De Lage Hof, Familie Cornelissen


Heesbergerweg 2, Boerderij De Lage Hof, 1966.


Eerste bewoner van boerderij De Lage Hof op Heesbergerweg 2, was Adrianus Cornelissen. Nu wonen er op dat grondgebied nog steeds afstammelingen van hem. Ton Cornelissen in een mantelzorgwoning op nummer 4 en zijn dochter, wonend in de boerderij, op nummer 2.
Hieronder de geschiedenis van deze boerderij en zijn bewoners.

 

Kadaster nummer A216, in 1832.

 

Landbouwer Martinus (Marten) Peters verkoopt in 1831 een perceel bouwland, genaamd het Hommerzaad en den Leegenhof, een bunder en zeventig roeden groot. Koper is Adrianus Cornelissen, strodekker van beroep. Cornelissen betaalt voor dit land een bedrag van 200 gulden. Het perceel is verder belast met jaarlijks een schepel, zes koppen, acht maatjes en zeven vingerhoeden rogge, te betalen aan het kantoor der Domeinen te Grave. Volgens de verkoopakte is Adrianus Cornelissen op perceel A216 dan al begonnen met het bouwen van een huis. Om alles te kunnen bekostigen sluit hij bij dezelfde Marten Peters in maart 1831 een hypotheek af voor 750 gulden.

 

Kadasterkaart  Gemeente Escharen, 1832, Sectie A nr. 216.


Adrianus (Adriaan) Cornelissen is in 1811 in Escharen geboren. Zijn ouders waren Micheal (Michiel) Cornelissen (1755-1813) en Petronella Peters (1763-1843). Zij wordt ook Petronella Laurensen genoemd naar haar vader Laurens Peters.

Uit de overlijdensakte van Michiel Cornelissen in 1813 staat als vader te boek Corneille (Cornelis) Ariens (1763-1843) en als moeder Allegonda Tunissen. Allen zijn geboren en gestorven in Escharen, Cornelissen was dus een echte Esterse familie.

Adrianus was strodekker van beroep. Ook zijn broer Laurens, die woonde aan de Graafschedijk 58, was strodekker. Dit leverde hen de bijnaam ‘den dekker’ op.

 

Adriaan en Laurens Cornelissen opgetekend in het militieregister van 1813-18..


Adriaan is in 1831 als hij de grond in zijn bezit krijgt al begonnen met bouwen. Hij trouwt in 1845 met Maria Schouten (1809-1893) geboren in Mill. In dit gezin worden 3 kinderen geboren:

Martinus (1846),

Wilhelmina (1848),

Petronella (1852). 

Op hetzelfde adres staan ook hun personeel Cornelia Pouwels en Johanna van Zeeland als werkbode. ingeschreven. Als zij in 1857 zijn vertrokken, komt het echtpaar Emons- Manders als arbeiders op De Lage Hof wonen.

In november 1863 komt Adriaan op 72-jarige leeftijd te overlijden. In de memorie van successie lezen we zijn nalatenschap. Huis, erf, tuin- en weiland en heide op de percelen A nr. 219, 216, 214, 215, 213, 217, 218 en 237, samen groot 2 bunder, 57 roeden en 11 ellen, worden onder de erfgenamen verdeeld.Zijn weduwe, Maria Cornelissen-Schouten, blijft met haar kinderen op De Lage Hof achter. Dochter Wilhelmina verlaat als eerst de ouderlijke woning. Ze trouwt in 1871 met Gerardus Roelofs en vertrekt naar Cuijk.

 

Dochter Petronella Cornelissen trouwt in 1878 met Joannes Wilhelmus Poos (1844-1887). Naast Petronella's ouderlijk huis wordt door hen een nieuwe boerderij gebouwd. Deze boerderij gaat in de volksmond ook 'De Lage Hof' heten. Het bouw- en weiland zijn dan nog in gezamenlijk bezit van broer en zus, Martinus en Petronella.

(Zie pagina Lage Hof, Fam. Poos)

Rond 1880 trekt moeder, Maria Cornelissen - Schouten bij haar dochter Petronella in. Hier komt Maria in 1893 te overlijden.

Petronella Poos-Cornelissen


Martinus Cornelissen 1846-1925

Als oudste zoon van Adriaan Cornelissen en Maria Schouten blijft Martinus op De Lage Hof wonen. Hij trouwt in mei 1878 met Johanna Elisabeth Ewals (1852) uit Vierlingbeek.

In dit gezin worden zes kinderen geboren:

- Adriana Christina Cornelissen 1879-1960,

- Christina Maria Cornelissen 1881- 1891,

- Petronella Cornelissen 1883- 1909,

- Barbara Maria Cornelissen 1887-1961,

- Theodorus Marinus Cornelissen 1885-1951,

- Joseph Cornelissen 1893-1984.

