wethouder Jan Arts.

Lees meer »

Hoe oud is jouw huis?

De TU Delft heeft de website parallel.co.uk/netherlands ontwikkeld waarmee je binnen een paar seconden kunt uitzoeken hoe oud een gebouw is. Deze informatie komt van de openbare database 'Basisregistratie Adressen en Gebouwen'. 
Nieuwe gebouwen zijn blauw en groen, terwijl oudere panden geel, oranje en rood zijn. Dit levert niet alleen veel informatie op maar ook mooie afbeeldingen.
Als je de muis op een gebouw houdt zie je uit welk jaartal dit komt. Opgemerkt moet wel worden dat enkele boerderijen niet als 'rood' staan ingekleurd terwijl ze dat wel zijn. Deze panden staan er dus veel langer dan staat aangegeven maar zijn door grondige verbouwingen op een ander jaartal geregistreerd.
Het oudste gebouw volgens deze kaart vinden we op de Vogelshoek, Kievitweg 1, bouwjaar 1710.

Lees meer »

Koning Lodewijk Napoleon bezoekt Escharen

Uitspitten van de archieven van het Dorpsbestuur leverden inderdaad het bewijs op dat Koning Lodewijk Napoleon in 1809 in Escharen geweest is! Hij schonk Escharen zelfs f 1200,- voor de bouw van een nieuwe kerktoren. Verder in het archief o.a. een prachtige rekening van het St. Antonius Gilde die voor begeleiding van de Koning een ton bier krijgt.
Lees hier het hele artikel.

Lees meer »

Beugelbal

Onlangs ontvingen we van de dochter van Rien Verstraten een grote houten bal. Bij grondwerkzaamheden aan een sloot nabij de Willem van Esterenweg, heeft haar vader deze destijds gevonden. De bal weegt 2860 gram en heeft een diameter van 18 cm. Volgens ons onderzoek is het zeer waarschijnlijk een oude beugelbal. Het hout is bijzonder hard, zwaar en donkerrood. De bal zou gemaakt zijn van het kernhout van de Quebrachoboom. Een houtsoort die ook wel ‘bijlenbrekershout’ genoemd wordt. Beugelen was een balsport die in Escharen ook beoefend werd. Achter het Café van Kobus Bulkens lag een beugelbaan. Kobus was timmerman en had hier van 1920-1933, een timmermanswerkplaats en een café. (het pand o.a. Café Bardoel). Wellicht is deze gevonden beugelbal hier ooit gebruikt?

Lees meer »

Koning Lodewijk Napoleon

In het archief van het Dorpsbestuur van Escharen uit 1809 vonden we een aantekening. Het betreft een rekening van Meester timmerman Peter van Raay. Naast reparaties aan het Broekhekkens en het Schoolhuis staat er ‘.. het maken der Bogen voor de komst des Konings.'.
Onze nieuwsgierigheid is gewekt. Reden om verder het archief in te duiken en andere dorpsrekeningen te gaan bekijken. Het jaartal 1809 verwijst naar Koning Lodewijk Napoleon. Is deze vorst echt in Escharen geweest?

Lees meer »

Boerderij Den Tarpot

De laatste toevoeging aan deze website is een pagina over de geschiedenis van boerderij Den Tarpot. Deze boerderij aan de Rotscheweg 3, is gebouwd in 1854. De geschiedenis van deze boerderij is onlosmakelijk verbonden met de familienaam Kuijpers. Een dochter van Mathijs Cuppen, Hermina, trouwde toentertijd met Hent Kuijpers. Lees hier de nieuwe pagina.

Lees meer »

Muziekvereniging Eendracht speelt 'het Dorp'.

75 Jaar Vrijheid!

Muziekvereniging Eendracht: Een Bevrijdingsfeest met een rondtocht van ons muziekkorps door het dorp, is dit jaar helaas niet mogelijk. Gelukkig kunnen de digitale middelen enigszins een oplossing bieden. Voor u hebben we op een veilige manier, in thuis quarantaine, een opname gemaakt van "het Dorp" van Wim Sonneveld. Met hulp van Esters Heem hebben we deze opnames tevens kunnen voorzien van beelden uit de bevrijdingstijd van Esteren .

