Laatste college van B. en W. gemeente Escharen

Onlangs zijn we in bezit gekomen van een foto van het laatste College van B. en W. van gemeente Escharen. Deze foto, genomen in de raadszaal van het Gemeentehuis, is genomen bij de installatie van Burgemeester F.H.M. Schram in januari 1942. Dhr. Schram kreeg deze tijdelijke benoeming tot juli 1942 omdat Gemeente Escharen dan opgeheven zou worden. Burgemeester Schram vervulde deze functie tevens in gemeente Gassel.
Op de foto zien we:
v.l.n.r: Wethouder Jan Arts (Langenboom), Wethouder Marinus Roelofs, NN (waarschijnlijk een veldwachter), Burgemeester Dhr. F. Schram, diens echtgenote en Minard Peeters (secretaris).
Deze foto is ons toegestuurd door Herman de Klein, een kleinzoon van wethouder Jan Arts.