 

Johanna Ewals 1852-1929

Martinus Cornelissen  1846-1925


Brand

Op 14 september 1901 breekt er brand uit op de boerderij van Martinus. De boerderij is verloren en eveneens het vee, de inboedel en de voorraad oogst. Opvallend is dat Martinus Cornelissen nu te boek staat als mandenmaker en niet langer als strodekker.
Zie artikel Graafsche Courant sept. 1901:

 

 

Naar het schijnt was de boerderij inderdaad goed verzekerd. Op onderstaande hulpkaarten van het  kadaster is te zien dat Martinus in 1901 op het perceel, A 213 een nieuwe boerderij bouwt. Deze komt voor de afgebrande oude boerderij te staan.

 

 

Verhalen uit overlevering vertellen dat deze nieuwe boerderij gebouwd wordt door Manus van de Wiel. Onderzoek wijst uit dat dit lijkt te kloppen. In het bevolkingsregister van 1902 staat inderdaad als kostganger bij Martinus Cornelissen ene Hermanus van de Wiel vermeld. Manus is vrijgezel en metselaar van beroep. Hij is een zoon van Arnoldus van de Wiel. Zij woonden in een inmiddels verdwenen woning, B170, op de hei tegen de grens van Gassel. Alles wijst erop dat Manus zich tegen kost en inwoning als metselaar liet inhuren. 

 

Kadasterkaart 1902


Uitsnede uit het stratenplan rond 1945. De Heesbergenweg liep als karrespoor/zandweg tussen de twee boerderijen door naar Het Hommerzaad. Als men de Cuijksesteeg overstak kwam men op het Kraaienpad. Een voetpad/koeienpad tussen het bouwland die aansloot op de Hongerkampseweg. In 1984 is dit pad verdwenen.


Joseph (Sjef) Cornelissen (1893-1984)

Na het overlijden van Martinus Cornelissen op 17 april 1925, wordt de dan 32-jarige zoon Sjef de nieuwe eigenaar van De Lage Hof.

Sjef trouwt in 1926 met Dora Driessen (1901-1973). Dora is een dochter van Driekske Driessen en Maria Hendriks. Zij was een buurtgenote van Sjef, want Dora's ouderlijk huis stond namelijk op Het Hommerzaad. In deze boerderij woonde later Grad van Haren getrouwd met Lies Driessen. Tegenwoordig woont er Familie Hellemons.

 

In het gezin Cornelissen-Driessen worden zeven kinderen geboren, Eerst twee dochters en daarna vijf zonen.

Rechts op de foto Dora Cornelissen-Driessen met kinderen en links haar zus Tonia van Boxtel-Driessen met haar kroost. Ook staan er enkele buurkinderen van Kaatje Poos bij.


1951: 25-jarig huwelijksfeest van Sjef en Dora Cornelissen-Driessen.

Familie Cornelissen en familie Driessen bijeen op de foto. Naast Dora zit haar vader Driekes Driessen. Naast Sjef zitten zijn zussen Sjaan en Marie Cornelissen. Helemaal links zit buurvrouw Kaatje Poos.


.

Foto boven: Sjef in de voortuin van zijn boerderij.

 

In 1966 zijn Sjef en Dora Cornelissen 40 jaar getrouwd. In datzelfde jaar trouwt ook hun jongste zoon Ton.  

Ton heeft dan de boerderij gekocht en grondig verbouwd. In een apart gedeelte van de boerderij blijven Sjef en Dora wonen.

Na enige jaren vertrekken ze naar het bejaardentehuis Maaszicht in Grave. Hier komt Dora in 1973 op 71-jarige leeftijd te overlijden. Sjef overlijdt 90 jaar oud in 1984.

 

Sjef en Dora Cornelissen-DriessenTon Cornelissen

Ton wordt in 1966 de nieuwe eigenaar van De Lage Hof. Hij trouwt dat jaar met Riet en samen stichten ze een gezin waarin twee dochters worden geboren.

 

Over zijn jeugdjaren op De Lage Hof heeft Ton een verhaal geschreven. Dit geeft niet alleen in een inkijkje in zijn leven maar ook een mooi tijdsbeeld van Escharen. Kortom het lezen zeker waard:

' Vijf generaties op De Lage Hof'

 

Bruidspaar Ton en Riet Cornelissen, 1966.


Mirjam Cornelissen

In 2015 wordt er door Ton en Riet een aanleunwoning gebouwd. Dochter Mirjam koopt dan boerderij De Lage Hof. Zij is dan de vijfde generatie Cornelissen die op deze locatie gaat wonen.

 

Heesbergenweg 2 en 4.