Klik op de afbeelding. Veel kijk en luisterplezier!

Lees meer »

Weblinks

In deze bijzondere tijd brengt u wellicht meer tijd door op internet. We hebben mede daarvoor een pagina gemaakt met handige weblinks die wellicht interessant voor u zijn. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!

Ga naar 'Weblinks'.

Lees meer »

Verborgen Raamvallei

De nieuwsbrief ‘De Verborgen Raamvallei’ van Waterschap Aa en Maas maart 2020, is onlangs verschenen. 
Hierin aandacht voor de inloopbijeenkomst voor de herinrichting van de Graafsche Raam. Het gaat hier om het traject tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave. EstersHeem is een van de betrokkenen die mee heeft mogen denken over de nieuwe inrichting en de mogelijkheden die het biedt voor onze cultuurhistorie. Zo hebben in dit gebied de kazematten, de loop van de Beersche Maas, de Zuiderwaterlinie en het oorspronkelijke Waaiwiel onze speciale aandacht.

Hier de link naar deze nieuwsbrief.

(Fotobron: Waterschap Aa en Maas)

Lees meer »

NL.Doet gaat niet door!

A.s. zaterdag 14 maart zou Estersheem met 17 vrijwilligers een begin maken met het schoonmaken en opknappen van de kazematten. Ook Wethouder Rick Joosten zou zijn medewerking verlenen. Deze dag moest een opmaat worden van een grotere actie voor het behoud van deze overblijfselen van de Peel-Raamstelling in het Raamdal.

De NL-Doet actiedagen, zijn echter in heel Noord Brabant wegens het coronavirus afgelast.

Een klein begin is er echter afgelopen woensdag al wel gemaakt. Gerard van Beuningen heeft een tweetal kazematten met zijn graafmachine rondom schoongemaakt. Onze hartelijke dank hiervoor.

Binnenkort gaan we opnieuw de actiedag plannen.

Lees meer »

Kazematten project NL Doet

NL Doet op zaterdag 14 maart 2020.

Esters Heem heeft met succes een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds, dat vrijwilligers-projecten in het kader van NL Doet stimuleert met een kleine financiële prikkel. Een 14-tal kazematten op Escharens grondgebied hebben de tand des tijds maar net doorstaan. EstersHeem gaat zich inzetten om deze vervallen kazematten op te knappen. Wij nodigen iedereen uit die zaterdag 14 maart mee wil werken om zich te melden. Zie publicatie in ArenaLokaal.

Lees meer »

Opgravingen Den Alendonk

Onlangs zijn we in het bezit gekomen van een Engelstalig wetenschappelijk artikel van P. Verwers over het Merovingisch grafveld hier in Escharen. Destijds gevonden bij archeologisch onderzoek in de jaren 1981-1982 op ‘den Alendonk’. (Dit is grofweg het gebied tussen het Duisterstraatje en de Raam.) Amateurarcheoloog Martien Koolen was dagelijks bij dit onderzoek van het ROB aanwezig. Van hem kregen we veel informatie en alle toentertijd door hem gemaakte dia's. De pagina Bodemvondsten Den Alendonk hebben we daarom geheel vernieuwd. Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat deze belangrijke vondsten niet meer te traceren zijn.

Lees meer »

Esters Uurke

Woensdag 12 februari was het EstersHeem weer op bezoek bij het Esters Welzijn. Zeker 45 belangstellenden kwamen bij het Esters Uurke op de koffie. Als gastspreker hadden we Dhr. Toon Ermers van Heemkundevereniging Felix Walter uit Langenboom uitgenodigd. De vertoonde documentaire van NPO over de ‘Heerlijke jaren vijftig’ is voor een deel in Langeboom opgenomen. Toon Ermers voorzag daarom de beelden van aanvullende informatie. De film gaf in een prachtig tijdsbeeld van hoe hier in de omstreken destijds geleefd en gewerkt werd. Afgaand op de aandachtige toeschouwers en de reacties nadien, was het zeker een geslaagde en gezellige bijeenkomst.

