1959 Priesterwijding Marius Schraven


Eucharistieviering Lambertuskerk 7 juni 1959


Marius Schraven woont op Hoeve De Prins, Graafschedijk 21. Marius is in 1933 geboren te Mill en is een zoon van Martien Schraven(1905-1967). Als Martien voor de tweede keer weduwnaar wordt komt hij door huwelijk in 1947 met zijn dan 13-jarige zoon naar Escharen. Martien trouwt hier met Bertha Peeters-Bens(1899-1998). Bertha is de weduwe van Thijs Peeters(1895-1946).

Marius gaat later naar het Groot-Seminarie van het Bisdom Den Bosch in Haaren. Hier rondt hij zijn priesteropleiding af in 1959. Op 23 mei van dat jaar wordt hij in Den Bosch tot Priester gewijd. 
In de Sint Lambertuskerk van Escharen draagt hij als Neomist op 7 juni 1959 zijn Eerste Heilige Mis op. (Een Neomist is een pas ingewijd priester.) Dit feestelijk gebeuren is in een fotoreportage vastgelegd. Dit album bevond zich in het archief van Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortelen en is ons onlangs geschonken. Hieronder een aantal foto's uit dit album.


Marius Schraven voor zijn ouderlijk huis, Graafschedijk 21


De dorpsbetrokkenheid voor deze eucharistieviering was groot. Bij de voordeur van Marius ouderlijke woning was ‘gepeeld’, dennentakken versierd met papieren bloemen. Langs de route van de boerderij naar de kerk stonden de wit-gele processievaantjes opgesteld. Ook de kerk was rijkelijk versierd met vele bloemstukken vooral op het hoofdaltaar.

Priester Marius Schraven vertrok in defilé naar de kerk. Daarbij voorafgegaan door een stoet van mannen met een slipjas en hoge hoed. Onduidelijk is ons nog of dit het St. Antonius Abt Gilde of het Kerkkoor is. Waarschijnlijk het Gilde. Hierachter liep een stoet van schooljeugd. Jongens in een nette broek met een witte blouse en stropdas. Gevolgd door een grote hoeveelheid bruidjes. Ieder meisje had destijds immers een communie- of processiejurk. De laatste vier meisjes droegen een soort van baldakijn versierd met bloemen. Hieronder liep Marius Schraven. Achter hem liepen familieleden en verdere genodigden. Vooraan de stoet liep het organisatiecomité, hoofdonderwijzer Frans Bongaards en Janus Kuijpers van het Kerkbestuur.

Deze fotoreportage laat ons mooi het oude kerkinterieur zien, met het prachtige oude hoofdaltaar en de communiebank. De Eucharistieviering was wat men noemde ‘een mis met drie heren’. Pastoor Stevens was daarnaast in een feestelijk kazuifel natuurlijk ook aanwezig. Alle misdienaars en akelieten hadden een taak.

Na de Heilige Mis vertrok men naar Café-zaal Van Raaij. Buiten werd de Neomist toegesproken en gefeliciteerd. Veel Esterse mensen kwamen uiteraard een kijkje nemen. Onder het toeziend oog van het onderwijzend personeel droeg de schooljeugd versjes voor.

Later ging het feest binnen verder met een receptie en diner. Cato van Raaij hoefde ditmaal niet zelf te koken, het diner werd verzorgd door Maison De Boer uit Veghel.