Herinneringen van Juffr. Nooijen


1e klas schooljaar 1959.

zie namenlijst


Dora Nooijen

Dora Nooijen is in 1938 geboren in St. Hubert. Zij komt in 1956 als onderwijzeres aan de St. Franciscusschool te werken. Zij heeft haar herinneringen op papier gezet en het Esters Heem is in juli 2017 bij haar en haar man in St. Hubert op bezoek geweest.

Ze vertelde enthousiast over haar fijne tijd in Escharen. Namen van oud-leerlingen en hun families weet ze zich nog feilloos te herinneren. Haar album met foto's, verhalen en tekeningen van haar onderwijstijd in Escharen, is haar dierbaar. Dit album hebben we mogen scannen.

Hierbij wil Dora Peters-Nooijen tevens iedereen de hartelijke groeten doen.


Herinneringen aan mijn onderwijstijd in Escharen 1956-1965.

 

Op 27 juni 1956 slaagde ik in Veghel voor onderwijzeres. Ik was 19 jaar oud. Na zeven jaar kostschool mocht ik weer naar huis. Ik had bereikt wat ik wilde: Juffrouw worden op een lagere school.

In het Katholiek Schoolblad stond een vacature voor de lagere school te Escharen. Ik solliciteerde en kreeg bericht dat ik op gesprek mocht komen.

Na dat gesprek op de pastorie met het kerk- schoolbestuur werd ik op 1 september 1956 benoemd tot onderwijzeres. Mijn twee zangdiploma's hadden de doorslag gegeven dat ik uitgekozen was uit de andere sollicitanten. Ik kreeg de eerste klas, gecombineerd met de een halve tweede klas toegewezen.

Ook moest ik zangles gaan geven aan de derde en vierde klas. Het spreekt voor zich dat ik erg blij was met deze benoeming temeer daar ik ook meteen een vaste aanstelling kreeg.

Mijn zus Fien was getrouwd met Piet Cuppen en zij woonde met haar gezin dus al in Escharen. Daar mocht ik 's middags mee-eten. Er was voldoende middagpauze om hiervoor naar de Rotscheweg te fietsen. Dat was dus allemaal fijn geregeld.


De St. Franciscus lagere school. In het eerste lokaal zat de de 6e klas met Meester Bongaards. Het tweede lokaal was voor de 1e klas met daarbij soms de helft van de 2e of 3e klas. Dit was het lokaal van Juffr. Nooijen. In het derde lokaal zat klas 2 met daarbij een gedeelte van 3. Hier was o.a. Annie vd Burgt en later Josie Bardoel de onderwijzeres. Het laatste lokaal was toentertijd klas 4-5 van Meester Jilissen.


Toen het eindelijk 1 september was, de dag waarnaar ik zolang had uitgezien, zag ik ineens erg tegen deze eerste schooldag op. Met mijn nieuwe fiets vertrok ik vanuit St. Hubert en fietste ik via 't Huukske naar Escharen. Op deze fietstocht van zo'n kleine 15 kilometer heb ik mezelf moed moeten inspreken. De tranen rolden me over de wangen. Op de Hoogeweg trof ik gelukkig Annie vd Burgt uit Langenboom. Zij was juffrouw van de tweede en derde klas. Samen fietsen we verder naar Escharen. Onderweg kreeg ik ook nog een lekke band.

Deze eerste schooldag is mij overigens 100 procent meegevallen en dat is het al die jaren zo gebleven.

Het waren fijne kinderen om les te geven. Aan het einde van het schooljaar vond ik het altijd jammer dat ze weg gingen. Soms kreeg ik dan weer een broertje of zusje als leerling in de nieuwe klas. Hele families heb ik zo leren kennen. Met de ouders had ik ook een fijn contact. 

Het personeel van de school ging heel collegiaal met elkaar om. Frans Bongaards was het hoofd der school. Zijn huis grensde aan het schoolpaadje met daartussen de speelplaats. Andere collega's waar ik mee samengewerkt heb zijn: Jo van Dinther, Annie van de Burgt, Josie Bardoel, Martien Jilissen en Henk van Kuppeveld.

De negen jaren dat ik verbonden ben geweest aan de Franciscusschool in Escharen, zijn voor mij hele fijne jaren geweest!

Dora Peters Nooijen, juli 2017.


Deze groepsfoto is gemaakt in 1959 op het schoolveldje achter de school aan de Graafschedijk. Bij droog en niet te koud weer werd hier buiten de gymles gegeven. Gymnastiek beperkte zich meestal tot tik- en wedstrijdspelen, een estafetteloop, korfbal of slagbal. Een gymzaal was er niet. 

zie namenlijst


Bovenstaande foto's zijn gemaakt tijdens de kerstviering in 1962. Deze werd door iedere klas in eigen lokaal gevierd. De meisjes kregen de rol van engel, dan kwamen de communie- en processie-jurkjes weer goed van pas. De jongens werden herder of koning. De onderwijzeres vertelde het kerstverhaal en de kinderen beeldden het uit. En natuurlijk werden werden er kerstliederen gezongen.


Onderwijzeressen Juffr. Nooijen (linksonder) en Juffr. vd Burgt (rechtsboven) begeleiden hier de 'bruidjes' bij een kerkdienst van de tot priester gewijde dhr. Schraven in 1959.


Juffr. Nooijen met de 1e klas in 1962, met maar lieft 35 leerlingen!

zie namenlijst


 

In oktober 1964 trouwde juffr. Nooijen met Jan Peters uit St. Hubert.

Na de huwelijksplechtigheid stonden heel veel leerlingen van de St. Franciscusschool het bruidspaar buiten op te wachten. Dit was voor haar een grote verrassing. 

Na een kinderreceptie en een voordracht van enkele leerlingen keerde de leerlingen weer met een bus huiswaarts naar Escharen. Veel oud leerlingen herinneren zich dit feest.


De meisjes van de 3e klas zaten in 1965 bij Juffr. Nooijen in de combinatieklas 1-3.


Toen Juffr. Nooijen in 1964 trouwde mocht ze van het kerk- schoolbestuur als getrouwde vrouw wel blijven werken maar werd haar vaste benoeming omgezet in een tijdelijke benoeming. Bij een eventuele zwangerschap zou ze moeten stoppen met werken.

Toen dit in het voorjaar van 1965 het geval was kreeg ze na negen dienstjaren ontslag.

Dat ook de kinderen hier erg veel moeite mee hadden blijkt uit afgebeelde brieven. Juffr. Nooijen werd na de vakantie vervangen door juffr. Hoek uit Beers.

De 1e klas was niet alleen het leerjaar waarin je leerde lezen en schrijven maar ook het jaar waarop je op 1e Pinksterdag de Eerste Heilige Communie deed. Hier ging een grondige voorbereiding aan vooraf. Er werd gewerkt in een speciaal werkschrift, geoefend in de kerk en de pastoor kwam regelmatig in de klas. Dit gebeurde allemaal tijdens de gewone lesuren onder schooltijd. Dat was geen enkel probleem want alle leerlingen deden toch de Communie. Van een groot aantal leerlingen heeft juffr. Nooijen het devotieprentje ter herinnering aan hun Eerste Communie bewaard.


Juffr. Nooijen beviel in 1965 van dochter Marieke. Later kwamen daar nog een zoon en dochter bij.


Schoolfoto uit 1959 van Juffr. Nooijen met drie van haar leerlingen: Truus Peeters, Riky Bisseling en Tiny Couwenberg.