Lees meer »

Bernardina Kerkdeur

Op zondagmorgen 20 september 1818 trouwt op het Gemeentehuis van Escharen, Antoon Bisschops met Bernardina Kerkdeur. De achternaam van de bruid 'Kerkdeur' en het ontbreken van de namen van haar ouders op de huwelijksakte, maakt ons nieuwsgierig. Wie was zij? Hoe kwam Bernardina aan deze bijzondere achternaam? Waar in Escharen woonde het echtpaar Bisschops-Kerkdeur ?

Lees haar verhaal op onze nieuwste pagina: Bernardina Kerkdeur.

Lees meer »

Filmbeelden Watersnood 1926

De overstroming van de Maas in januari 1926 is een ramp voor Cuijk en wijde omgeving. Het water richt enorme schade aan en het gebied raakt vrijwel onbegaanbaar en onbereikbaar. Vee komt om het leven en huizen raken zwaar beschadigd. Op de site van het BHIC staat sinds kort een oude filmopname die deze ravage toont. Het geeft een goed beeld van hoe ook Escharen ten tijde van de Beersche Maas in 1926, te lijden heeft gehad. Klik hier voor de link.

 

Lees meer »

Het Kadaster

In 1810 wordt Nederland ingelijfd bij Frankrijk, met als gevolg dat de grondbelasting wordt ingevoerd. Voor die belasting wordt gestart met opmeten, schatten en tenaamstelling van grondeigendom. Daarmee begint de opbouw van het Kadaster. Sinds 1832 bestaat het Kadaster officieel. Op welke manier wij de gegevens uit het Kadaster gebruiken voor onze heemkunde leest u op deze nieuwe pagina: Het Kadaster.

Lees meer »

Schutsheuvel

In het Esters Broek heeft tot ± 1956 een Schutsheuvel gelegen. In de volksmond werd deze 'De Witte Berg' genoemd. Ten tijde van de Beersche Maas was deze in functie als een soort van vluchtheuvel. Mens en dier konden hier snel bescherming zoeken tegen het opkomende water. Een artikel hierover staat in de komende Minipers en hier op de website.

Lees meer »

Peel-Raamstelling

Esters Heem heeft sinds kort een nieuwe werkgroep: De Peel-Raamlinie. Zij maken plannen voor het behoud en herstel van de kazematten in het Esters Broek. Deze werkgroep bestaat uit: Jan van den Hoogen, Herman Peters, Jan Roefs en Willy Arts. Er ligt inmiddels al een prachtig plan van aanpak klaar. Binnenkort hoort u zeker meer van hun activiteiten.

Lees meer »

Graafsche Raam

Waterschap Aa en Maas: Graafsche Raam

Op dinsdag 3 december heeft een schetssessie plaatsgevonden rondom de ontwikkeling van de Graafsche Raam. Tijdens deze bijeenkomst zijn met een brede vertegenwoordiging vanuit diverse belangengroepen en betrokken organisaties ideeën opgehaald voor de herinrichting van het gebied rondom de Graafsche Raam, tussen de Beersche Maasweg en het gemaal van Sasse. Esters Heem, Jan van den Hoogen en Tonnie Roefs, waren hierbij aanwezig.

Het was een erg zinvolle bijeenkomst en het beloofd een prachtig plan te worden. Waarin naast de natuurlijke doelen voor de Raam zelf ook vele aanknopingspunten op het vlak van cultuurhistorie en recreatie aan bod kwamen. We denken hierbij aan een wandel- en fietspad langs de Raam, aandacht voor de Beersche Maas, de Zuiderwaterlinie en de Peel-Raamstelling. Wij houden u van het vervolg op de hoogte. Het deel vanaf de Escharense brug tot aan Kammerberg komt volgend voorjaar aan de beurt.

Lees meer »

Het Boltsebroek

Van Familie van Melis ontvingen we het bericht dat de naam van hun mini-camping definitief is veranderd in Het Boltsebroek. Deze aanpassing, ‘de’ vervangen door ‘het’ maakt dat het historisch nu weer klopt. Fijn! De naam ‘het’ broek verwijst hier immers naar moerassige grond gelegen op De Bolt. Aanvraag van zo’n kleine naamsverandering heeft hen nogal wat moeite gekost. De bewegwijzering wordt ook aangepast.

