Historische momenten Jaartal Gebeurtenis
± 1000 Een Romaans kerkje, gewijd aan de H. Lambertus, word omstreeks het jaar 1000 gebouwd.
± 1200 In een document van de Abdij van Echternach, wordt de naam Escer en Escheren al vernoemd.
1308 Escharen krijgt gemeenterechten van Jan 1 van Cuijk.
1540 In een oude akte komen we de naam 'Duysterstege' (Duisterstraatje) al tegen.
1590 Escharen krijgt een eigen Schepenbank en wordt dan geheel zelfstandig.
1685 Grote gezamelijke wolvenjacht in het land van Cuijk.
1794 Grote verwoesting en plundering in Escharen door de Fransen tijdens het beleg van Grave. Kerk en huizen branden af.
1802 Gassel hoort kerkelijk voortaan niet meer bij Escharen en sticht een eigen parochie.
1809 Koning Lodewijk Napoleon bezoekt Escharen en schenkt een nieuwe kerktoren.
1820 Grote overstoming door de Beersche Maas. Als maatregel hier tegen moeten in 1825 alle huizen, bomen, heggen en dijkjes in de traverse van de Beersche Maas verdwijnen.
1840 Gemeente Escharen telde toen 740 inwoners, verdeeld over 140 huishoudens en 125 woningen.
1848 Aanleg grindweg lopende van de stad Grave door de gemeente Escharen naar Wanroij. Om de kosten te dekken wordt er op twee plaatsen tol geheven.
1862 Gereedkoming en inzegening van de St. Lambertuskerk
1872 Laatste wolf in Escharen afgeschoten op 'den Heihoek'.
1876 Gemeente Escharen heeft het nieuwe Raadhuis in gebruik genomen.
1897 Belangrijke gouden muntvondst uit de tijd der Merovingen, bij Fam. Schamp wonende aan de Zanddijk.
1898 Oprichting Fanfare 'Jongelingslust'.
1918 Langenboom krijgt een eigen parochie. Scheidslijn is de Graafseweg en de Zandvoordsestraat. Zodoende blijft 'De Maurik' nog tot 1975, parochie Escharen.
1919 Voetbalvereniging opgericht onder de naam 'Eendracht'. Later wordt dit; Olympia, Wihelmina en nu Estria.
1925 10 Augustus 1925 Stormramp in Gemeente Escharen. Langenboom wordt zwaar getroffen.
1940 10 mei: Eerste oologsslachtoffer in Escharen, Nol Brands
1941 Grote brand in de kom waarbij o.a Café van Raay afbrand en het Gildezilver verloren gaat.
1942 Opheffing Gemeente Escharen en opgaan in de Gemeente Grave. Langenboom gaat naar Mill.
1944 17 september: Bevrijding WO2 door
1955 Oprichting Fanfare Eendracht
1955 Afbraak molen Van Iersel aan de Zanddijk
1955 Alle Escharense verenigingen gaan samenwerken en E.Z.V. (Escharen Ziet Vooruit) wordt opgericht.
1957 Kleuterschool 'Dominicus Salvio' in gebruik genomen aan de Veldweg.
1972 Nieuwbouw Basisschool 'De Ester'
1973 Oprichting Stichting Esterse Minipers
1986 Koperen dubbelbijl gevonden uit het Neolithicum-Bronstijd, uit het jaar 2000 voor Christus.
1986 Dorpspomp feestelijk in gebruik genomen
1997 Aanvang restauratie kerk en start van de actie: "Werk aan de Kerk".
2001 Archeologische opgravingen van een Middeleeuwse kerk tijdens bouw Dorpshuus.
2002 Restauratie kerkorgel gereed en deze krijgt de status van Rijksmonument.
2005 Veldwachter Beuvink krijgt postuum een oorlogsmonument in de vorm van een herdenkingsplaquette in het Dorpshuus.

 

 

.