Onlangs heeft onze werkgroep Bidprentjes de verzameling van Mevr. Jo van Schipstal-Arts geschonken gekregen. Deze collectie bestaat bijna geheel uit prentjes van Esterse mensen. Veel hebben we in het verleden al van haar mogen scannen maar nu hebben we dus de originele kaartjes in ons bezit. Ook kwamen er nog een tiental nieuwe aanvullingen tevoorschijn. Onze collectie bevat inmiddels rond de 2200 bidprentjes. Jo, namens Esters Heem, hartelijk dank voor deze gift.