Lees meer »

Trouwfoto Gemeentehuis

Tot de opheffing van Gemeente Escharen in 1942 werd er voor de Burgelijke Stand op het Gemeentehuis getrouwd. Men was hiervoor welkom in de raadszaal. Tot op heden hebben we echter nog maar één foto in ons archief die hier gemaakt is. Zie afbeelding hiernaast van het huwelijk van Cato Cuppen en Piet van Gaal op 1 September 1938.

Wij hopen dat dit bericht meer foto's gaat opleveren. Zou u uw familiealbums nog eens door willen bladeren?

Lees meer »

Document 1940

Document 1940, Grave op weg naar de oorlog, is het tweede boek van Cees Vos. Van zijn hand verscheen in 2014 'Bridge Eleven Is Ours'. Zijn nieuwste boek is 31 augustus verschenen.

In 'Document 1940 'beschrijft Cees Vos o.a. de geschiedenis van het noordelijk deel van de Peel-Raamstelling, van Gagel tot Maas. Het hart van het verhaal wordt gevormd door brieven van de militairen in de stelling in het Escharens Broek. Esters Heem is bij dit boek betrokken geweest door het geven van informatie van de plaatselijke bevolking en door het aanleveren van foto's. Esters Heem is verheugd dat, dit nog onbekende deel van de Peel-Raamlinie, nu eindelijk op papier staat. Wij kunnen u dit boek dus van harte aanbevelen. Het boek is ook bij ons te koop voor €20,-. Heeft u interesse neem dan contact met ons op: mail@EstersHeem.nl 

Lees meer »

75 jaar Bevrijding

Voor het in beeld brengen van wat hier in Escharen rondom 17 september 1944, heeft afgespeeld, heeft Esters Heem verschillende 80-plussers bezocht. Het zijn mooie persoonlijke verhalen geworden, die vertellen hoe zij deze historische dag als kind beleefd hebben.

Lees dit verslag op de pagina: Publicaties.

Lees meer »

Luchtdoop Adrianus van Dinther

Uit het familiearchief van de kinderen van Piet en Ko van Dinther-Schonk, kregen we een interessante foto. Burgemeester Van den Hövell tot Westerflier is hier in gesprek met de 81-jarige Adrianus van Dinther. Deze foto blijkt gemaakt te zijn tijdens de Vliegweek die in 1933 in Balgoij/Keent gehouden werd. Middels deze link komt u bij dit nieuwe artikel terecht en leest u er alles over.

Lees meer »

Voortgang Claim

In het tijdschrift van het Brabants Heem, De Koerier, is in de laatste uitgave een artikel gepubliceerd over onze claim. Middels deze link kunt u dit lezen. Wij zijn enorm blij met de hulp van Brabants Heem. Ook van andere heemkundeverenigingen en de vele bezoekers van onze site, krijgen we veel steun. We hopen dan ook nog steeds op een goede afloop. Ondertussen pakken we de draad weer op en gaan we verder met het aanvullen deze website. 

Lees meer »

Claim

Een trouwe bezoeker zal het wellicht opgevallen zijn dat er de laatste periode weinig actie is op onze website. Dit heeft zijn reden. Voor een door ons gebruikte foto hebben we van een fotografe een forse claim ontvangen met betrekking tot auteursrecht. We zijn hierdoor erg uit het veld geslagen. De toekomst van deze website is hierdoor onzeker geworden. We houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Lees meer »

Kadasterkaarten

Het Kadaster is een onmisbare bron voor ons onderzoek naar de dorpsgeschiedenis. Deze week zijn we in het bezit gekomen van alle originele kadasterkaarten van Gemeente Escharen. EstersHeem had al een abonnement op Kadasterviewer, een computerprogramma waarin al deze kaarten gedigitaliseerd zijn. Hiermee is de eigendomsgeschiedenis van panden en onroerend goed te achterhalen van ca. 1840 tot en met 1942. Via verwijzingen in het digitale register vind je telkens de oude en de nieuwe eigenaar. Ook de grootte van het perceel en het grondgebruik (huis, erf, boomgaard, weiland etcetera) is vermeld.

