Foto van sloop molen Zanddijk gevonden!

Tijdens de sloop van de molen in 1955 is bovenstaande foto gemaakt. Onder de toeschouwers is Antoon van Bommel (geheel links), van wie deze unieke afbeelding in het bezit was. Goed te zien is dat de molenberg, de belt, hier al is afgegraven. Juist op het moment dat deze foto gemaakt wordt, gooit men de wiekenas naar beneden. Voor de molen lijken de wieken al op de grond te liggen.