In het boek: Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der stad Grave, lezen we hoe men in het jaar 1599 met een gevaarlijke besmettelijke ziekte omging. De getroffen maatregelen zullen zeker ook in Escharen zijn toegepast. In het kort kwamen de regels hier op neer:
Iedere zieke moest buitenshuis zes weken lang een witte stok van 90cm bij zich dragen zodat iedereen zag dat die persoon besmet was. Ook gezonde personen uit een besmet huis, moest drie weken met een dergelijke witte roede lopen. Voor elk huis waar iemand gestorven was, moest als waarschuwing gedurende zes weken een bos stro bij de voordeur staan. Deuren en vensters moesten overdag gesloten blijven. Geen bewoners van besmette huizen mochten zelf water gaan halen uit openbare putten. Hiervoor waren ze aangewezen op 'hunne naburen'. Alle inwoners mochten geen mest of vuilnis op straat brengen. Lees de volledige tekst door op de afbeelding te klikken.