Lees meer »

De Brouwketel

Hoe de herberg van de plaatselijke veldwachter Peter Engelmann aan de basis stond van het huidige bedrijf 'De Brouwketel', kunt u lezen op deze pagina. Onlangs ontvingen we van Fam. Peters veel foto's en gegevens van hun tijd (1951-1982) in De Kleine Brouwketel. Reden voor ons om de reeds bestaande pagina grondig aan te passen. Zie hier de verwijzing.

Lees meer »

1e klas 1959

Woensdagmiddag 10 april hadden de leerlingen van de 1e klas uit 1959 een reünie. De opkomst was groot. Ook de toenmalige leerkrachten, Meester Jilissen, Juffr. Bardoel en Juffr. Nooijen waren hierbij aanwezig. Vele verhalen werden verteld en jeugdherinneringen opgehaald. Ook EstersHeem was hier een uur aanwezig. We hebben anekdotes kunnen optekenen, foto's kunnen inscannen en hebben de film uit 1967 vertoond. De organisatie, leerling Maria Loeffen, had het prima voor elkaar. De reacties van een ieder was dan ook heel enthousiast.

Lees meer »

Muziekboek koster M. Linders

Uit de nalatenschap van het koster-echtpaar Piet en Ko van Dinther-Schonk kregen we een oud muziekboek. Hierin staan verschillende handgeschreven muziekstukken voor kerkelijke missen. Dat het gaat om een muziekboek uit de Escharense Lambertuskerk blijkt o.a. uit het 'Danklied aan den Heiligen Machutus' en uit de naam die op de binnenzijde van de kaft geschreven staat: M. Linders. Marianus Linders was tot zijn overlijden in 1905, koster in de Escharense kerk.
Lees hier meer over Marinus Linders.

Lees meer »

Gemeentevlag Escharen

De originele Gemeentevlag van Escharen wordt bewaard in het Graafs Museum en staat als volgt in hun collectiedatabase:
Gemeentevlag van Escharen. Rood-witte vlakken met Maria met kind in linkerbovenhoek op blauwe achtergrond. Rood-witte franjes langs de 3 zijden. Vlag gebruikt tot opheffing gemeente Escharen in 1942. Diverse beschadigingen. Afmetingen: 135 x 150 cm.

Deze vlag is van oorsprong een defileervlag. Deze werd tijdens de grote vlaggenparade in 1935 in 's-Hertogenbosch is gebruikt, en later in 1938 tijdens het defilé in Amsterdam tijdens de viering van het veertigjarig regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina. Iedere gemeente in ons land zonder eigen vlag kreeg een dergelijke vlag. Elke provincie had zijn eigen ontwerp. Gemeente Escharen is, net zoals velen gemeentes, deze defileervlag naderhand als gemeentevlag gaan gebruiken.

Lees meer »

Schenking Bidprentjes

Onlangs heeft onze werkgroep Bidprentjes de verzameling van Mevr. Jo van Schipstal-Arts geschonken gekregen. Deze collectie bestaat bijna geheel uit prentjes van Esterse mensen. Veel hebben we in het verleden al van haar mogen scannen maar nu hebben we dus de originele kaartjes in ons bezit. Ook kwamen er nog een tiental nieuwe aanvullingen tevoorschijn. Onze collectie bevat inmiddels rond de 2200 bidprentjes. Jo, namens Esters Heem, hartelijk dank voor deze gift.

Lees meer »

Opgraving Alendonk 1982

Onlangs zijn we in het bezit gekomen van een Engelstalig wetenschappelijk artikel van P. Verwers over het Merovingisch grafveld hier in Escharen. Destijds gevonden bij archeologisch onderzoek in de jaren 1981-1982 op ‘den Alendonk’. (Dit is grofweg het gebied tussen het Duisterstraatje en de Raam.) Amateurarcheoloog Martien Koolen was dagelijks bij dit onderzoek van het ROB aanwezig. Van hem hadden we al veel gegevens maar met dit artikel als informatiebron gaan we deze pagina aanpassen. Gelukkig heeft Martien destijds veel foto’s gemaakt, want de vondsten zijn niet meer te traceren. De pagina ‘Bodemvondsten/ den Alendonk is dus tijdelijk onder constructie.

