Archeologisch onderzoek tijdens vervanging riolering.

In juni 2020 is in opdracht van de gemeente Grave door Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek was de voorgenomen vervanging van het riool. Het onderzoeksgebied beslaat de straten de Zanddijk, Molenpad, Korteweg, Willem van Esterenweg, Rondom de Kerk, Lindelaan, Burgemeester Bourbonplein, Meester Bongaardsweg en de Beerschemaasweg. Volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Grave heeft het plangebied een hoog archeologische waarde. De diepte van de toekomstige verstoring is niet bekend, maar zal waarschijnlijk tot in het archeologische niveau gaan.

Tijdens de graafwerkzaamheden zal dan ook een archeoloog aanwezig zijn om eventueel aangetroffen sporen, structuren of vondsten te beoordelen en te documenteren.

De werkzaamheden starten maandag 22 maart. Wij als EstersHeem zijn erg benieuwd of en welke vondsten er gedaan gaan worden. We hopen dat die gegevens ons nog meer gaan vertellen over de rijke historie van Escharen.

Heeft u interesse dan kunt u op de pagina bodemvondsten het hele document van Aeres Milieu downloaden. Het rapport geeft een goed verslag van de archeologische waarde en historische achtergrond van Escharen. Ook de kaarten in de bijlage zijn zeker het bestuderen waard.