Tentoonstelling Archeologische vondsten, 15-1-2023


Arena, 13 januari


Om als EstersHeem ons 10-jarig bestaan te vieren met een tentoonstelling stond al lang op de planning. We willen het dorp betrekken bij onze activiteiten. De keuze voor het onderwerp archeologie is pas het afgelopen jaar genomen. Wetende dat dit voor veel mensen iets verder van hun bed ligt dan bv. familieportretten, hebben we hier toch bewust voor gekozen. Om iets van het ontstaan van ons dorp te begrijpen moeten we weten dat hier al uit de Steentijd (5000 j. voor Chr.) sporen van bewoning zijn aangetroffen. 
Het gebied lag ideaal, tussen de Raam en de Maas. Op de hoge rivierduinen vond men bescherming tegen het water. De eerste sporen van bewoning zijn dan ook allemaal gevonden op deze hoger gelegen gronden. De oudheid van Escharen is algemeen bekend. Ons dorp is bijvoorbeeld aanzienlijk ouder dan Grave. Verschillende belangrijke archeologische vondsten tonen dit aan. De meeste 'bodemschatten' zijn in het bezit van musea. Ook in het Graafs Museum liggen vele Esterse vondsten. Deze hadden wij u ook graag getoond maar uiteindelijk dacht het museumbestuur daar anders over.
Ook in deze tijd komen er nog schatten uit de grond die het bewaren en het bestuderen waard zijn. Iemand die hier jarenlang als amateurarcheoloog mee bezig is geweest, is Martien Koolen. Hij was meteen bereid om zijn collectie vondsten ten toon te stellen en toelichting te geven, graag zelfs. Ook Bert Keereweer reageerde enthousiast en zegde zijn medewerking toe. Voor drie detectoraars uit ons dorp werden mooie vitrines gemaakt zodat ook zij hun vondsten aan het publiek konden tonen.


Vondstenkaart

Om de belangrijkste bodemvondsten in Escharen te bundelen is een 'Vondstenkaart' gemaakt. Op dit overzicht krijgt men meer informatie over de archeologische vondsten en zijn de gebieden te zien waar deze gedaan zijn. De betreffende locaties staan met toponiemen op de kaart aangegeven. Tevens staat er als legenda een 'Tijdschaal' afgebeeld zodat men de vondst in de juiste tijdsperiode kan plaatsen. Tijdens de tentoonstelling werd deze kaart door vele bezoekers nauwkeurig bekeken. Het plaatsen van de veldnamen/toponiemen was voor veel mensen ook interessant. Wij hebben daarom besloten een dergelijke kaart te maken waarop zoveel mogelijk toponiemen staan aangegeven.Fotoverslag

Hieronder een fotoverslag van de tentoonstelling: de opbouw van zaterdag en het bezoek op zondag. Deze foto's zijn gemaakt door Matt Gerrits, fotograaf van de Minipers. We hopen u hiermee een impressie te geven van onze zeer geslaagde archeologische tentoonstelling. 

 

Amateurarcheologen Bert Keereweer en Martien Koolen.

 

Jan van den Hoogen (werkgroep Archeologie) en Martien Koolen zijn meer dan tevreden over het verloop van de tentoonstelling.


Het was een zeer geslaagde dag. De opkomst van het publiek was groot. Men was belangstellend en enthousiast. De sfeer was ronduit gezellig te noemen. De geschiedenis van Escharen leeft!
Dat men zeer betrokken is bij onze activiteiten blijkt ook uit een lange lijst van personen waarmee we binnenkort contact mogen opnemen. Zij hebben nog verhalen, voorwerpen, foto's, bidprentjes etc. van Esteren die ze met ons willen delen. 
Wij als EstersHeem krijgen daar ook weer energie van, op naar het volgend jubileum!

 

Lees een uitgebreid verslag van onze jubileumviering in de krantenartikelen onderaan deze pagina.


Kleur-, schrijf- en fotoplaat

De Escharense bevolking werd gevraagd om op papier te zetten wat voor hen 'ut moiste plekske van Esteren' was. Dit kon door middel van kleuren, dichten, schrijven of fotograferen. Al viel de deelname wat tegen, maar wat we ontvingen was erg mooi gedaan.
Twee personen ontvingen hiervoor een boek als prijs: Toon van Gaal (86) en Maikel van den Heuvel (34). Alle kinderen die de kleurplaat ingeleverd hebben, ontvingen een klein prijsje. Hieronder staan ze afgebeeld:

Luuk Opsteeg, 6 jaar: 'Als ik 's morgens mijn gordijnen open doe dan zie ik altijd de kerk'.

 


DeGraeF, Editie 37


Arena 20 jan. 2023


Esterse Minipers, februari 2023