Op de tentoonstelling van15 januari was naast de sluitsteen van de molen ook een stuk molensteen te zien. Jos Spanjers, bewoner van bungalow ‘de Molenberg’ aan de Zanddijk, had dit fragment juist in de week voorafgaand aan de tentoonstelling in zijn tuin opgegraven. Het profiel van deze steen wijkt af van een molensteen die we kennen om koren te malen. De gevonden steen hebben we daarom aan verschillende molenaars laten zien, maar ook zij konden geen duidelijkheid geven. Wij zijn daarom verder de archieven ingedoken en komen nu tot de conclusie dat het gaat om een zogenaamde eeksteen, de molensteen van een schors- of runmolen.
Lees hier meer over in de komende Minipers of op de pagina Molen op de Zanddijk.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.