Lees meer »

Sint Machutus

Escharen is sinds jaar en dag een bedevaartsoord van St. Machutus. Vele pelgrims uit de wijde omgeving bezochten de Lambertuskerk om deze Heilige, die aangeroepen werd voor o.a. kinderziektes, te vereren. Er werden in de jaren zestig verschillende devotie-artikelen van Machuut verkocht. Esters Heem is hiernaar op zoek en wil deze graag in hun archief bewaren. Wie heeft er voor ons nog een beeldje, boekje, wijwaterbakje of medaille van Sint Machutus? Ga hier naar ons contactformulier. 
Lees meer »

Dialectenbank

Luisteren naar het dialect van deze streek.

Het Meertens Instituut (onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur) heeft in de jaren 60 in veel plaatsen het dialect op band opgenomen. Inwoners vertellen in hun streektaal mooie verhalen over vroeger. Deze opnames zijn verzameld en samengebracht in een zogenaamde Dialectenbank. Ook al staat Escharen er niet in, verschillende plaatsen in onze omgeving wel. Zij zullen zeker voor u herkenbaar zijn. Daarbij vertellen de verhalen veel over het alledaagse leven van toen. Hier de link naar de Dialectenbank.

Lees meer »

Villa Nova toegevoegd

De zoektocht naar de geschiedenis van 'Huize Villa Nova' was erg interessant maar een hele puzzel. De historie van dit landgoed gaat terug naar de Heren van Cuijk als de Waltgraaf er woont. Later komt het in handen van De Zusters der Liefde ofwel het Liefdesgesticht De Wijnberg uit Grave. De naam 'Villa Nova' blijkt toen pas in gebruik genomen te zijn. Op deze nieuwe pagina  kunt u lezen wat we tot op heden over deze bijzondere boerderij ontdekt hebben. 

Lees meer »

'Hoeve die Elsen' in 1565

Dagelijks zijn er veel vrijwilligers bezig om voor het BHIC eeuwenoude schepenprotocollen te transcriberen. Door hun inzet is het voor ons mogelijk om deze oude aktes te kunnen lezen.

Zo dook er onlangs in een minuutakte uit 1565 van de Familie Hoernken uit Erp, de naam op van een Escharense boerderij: 'hoeve gelegen tot Escheren metter toebehoerten, ter plaetsen geheijten die Elsen'. Hierdoor kunnen we weer een stukje geschiedenis van boerderij Den Elsbosch inkleuren.

Lees meer »

Klooster St. Agatha

Ons onderzoek naar de geschiedenis van Landgoed Villa Nova bracht ons onlangs naar St. Agatha. Hier, in het oudste klooster van Nederland, is het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd. Het archief van de Congregatie Zusters der Liefde uit Tilburg ligt hier opgeslagen. Deze kloosterorde kennen wij beter als Gesticht De Wijnberg in Grave. Ons onderzoek heeft geresulteerd in een bevestiging dat ook de Zusters van De Wijnberg, Villa Nova in hun bezit hebben gehad. De pagina over de geschiedenis van Villa Nova is bijna gereed dus binnenkort volgt hier op de website het hele verhaal.

Lees meer »

Merksteen Beersche Maas

Van Willy van Schipstal ontvingen we deze week een foto van een merksteen van de Beersche Maas. Deze peilmerkstenen werden in 1827 in de dijken gegraven. Zo konden er hoogte-opgaven van de Beersche Maas gedaan worden naar Amsterdams Peil. Deze stenen werden gemerkt en in kaart gebracht. Door het afgraven van dijken en verbreding van wegen zijn de meeste verdwenen. In het huidige landschap hebben we er nu dus twee kunnen traceren. Beiden in restanten van de dijk rondom Polder de Vogelshoek. Merksteen 'J' bij de Broekse Wielen en nu dus ook merksteen 'H' in de dijk achter boerderij Den Heihoek. (zie Beersche Maas)

Lees meer »

Film 1967 opnieuw vertoond

Zondag 27 januari om 11.00 uur wordt in het Dorpshuus de film van 'Escharen in 1967' opnieuw vertoond. Tijdens de dag van Nostalgisch Esteren was deze film een groot succes. Nadien hebben we van veel mensen de vraag gekregen of deze film nogmaals vertoond kon worden. De werkgroep heeft besloten dit dus op 27 januari te doen. Zie hier een filmfragment.

