Winkel Driekske Verheggen


Graafsche Courant 1885.


Bovenstaande advertentie zagen we in een Graafsche Courant uit het jaar 1885 staan. Onze nieuwsgierigheid was gewekt om uit te gaan zoeken waar deze 'drukke winkel met handel' dan gestaan zou moeten hebben. Dit verzoek kregen we ook van dhr. van Riel, die de stamboom van de adelijke familie Lopis de Suasso aan het zoeken was. Hieronder leest u wat deze familie met deze winkel in Escharen te maken heeft.


In het jaar 1865 koopt smid Jan Thomassen (1822) een perceel weiland (F178) van Laurens van de Wiel. Deze meester timmerman woonde op de Liefkenshoekschestraat 6 (zie hier).
Smid Jan Thomassen, geboren in Beers, bouwt hier een boerderij. Waarschijnlijk was hij werkzaam in de smederij die stond op de hoek Liekenshoekschestraat/Busweg. Onderzoek naar deze smederij is nog gaande, dus hierover later meer.
Jan Thomassen vertrekt in 1870 naar Beers en zijn woning komt in de verkoop.

 

 

Voor f400,- is Hendrikus (Driekske) Verheggen koper van dit  'Huisje en land'. Het adres is dan Escharen 72, later wordt dit Lage Heide 70.
Driekske Verheggen is geboren in 1838 in Schaijk. Hij komt door huwelijk in 1867 naar Escharen. Driekske trouwt dan namelijk met de Escharense (Anna) Maria Kersten. 
Maria, geboren in 1834, is een dochter van Cornelis Kersten en Josina Laurenssen. Aan de Hoogeweg, schuin tegenover Van Sambeek, hadden haar ouders een herberg (zie Herbergen en Koffiehuizen).

Driekske en Maria krijgen 1 dochter: Johanna Maria geboren op 7-12-1873. Na 10 dagen (18-12-1873) komt Johanna echter al te overlijden. Het huwelijk blijft verder kinderloos. 

Na een jarenlang ziekbed overleed Maria in maart 1881.

 


Kaartuitsnede rond ±1875, boerderij/winkel Driekske Verheggen, Liefkenshoekschestraat 2.


Sinds de aankoop van de boerderij in 1871, staat in het bevolkingsregister eigenaar Hendricus Verheggen als winkelier te boek. Na zijn vestiging aan de Liefkenshoekschestraat is hij hier dus een winkel begonnen. Voor wat voor soort winkel het precies was hebben we geen bewijzen. We gaan uit van een winkel met koloniale waren, zoals koffie, thee en tabak. Maar in dit soort winkels kon men toentertijd voor allerlei artikelen terecht. In de verkoopadvertentie van 1885 wordt immers gesproken van 'een huis waarin een drukke winkel en handel wordt uitgeoefend'. We vinden ook een advertentie waaruit blijkt dat Verheggen depothouder was van een stomerij. De grootte van de winkel zal waarschijnlijk een kamer in het voorhuis zijn geweest. 

 

Advertentie Graafsche Courant 1883


Na het overlijden van zijn echtgenote Maria in maart 1881, trouwt Driekske in juni 1881 met de 18 jaar jongere Jonkvrouw Jacoba (Koosje) Regina Lopis de Suasso (1856-1897). Koosje was geboren in Zeeland en stamde af van een oude verarmde adellijke Portugees-Joodse familie. Zij had bij het echtpaar Verheggen-Kersten een betrekking als dienstmeid. 

 


Uit het huwelijk Verheggen-Lopis de Suasso worden hier in Escharen drie kinderen geboren. 
Maria Jospephina:18 maart 1882
Peter Augustinus: 27 maart 1883
Theodora: 6 maart 1884

Zie de bidprentjes van deze kinderen hieronder. (website bidprentjes)Maart 1985 vertrekt het gezin Verheggen- Lopis de Suasso naar de Schaftstraat in Uden. In dit pand beginnen ze een herberg met kruidenierswinkel.

 

Hun woning aan de Liefkenshoekstestraat 2 komt 'te Koop of te Huur'. Naast een drukke winkel met handel hoort er ook 2 bunder bouw- en weiland bij.

In de advertentie staan ook mooi de oude namen vermeld voor dit gebied: Hal en de Sandvoort. 

Verheggen kan geen koper voor zijn winkel/woning vinden en het pand komt in de verhuur. Het wordt in 1885 verhuurd aan Martinus van Amstel (1849) en Hendrika Roelofs (1851). Zij komen vanuit Beers hier met zes kinderen wonen. Er worden in Escharen nog drie kinderen geboren. In maart 1890 vertrekt dit gezin naar Cuijk.

De volgende huurder is landbouwer Bernardus Barten (1859) en zijn vrouw Anna Hofmans (1862). Ze komen uit Grave en vertrekken in 1899 naar Oeffelt.


In het kadaster vonden we bovenstaand kaartje. Hieruit blijkt dat in 1888 (dienstjaar 1889) op het perceel F343 een nieuwe woning wordt gebouwd. De oude boerderij zie je nog met potlood op perceel F342 ingetekend staan. Reden van deze her- nieuwbouw is ons nog niet bekend. Jacoba Lopis de Suasso komt in 1897 te overlijden. Weduwnaar Driekske en zijn kinderen besluiten in 1898 het pand in Escharen te verkopen. Deze verkoop vindt plaats in de winkel annex herberg van zijn broer Antoon Verheggen die in Escharen aan de Vonderstraat woont. 
Sinds het vertrek in 1885 door Driekske Verheggen naar Uden heeft het pand aan de Liefkenshoekschestraat nooit meer een winkelbestemming gehad. In de verkoopadvertentie wordt een huis met tuin en erf aangeboden. Ook de naam 'Hal' voor het gebied is vervangen door de naam 'de Lage Heide'.
Koper in het jaar 1900 is Jacobus Hanssen een koopman uit Grave.
Op 1 september 1899 overlijdt Driekske Verheggen in Uden op 61-jarige leeftijd.


Advertentie Graaafsche Courant december 1898.


In 1903 komt de woning in handen van Johannes Linders (1857-1929). Met zijn vrouw Theodora Arends (1866-1923) en drie kinderen (Lambertus, Mechelina en Maria) komt hij uit Beers naar Escharen. Hier worden in dit gezin nog twee kinderen geboren.

Dochter Mechelina Linders (1892-1958) trouwt met Johannes Anthonius Uijen (1896-1960). In 1925 komen ze vanuit Gassel naar Escharen. Kinderen Jo (1927-1999), Nel (1928-2013) en Theo (1931-2015) worden geboren.
Dochter Nel Uijen trouwt met Piërre Brentjes (1925-2009) en zij wonen vanaf 1953 tot 1956 hier aan de Liefkenshoekschestraat.
Gerardus Cruijsen is de volgende eigenaar en woont hier slechts kort tot 1958.
Daarna betrekken Jan van de Vorle en Marietje Derks deze woning.
In 1969 komt het in handen van Toon Lourensen (1945-2014). In het huidige pand woont tegenwoordig het gezin van zijn dochter. Op het erf staat een mantelzorgwoning voor zijn weduwe.

 


De huidige woning aan de Liefkenshoekschestraat 2, bewoond door familie Pater-Lourensen.