Fokregisters Nationaal Veeteelt Museum

In het Nationaal Veeteelt Museum in Beers liggen de fokregisters van de Fok- en Controlevereniging Escharen in bewaring. Deze boeken stammen uit de jaren 1920 tot 1950, dus uit de tijd dat de boeren voor de voet nog koeien hadden.
Wellicht moet het museum in Beers stoppen, omdat het KI-complex verkocht is. Het Veeteelt Museum heeft deze fokregisters daarom overgedragen aan het Esters Heem.

Graag willen wij over dit onderwerp een artikel maken voor op onze website. Heeft u dus nog informatie over deze vereniging dan horen wij dat uiteraard graag.