Hoeve de Prins

Hoek Graafschedijk/ Veldweg

Hoeve de Prins, foto gemaakt in 1950


Tot voor kort werd aangenomen dat Hoeve de Prins het stamhuis is van de tak: Daniël Peeters.  In onderstaande Schepenprotocol die onlangs in het archief van BHIC gevonden is, blijkt er op Hoeve de Prins eerst een familie Jans gewoond te hebben.

Daniël woont dan op boerderij de Zwarte Wiel, aan de Middelrotscheweg.

In 1794 koopt Daniël Peeters samen met zijn vrouw Mechtildis Jans deze boerderij. De achternaam van Mechtildis doet vermoeden dat de verkopende partij familie van haar zou kunnen zijn.

 

Verkoopakte 1794


.

Daniël Peeters (geboren in Cuijk 1740?-1810) trouwt in 1773 met Mechtildis (Mechelina) Jans (1741 -1825) geboren te Reek.

Ze wonen op de Zwarte Wiel en hier worden 3 zonen geboren. (Segerus in 1774, Petrus in 1776 en Martinus in 1778)  Waarschijnlijk sterven Segerus en Petrus op jonge leeftijd want over hen vinden we in latere bevolkingsregisters geen gegevens meer terug.
In 1794 verhuisd Daniël met zijn gezin naar het dorp naar Hoeve De Prins.


1795: Lijst met vermelding van de door de ingezetenen van Escharen geleden schade tengevolge van de krijgsverrichtingen van het Franse republikeinse leger.

 

Op deze lijst staan ook de eigendommen van Daniël Peeters.

Hij heeft flinke schade geleden. Zijn huis en schuur zijn afgebrand. En de kosten daarvan alleen al worden geraamd op 1800 florijn, heel veel geld toentertijd.

Verder hooi, koren en stro, 50 karren turf, bouwgereedschap, meubelen, rijs bossen, 10 hoenders, 2 koeien, 20 karren brandhout en een lange kar.


Hoeve de Prins: zoals het er vroeger voor de brand uit zag.


De zoon van Daniël, Martinus (Marten) trouwt met Ida Brands en blijft op De Prins wonen.

Samen krijgen ze een zoon, Peter Johannes Peeters (1820-1879) deze trouwt in 1851 met Anna Poos (1826-1887).

Petrus en Anna gaan wonen op boerderij de Schutsboom,(boerderij van Dongen) en krijgen daar samen 10 kinderen waarvan er 3 al heel jong sterven. Kinderen die blijven leven zijn o.a. Ida Helena (1853) zij gaat het klooster in en wordt Zuster Machuta en Theodorus Peeters(1850)

Na het overlijden van zijn moeder, Anna Poos, in 1887 verhuisd Petrus met zijn gezin naar Hoeve de Prins. Boerderij De Schutsboom blijft in zijn bezit en deze verpacht hij.


 

Theodorus Peeters (1850-1902) trouwt  in juni 1877 met Johanna Spanjers (1854-1939) uit Schaijk. 

Als zijn vader in 1879 en zijn moeder in 1887 komen te overlijden komt hij in 1887 met zijn gezin op de boerderij wonen.

Theodorus is tevens Wethouder.

 Samen krijgen Theodorus en Johanna 12 kinderen, en hebben daarbij nog 2 pleegkinderen.
1 Martien 1878 (trouwt Cato Pompe, is Gemeentesecretaris, St. Machutusweg 9)
2 Harrie 1879 (trouwt Trui Jacobs gaat wonen Bourbonplein 1)
3 Antje 1880
4 Piet 1882, Pater Evaristus, missionaris op Boreno
5 Dina 1884 (trouwt Johannes Cuppen)

6 Marie 1889 (trouwt Frans Heijs uit Mill)

7 Daatje (Ida) (1890 trouwt Toon Roelofs uit Groot Linden)
8 Jo 1892 (trouwt Johannes de Geer)
9 Jan 1893 (trouwt Marie Bens)
10 Dora 1894 (trouwt Johannes Opsteeg)
11 Thijs 1895 (trouwt Bertha Bens en gaat wonen op Hoeve De Prins)
12 Frans 1898 (trouwt Cato Verbruggen woont later op W. v. Esterenweg 3)
pleegkind Frans Spanjers, pater Marinus Spanjers, missionaris op Sumatra


 

Vader Theodorus Peeters overlijdt op 52 jarige leeftijd in 1902. 

