Woensdag 12 februari was het EstersHeem weer op bezoek bij het Esters Welzijn. Zeker 45 belangstellenden kwamen bij het Esters Uurke op de koffie. Als gastspreker hadden we Dhr. Toon Ermers van Heemkundevereniging Felix Walter uit Langenboom uitgenodigd. De vertoonde documentaire van NPO over de ‘Heerlijke jaren vijftig’ is voor een deel in Langeboom opgenomen. Toon Ermers voorzag daarom de beelden van aanvullende informatie. De film gaf in een prachtig tijdsbeeld van hoe hier in de omstreken destijds geleefd en gewerkt werd. Afgaand op de aandachtige toeschouwers en de reacties nadien, was het zeker een geslaagde en gezellige bijeenkomst.