Transportbedrijf Huub Van Sambeek Huub van Sambeek (1920-2011) was een zoon van Toon en Berta van Sambeek. Toon had naast een café ook een ‘autodienstonderneming’ aan de Hoogeweg bij het kruispunt ‘De Brouwketel’.

Huub groeide dus op tussen de (vracht)auto’s en werkte al jong mee in de zaak van zijn vader. Dat hij uiteindelijk, net als zijn andere broers, een transportbedrijf voor zich zelf begon was een logische keuze.
In 1951 kocht Huub een woning aan de Hoogeweg 13, en trouwde op 29 mei met Cisca Claassen (van de Zandvoort). De woning koopt hij van zijn schoonvader Theo Claassen. Deze zou er zelf gaan wonen maar door het plotseling overlijden van zijn vrouw, de moeder van Cisca dus, gaat dat niet door.

Samen kregen ze in de loop der jaren 7 kinderen. (Tonnie, Willie, Theo, Anne-Marie, Silvia, Huub en Lisette)Met een tweedehands legerautootje van vijfhonderd gulden, begon hij hier aan de Hoogeweg 13, zijn bedrijf.
Aanvankelijk beperkte de transportonderneming zich tot voornamelijk zand en grint. Later ging Van Sambeek ook melk rijden. Zeven dagen per week de boeren langs, en uiteraard: zelf de volle en lege melktuiten op de wagen tillen. Het was destijds de gewoonste zaak van de wereld dat een chauffeur z’n lading zelf loste. Dat hield in dat een vracht cement halen in Maastricht ook betekende dat er 500 zakken cement met de hand moest worden gelost.
In de loop der jaren werden er ook bouwmaterialen en veevoeders vervoerd.
Heel veel vrachten werden er geladen en gelost in de Graafse haven.


In de beginjaren vervoerde Transportbedrijf Van Sambeek ook de boomstammen die bestemd waren voor Klompenmakerij Van der Cruijsen van de Schrijfakkerweg. Hier op de foto; Huub achter het stuur en Wim, Cor en Therus van der Cruijsen, keuren het hout.


 1964: Huub en Cisca met kinderen: Tonnie, Willie, Theo, Anne-Marie, Silvia, Huubke en Lisette.Het bedrijf breidde zich steeds verder uit. Het aantal vrachtwagens nam toe en er kwam personeel in dienst. De naam veranderde in ‘Hub. van Sambeek en Zonen’.
Want inmiddels werkten alle 4 de zonen (Tonnie, Willie, Theo en Huubke) mee in het bedrijf.


Cisca 1967

 

Verschillende jaren werd er bij het bedrijf ook een ‘TOTAL’ benzinestation geëxploiteerd. Cisca was meestal degene die op een drafje uit de woning kwam om je auto of brommer vol te tanken.


De ritten beperkte zich niet alleen meer tot in de directe omgeving maar er werd steeds vaker ook internationaal vervoerd. De vrachten veranderden in bouwmaterialen(stenen, betonblokken), staal en papier. Het wagenpark, Volvo’s, paste zich op deze nieuwe manier van transporteren aan.
Het bedrijf telt vandaag de dag 16 vrachtwagens en 21 personeelsleden.

.

.

Tot op hoge leeftijd is Huub actief bij zijn bedrijf betrokken geweest. Naast de drukke zaak en zijn gezin stond Huub volop in het gemeenschapsleven van Escharen. In menig oprichtings- en verenigingsbestuur had Huub een functie en hij was jaren lang actief lid van o.a. het St. Antonius Abt Gilde en de Carnavalsvereniging. Voor al zijn verdiensten voor de Escharense gemeenschap ontving hij de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau en werd Huub benoemd tot Ereburger van Gemeente Grave.
Huub van Sambeek overleed in 2011 op 91-jarige leeftijd.

.

Toen

en

Nu