Weduwe Johanna Peeters- Spanjers verlaat in 1922 boerderij De Prins en gaat met de dan nog thuiswonende kinderen wonen op Willem van Esterenweg 3.

 

Thijs (Mathijs) Peeters(1895) trouwt op 8 mei 1923 met Bertha Bens en neemt de boerderij van zijn moeder over.
Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren.

Op het erf met een prijswinnende springstier.

Op de achtergrond is Bertha te zien.

 

 

 

In de voordeur van de oude boerderij, Thijs en Bertha met een neefje van Bertha.

 

1945: Thijs Peeters op Hoeve de Prins. Achter hem de Veldweg (nu Meester Bongaardsweg).


De zus van Thijs, Ida(Daatje) Peeters gaat na haar trouwen (19-04-1921) met Toon Roelofs wonen in Groot-Linden. Zij krijgen 4 kinderen; Piet, Theo, Gonny en Jan.
Op jonge leeftijd is Ida overleden en een aantal jaren later ook Toon.
De kinderen Roelofs-Peeters zijn dan wees en komen naar Escharen.
Theo en Gonny gaan bij (ome) Thijs en (tante) Bertha wonen op De Prins aan de Graafschedijk en de 2 andere kinderen, Jan en Piet bij (ome) Frans en (tante) Cato op de W. v. Esterenweg 3.


Door een motor ongeluk komt Thijs Peeters in 1946 te overlijden. Bertha Peeters-Bens blijft dan als weduwe met Theo en Gonny Roelofs wonen op Hoeve de Prins.

 

In 1947 hertrouwd Bertha Peeters-Bens met Martien Schraven, een weduwnaar uit Mill.
Uit zijn eerste huwelijk brengt hij een zoon mee, Marius. 

  Gonny(1931-1996) trouwt in mei 1957 met Piet van Boekel van de Gasthuishoeve. Ze gaan in de Noord-Oost polder wonen en hier wordt hun dochter Ida geboren.

Na 2 jaar keren ze terug naar Hoeve de Prins en nemen de boerderij van Martien en Bertha Schraven over. Hier worden de zonen Jan en Rob geboren.
Martien en Bertha blijven bij hun inwonen.

.

Familiefoto juni 1965, 1e Communie Ida.

 

 

Trouwfoto: Gonny Roelofs en Piet van Boekel


2007: sloop van de boerderij.

 

 

 

Op de vrijgekomen locatie wordt het appartementengebouw 'Het Oeverkwartier' gebouwd.


Piet van Boekel (1925 - 2009)  de laatste eigenaar en bewoner van Hoeve de Prins, metselt in 2008 de eerste steen voor het appartementengebouw.Anno 2015 zijn er in Escharen helaas weinig zichtbare herinneringen meer aan de eens zo'n grote en belangrijke boerderij: Hoeve de Prins. 

Alleen de bejaardenwoningen aan de Graafschedijk, gebouwd in de jaren zestig vorige eeuw op de plaats van de boomgaard die hoorde bij de boerderij, verwijzen nog naar het bestaan van Hoeve de Prins: 'De Prinsenhof'

Bij een renovatie is het oorspronkelijke bord verdwenen.

 


Door inspanningen van o.a. Toon van Gaal (buurtbewoner) en Henk Wijdeven (E.Z.V) is er in maart 2018 wederom een naambord geplaatst.