Maart j.l. stonden we startklaar om een begin te maken met een opknapbeurt van een aantal kazematten in Escharen, deel uitmakende van de Peel-Raamstelling. De start in de vorm van het project NL-Doet werd echter abrupt afgebroken door de afgekondigde maatregelen rondom de corona-virusuitbraak.
Nu, 6 maanden later, zijn er nog geen concrete plannen dit project op korte termijn op te starten, maar de besprekingen hierover zijn inmiddels hervat. Desalniettemin zijn er erg positieve ontwikkelingen te melden. Reeds november vorig jaar heeft onze Kazematten-werkgroep bij de Gemeente Grave een verzoek ingediend voor subsidie uit de pot Historisch Grave.
Diverse malen overleg met de betreffende ambtenaren en verantwoordelijk Wethouder Rick Joosten heeft ertoe geleid dat ons een subsidiebedrag van €5.000,— is toegekend!
We zijn erg blij met dit bedrag en zeker met de wetenschap dat dit bedrag nog verhoogd kan worden als we in de toekomst in samenwerking met Waterschap Aa en Maas het project kunnen verruimen.
Waterschap Aa en Maas gaat nl. het gebied tussen de Raambrug van Escharen en de Stuw bij Kammerberg herinrichten. Een ecologische verbindingszone zal aangelegd worden en de recreatieve beleving van de natuur en cultuurhistorie langs de Raam zal verstrekt worden. Hier zullen ook de kazematten deel van uitmaken.
Komende herfst gaan we al wel een start maken met het reinigen van een 3-tal kazematten, welk mede een conditie-peiling van de kazematten zal zijn. We verkrijgen hiermee ook inzicht in de hoeveelheid werk en de tijd die het reinigen gaat kosten. Vanwege de huidige corona-regels gaan we deze test met een klein team uitvoeren en zal dit gebeuren door de heemkunde-commissieleden en enkele vrijwilligers. Wij houden u op de hoogte.