De laatste toevoeging aan deze website is een pagina over de geschiedenis van boerderij Den Tarpot. Deze boerderij aan de Rotscheweg 3, is gebouwd in 1854. De geschiedenis van deze boerderij is onlosmakelijk verbonden met de familienaam Kuijpers. Een dochter van Mathijs Cuppen, Hermina, trouwde toentertijd met Hent Kuijpers. Lees hier de nieuwe pagina.