Let wel, enkel de film zal dan te zien zijn. Natuurlijk kunt u in het Dorpshuus na afloop wel een kopje koffie drinken en gezellig nakletsen. Entreeprijs €2,-. Tevens zal voor €7,50 een herdruk van het boek De Dorpswandeling, in een beperkte oplage weer te koop zijn.

Lees meer »

Brabants Heem

Sinds 1 oktober heeft Esters Heem zich aangesloten bij Stichting Brabants Heem. Dit is een overkoepelende organisatie waarbij ± 127 Brabantse heemkundekringen zijn aangesloten. Middels regiobijeenkomsten, nieuwsbrieven, een website en 'De Koerier'  blijft Esters Heem zo op de hoogte van alle ontwikkelingen van heemkundeclubs hier uit de omgeving. Door samen te werken kunnen we veel van elkaar leren. Neem beslist eens een kijkje op de website: BrabantsHeem.nl. Ook het tijdschrift 'De Koerier' kunt u hier downloaden.

Lees meer »

Fotos' en bidprentjes

Op de 28e oktober tijdens de dag van "Nostalgisch Esteren', hebben we veel (oud)-Escharenaren ontmoet. Verschillende bezoekers hebben ons toen toegezegd nog eens op zoek te gaan naar fotomateriaal. We hebben inmiddels al meerdere mooie afbeeldingen en bidprentjes ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank! Met enkele personen hebben wij afgesproken contact te zullen opnemen. Dat gaan we de komende tijd dan ook zeker doen.

Lees meer »

Bedankt voor uw stem!

Maandag 3 november was de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne 2018. Het aantal stemmen heeft ons het mooie bedrag opgeleverd van € 372 . Onze hartelijke dank voor uw steun en stem. Dit geld willen we o.a. gebruiken voor het realiseren van enkele blijvende informatiebordjes in ons dorp.

Lees meer »

Dorpswandeling uitverkocht!

Maandag 5 november zijn de 50 informatiebordjes door onze werkgroep weer uit de tuinen in de dorpskom gehaald. EstersHeem bracht middels een dorpswandeling de historie van Escharen naar de bewoners toe. Ons doel om op deze manier iets over de geschiedenis van Esteren te vertellen is zeker geslaagd. Of je nu de hond ging uitlaten of voor een boodschap wegfietste, de fotokaarten kwam je overal in het dorp tegen. Fijn ook dat we veel positieve reacties hebben mogen ontvangen. 

Het boek met alle 50 fotokaarten en de plattegrond is inmiddels uitverkocht!!! U kunt zich nog wel inschrijven voor een mogelijke herdruk.

Lees meer »

Drukte bij 'Nostalgisch Esteren'.

Zondag 28 oktober was het een gezellige drukte in Escharen. In de dorpskern liepen veel mensen met behulp van een plattegrond langs de 50 'zeer-de-moeite-waard-plekken'. In het Dorpshuus bekeken 275 mensen de film uit 1967. Achtergrondmuziek was hierbij niet nodig, de toeschouwers zorgde zelf met hun mooie reacties voor commentaar. In de zaal was het dringen voor de fotoborden en landkaarten. Ook onze verzameling bidprentjes kreeg veel aandacht. Michel Bongers, die het Raadhuis aan het restaureren is, heeft met veel inwoners herinneringen kunnen ophalen.

We zijn blij en trots dat er zoveel mensen belangstelling hebben getoond en ons door woord en gebaar hebben laten weten dat het een geslaagde Esterse dag was. Zie het fotoverslag. Het wandelboek met de fotokaarten is nagenoeg uitverkocht. Heeft u hiervoor nog interesse neem dan contact met ons op.

Lees meer »